Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 76. Основні випадки чергування у - в, і - й

Мета: з’ясувати основні випадки чергування у — в, і — й; удосконалювати навички правильної вимови звуків української мови; розвивати навички правильного уживання у — в, і — й в усній та писемній мові; виховувати інтерес учнів до мови.

Обладнання: підручник, таблиця “Основні випадки чергування у — в, і — й”.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка вивченого.

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Словниковий диктант.

Чистий, чільний, зачіска, щирий, щілина, гирло, міжгір’я, кип’яток, шишка, шістнадцять, захисник, вихідний, кістлявий, кишеньковий.

3. Робота з індивідуальними картками.

Картка 1.

— Перепишіть, вставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограму “Літери и — і після ж, ч, ти та г, к, х у коренях слів”.

Под..вився, мов к..слицю з’їв. Ухопив, як ш..лом борщу налив. Позиченими зубами к..стки не розгр..зеш. Полин г..ркий, та корисний. (Нар. творчість)

Картка 2.

— Перепишіть, вставляючи пропущені літери.

Кривда стоїть на одній но..і, а правда на двох. У доро..і й голка важка. Він має цукор на язи..і. Не ори чужої м..жі, то не будеш у гря..і. (Нар. творчість)

IV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Мовознавче дослідження.

— Прочитайте прислів’я, зробіть висновки, в яких прислів’ях слова звучать милозвучніше і чому.

Не спитавши броду не сунься в воду. Два коти в одному мішку не помиряться. Дружні сороки і орла закидають. Люби рибу не в сковороді, а у воді. Лякали щуку, що в озері втоплять. Крукові й мило не допоможе.

— У реченнях замініть у на в, і на й.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з теоретичним матеріалом підручника (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя, ст. 120).

2. Опрацювання таблиці “Основні випадки чергування у — в, і — й.

VI. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Лінгвістичне спостереження.

— Прочитайте текст вголос, правильно роблячи паузи. Поясніть вживання у — в, і — й.

Наші предки

Ми — українці. А нашими предками були слов’яни. Жили вони спочатку у лісах, полювали на звірів, ловили в озерах рибу. Потім стали розводити худобу, вирощувати хліб. Навчилися всяких ремесел. Слов’яни вірили у багатьох богів. Вірили наші предки, що існують нечисті сили: лісовики, домовики, русалки. Слов’яни ділилися на окремі племена. Біля Києва жили полени, а далі назад — древляни. Кожне плем’я мало свої землі і свого князя. Пізніше слов’янські племена згуртувались навколо Києва і утворили свою державу — Київську Русь. (За М. Грушевським)

2. Розподільний диктант.

— У першу колонку запишіть слова, у яких може відбуватися чергування у — в, і — й; у другу — слова, у яких не може відбуватися чергування.

Іграшка, вперед (уперед), вчений (учений), вчитель (учитель), влада, уважний, іти (йти), взяв (узяв), взаємини, імовірно (ймовірно), інстинкт, вправа.

3. Вправа-конструювання.

— Перепишіть словосполучення, розкриваючи дужки.

Оселилися (у, в) Києві, прийшов (і, й) запитав, гетьман (і, й) запорожці, дерева (і, й) кущі, працював (у, в) вечері, (у, в) кімнаті, Іван (і, й) Марічка, сіли (у, в) автобус, час (і, й) ти.

4. Вправа-коригування.

— Перепишіть прислів’я. Виправте порушення правил чергування у-в, і-й. Поясніть зміст останнього прислів’я. Виконайте синтаксичний розбір простого речення.

Під лежачий камінь вода не тече. Хто людей питає, той й розум має. Просивсь вовк в пастухи, а свиня в городники.

5. Вправа “Фонетична розминка”.

— Виконайте фонетичний розбір слова охороняється.

6. Вправа “Творче конструювання”.

— Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви. Поясніть уживання у — в, і — й.

Наш (у, в)читель, наші (у, в)чителі, сказав (у, в)се, сказала (у, в) се, був (у, в)лісі, сідають (у, в)автобус, сіли (у, в)автобус, трапилося (у, в)перше, працюють (у, в)дома; працюємо (у, в)дома, Петрик (і, й) Сашко, Сашко (і, й) Петрик, хлопець (і, й)шов, хлопці (і, й)шли, час (і, й)ти, пора (і, й)ти.

7. Ситуативне завдання.

— Уявіть ситуацію: ви готуєтесь до шкільної олімпіади.

— Складіть розповідь у науковому стилі про милозвучність української мови і значення для висловлювань різних видів.

8. Вправа-спостереження.

— Прочитайте речення. Зверніть увагу на способи уникнення немилозвучного збігу голосних та приголосних.

Передо мною сніг біліє (Т. Шевченко). Кричать журавлі наді мною (В. Сосюра). Зі школи на майдан висипала дітвора (А. Головко). Над ставом у кущах сміялися солов’ї (А. Головко). Швидко верхи гір закутались у хмари (І. Нечуй-Левицький).

VII. Підсумки уроку.

1. Робота з сигнальними картками.

Не (у, в)чи плавати щуку, вона знає (у, в)сю науку. Просивсь вовк (у, в) пастуха, а свиня — (у, в) городники. (У, в) лісі був (і, й) дров не бачив. Вік живи — вік (у, в)чись.

2. Визначення досягнень учнів.

3. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VIII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичних матеріал, ст. 120.

— Виконайте вправу 264.

— Підготуйте письмовий переказ улюбленого мультфільму, дотримуючись правильного вживання у — в, і — й.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити