Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 88. Правопис знака м'якшення й апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів

Мета: пояснити правила написання апострофа й знака м’якшення в словах іншомовного походження; забезпечення засвоєння правил подвоєння в широковживаних словах іншомовного походження; навчити користуватись словником іншомовних слів; удосконалювати культуру усного та писемного мовлення школярів.

Обладнання: підручник, таблиці, словник іншомовних слів, роздавальний матеріал.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка вивченого.

1. Вправа-спостереження.

— Запишіть словосполучення. Позначте в словах орфограму “Подвоєння букв”. Поясніть написання слів.

Курінний отаман, кордонна межа, камінне тепло, наддунайський ліс, органний зал, літній спорттабір, нездійснені мрії, незліченні перемоги.

2. Виконання завдань за роздавальними картками.

Картка 1

— Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені літери. У виділених словах поставте наголос.

Монотон..ий шум дощу заглушує всі сторонні звуки (Ю. Збанацький). Невпізнан..им стало село (М. Карпенко). Насувають хмари в обріях зелених. Ніч проходить чорна в зорях незчислен..их (П. Усенко).

Картка 2

— Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені літери. У виділених словах поставте наголос.

Дзвеніло жайворонків стоголосся, волошки видивлялись з-під колосся у незбагнен..у неба височінь (Я. Камінецький). А як грім гримне, то наче всі гори над..ніпрянські луснуть (Марко Вовчок). І ми всім серцем розуміли, що нездолан..ні наші сили (М. Рильський).

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

1. Робота з сигнальними картками.

• Учитель читає слова. Учні за допомогою сигнальних карток визначають походження слів.

Шифер, кипарис, інститут, позиція, Єгипет, цистерна, симпатія, ритм, діалог.

2. Бесіда.

— Якими ознаками відрізняються незапозичені слова від іншомовних?

— Які слова називаються запозиченими?

— Назвіть ознаки запозичених слів.

3. Робота в парах.

— Розподіліть слова у 2 колонки — іншомовні та власне українські.

Нашвидку, ескадрилья, молот, портьєра, інтермецо, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, таксист, комюніке.

IV. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Робота з теоретичним матеріалом підручника (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя, ст. 140-142).

2. Робота з підручником. Письмове виконання вправи 319.

VI. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Вправа-спостереження.

— Перепишіть, вставляючи на місці крапок апостроф або знак м’якшення.

Порт..єра, бар..єр, міл..ярд, валер..янка, миш..як, кан..йон, пас..янс, Монтеск..є, Мол..єр, Руж..є.

2. Вправа-редагування.

— Виправте допущені помилки у словосполученні.

Писати коректно, поводитись коректно, робити корективи, виправляти корективи.

3. Вправа “Поповни свій словник”.

Бароко — напрямок у мистецтві.

Імміграція — в’їзд до країни.

Лібрето — літературний текст для опери чи балету.

4. Проблемно-пошукова робота.

— Замініть записані словосполучення іншомовними словами, розмістіть ці слова за алфавітом.

Ввіз товарів, дуже великий, опис життя, важливе повідомлення, дитячий лікар, наука красномовства, столиця Франції, вага без тари, вага з тарою.

5. Вправа-спостереження (усно).

— Прочитайте слова російською та українською мовами, порівняйте та зробіть висновок про подвоєння букв в українській мові у словах іншомовного походження.

Город Оттава

місто Оттава

Алла Петровна

Алла Петрівна

Страна Марокко

країна Марокко

Масса тела

маса тіла

Коллекция птиц

колекція птахів

Группа учеников

група учнів

Конгресе

конгрес

Миссия

місія

Аппетит

апетит

Коллектив

колектив

Лиссабон

Ліссабон

Шиллер

Шіллер

6. Запишіть власні назви в такій послідовності:

а) назви країн; б) назви міст; в) назви річок.

Міссісіпі, Міссурі, Ліссабон, Калькутта, Голландія, Йоганнесбург, Філіппіни, Марокко, Ніцца, Андора.

7. Вибірковий диктант.

— Випишіть слова іншомовного походження.

Якось у Флоренції виступав відомий комік. Він звичайно виходив на сцену з якимось предметом, що служив йому об’єктом для дотепів. Цього разу він вийшов із пляшкою. Але дотепи й репліки не вдалися, публіка освистала актора.

Пляшка італійською мовою — фіаско. Актор жбурнув пляшку об землю й вигукнув: “Це ти, фіаско, винна в усьому!” Цей епізод став сенсацією. У Флоренції, а потім у Тоскані, Болоньї, Венеції, де виступав знаменитий арлекін, слово фіаско почали вживати на позначення провалу, поразки.

Минають роки. Забуваються фіаско, надходить ювілей артиста. Все більше стає аплодисментів, вигуків “браво” та “бравісімо”. (А. Коваль)

8. Завдання з розвитку зв’язного мовлення.

• Подорож до майстерні художника.

— Про що можна дізнатися, вивчаючи слова іншомовного походження? Дайте відповідь на питання, правильно запишіть слова іншомовного походження.

Чи знаєш ти, що ...

• Картина, де природа є її основним змістом, називається... (пейзаж).

• Картина, героями якої є різні предмети побуту, фрукти, овочі, квіти, гриби називається... (натюрморт).

• Якщо бачиш, що з картини

Дивиться хто-небудь з нас,

Чи то тато, чи то мама,

Або в робі верхолаз,

Льотчик або балерина,

Або принц в плащі стариннім,

А не сцена й не балет, —

То подібна цій картина

Називається... (портрет). (За О. Кушнером)

• Твори мистецтва, що написані будь-якими фарбами, називаються... (живописом).

• Фарби, що розводять водою, і роботи, написані ними, називаються... (аквареллю).

• Малюнки, написані олівцем або тушшю, називаються... (графікою).

• Малюнки в книжці — це... (ілюстрації).

VII. Підсумок уроку.

1. Усний тест із сигнальними картками.

A. Знайдіть слово, у якому не подвоюються приголосні: ві(л)а, не(т)о, а(л)ея, ва(н)а.

Б. Знайдіть слово, в якому ставиться апостроф: Кордил..єри, Пхен.ян, П..ємонт, Севіл..я.

B. Знайдіть слово, в якому пишеться й: дев..з, операц..я, фабр..ка, арх..тектор.

Г. Знайдіть слово, в якому пишеться і: рад..ус, моза..ка, доз..метр, рад..ст.

Д. До основних орфограм у словах іншомовного походження належать:

— буквосполучення йо, ьо; букви а, о в коренях;

— буква а в коренях слів; е, о після ж, ч, ш;

— букви й, і; подвоєння букв; апостроф; знак м’якшення.

Е. І в словах іншомовного походження пишеться:

— після букв р, ж, с, д, ш, ч, з, ц, т;

— на початку слів, у юнці незмінних слів, у власних назвах;

— після подвоєних букв, що позначають подовжений м’який приголосний.

2. Визначення досягнень учнів.

3. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал підручника, ст. 142-144.

— Виконайте вправу 320 письмово, 322 — усно.

— Ситуативне моделювання.

Уявіть ситуацію: вам пощастило — ви виграли туристичну путівку. До якої країни ви поїхали б і чому? У своєму роздумі використайте слова іншомовного походження.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити