Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 71. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

Мета: ознайомити учнів з основними випадками чергування голосних і приголосних звуків; формувати вміння визначати найпоширеніші випадки чергування звуків, визначати в словах орфограми “літери о-а в коренях дієслів”, “літери о-а на позначення ненаголошених голосних”, “літери е-і, е-и в коренях ненаголошених голосних”, “літери е-і, е-и в коренях дієслів”; удосконалювати орфоепічні навики, збагачувати словниковий запас.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, таблиця “Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків”.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

• Вибірковий диктант.

— Виберіть і запишіть слова, в яких не відбулось спрощення. Поясніть орфограму.

Радісний, корисливий, кістлявий, звісно, зап’ястний, улесливий, щасливий, шістсот, баластний, шістнадцять, гігантський, брязнути, тижневий, проїзний.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з теоретичним матеріалом підручника, ст. 115-116 (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя).

2. Робота з підручником. Виконання вправи 245 (усно).

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Коментований диктант (з опорою на таблицю).

Хоч річка й невеличка, а береги ламає. Як на біду, то й у каші палець зломиш. Сіла хмара на коня, хмара хмару доганя. Хто як знає, так і тачає. Втраченого ні приліпити, ні доточити. Лід міцний, хоч гармати коти. (Нар. творчість)

2. Проблемне питання.

— Яке лексичне значення слів багатир і богатир? Якими синонімами їх можна замінити? Складіть речення з цими словами.

3. Словниковий диктант.

— Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви. Підкресліть орфограму. Перевірте правильність написаного за орфографічним словником.

Завм..рати, щ..ка, шк..льний, Льв..в, підп...рати, зб..рати, вип...кати, г..няти, л..мати, допом..гати, вит..кати, вит..рати.

4. Вправа-моделювання.

— До поданих слів доберіть однокореневі, в яких відбувається чергування, і поясніть їх правопис.

Загонити, скочити, могти, котити, проводити, країти, клонити, берегти, чесати, шептати, плести.

— З виділеними словами складіть речення.

5. Вправа-спостереження.

— Прослухайте. Доведіть, що це текст. Поясніть, про яку відповідальність кожної людини нашої країни в ньому йде мова.

У Червоній книзі України містяться відомості про рідкісні та зникаючі види. Вони підлягають обов’язковій охороні. Громадяни нашої країни відповідальні за збереження всіх видів рослин, грибів і тварин. Кожен з нас несе моральну відповідальність за збереження природи нашого краю...

— До виділених слів доберіть спільнокореневі слова. Доведіть, чи відбувається в них чергування голосних.

VI. Підсумок уроку.

1. Бесіда.

— Для чого необхідно знати різні випадки чергувань?

— Які ви знаєте види чергування голосних звуків?

— Які ви знаєте чергування приголосних звуків?

— Як дізнатися про те, що у слові відбувається чергування?

— Наведіть приклади чергування голосних звуків, зокрема [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и].

2. Визначення досягнень учнів.

3. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал з підручника, ст. 115-116.

— Виконайте вправу 246 (II) усно, 250 — письмово.

— Складіть діалог з товаришем про квітень, використовуючи по одному слову з кожної пари слів. Поясніть правила чергування голосних звуків у дієсловах берегти — зберігати, гребти — загрібати, плести — заплітати, шептати — нашіптувати, текти — протікати.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити