Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 68. Спрощення в групах приголосних. Тренувальні вправи

Мета уроку: узагальнити особливості такого мовного явища, як спрощення в групах приголосних; удосконалювати навички правильної вимови звуків української мови; розвивати навички правильного написання слів, у яких відбувається спрощення; формувати вміння записувати слова фонетичною транскрипцією; розвивати фонетичний слух, увагу, пам’ять; виховувати інтерес учнів до мови.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок узагальнення вивченого.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Виконайте звуковий запис слів.

Життя, сім’я, боротьба, Україна, барвінок, блищить, сміється, дзеркало, футбол.

2. Орфоепічна п’ятихвилинка.

— Поставте наголос у словах.

Туга, черговий, міліметр, русло, посмішка, подруга, вимова, олень, чотирнадцять, алфавіт, вірші, столяр, читання, бажання, роблю, кілометр, завдання, запитання, одинадцять, донька, послуга, веземо, чарівна, новий, гуртожиток, позначка, ознака, заголовок, загадка, ненависть, договір, котрий, товстий.

3. Орфоепічна розминка.

— Правильно вимовте слова, назвіть орфограму. Усно доберіть перевірні слова там, де можливо.

Вечірній, блищать, високий, кривавий, блискавиця, календар, степовий, шелестіти, серпень, череда, хлопець, оселитися, черешня, апельсин, писати, математика, киянин.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Тренувальні вправи на осмислення знань, формування умінь і навичок.

1. Вправа-дослідження.

Щоб краще запам’ятати, є ключ-символ “Рука”. Лівою рукою обхопіть зап’ястя правої руки “зап’ястний”; проведіть рукою від зап’ястя до згинів пальців правої руки — “пестливий”; потім проведіть по фалангах пальців — "кістлявий”; зігніть і розігніть кілька разів пальці правої руки — “шістнадцять”; зробіть рух, ніби щось берете, збираєте — це символ слова “хворостняк”; і нарешті робимо жест, що показує на себе, він асоціюється зі словом “хвастливий”.

Не піддаються спрощенню слова іншомовного походження: контрастний, баластний, форпостний.

2. Лексична робота.

Контрастний — протилежний, баластний — зайвий, форпостний — передовий.

3. Вправа-трансформація.

— Утворіть від поданих іменників прикметники і вимовте їх відповідно до правил орфоепії. Слова запишіть парами.

Якість, почесть, пестити, ненависть, виїзд, піст, совість, масло, доблесть, пристрасть, заздрість, швидкість.

4. Вправа-редагування.

— Знайдіть можливі помилки у словах.

Совісний, доблестний, якісний, злістний, областний, жалісливий, улестливий, перехрестний, радісний, виїзна, тиждня, хрустнути, заздрісно, пестливий.

5. Творча робота.

— Напишіть листівку другові з привітанням на День народження, використовуючи слова щасливий, радісний, чесний, добросовісний.

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

— Повторіть теоретичний матеріал, ст. 111-114.

— Виконайте вправу 244.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити