Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 91. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях

Мета: дати учням поняття про лексикологію як науку, опрацювати відомості про лексичне значення слова, засвоїти поняття про однозначні та багатозначні слова, виробити вміння розрізняти їх, формувати навички практичного вживання в мові однозначних і багатозначних слів; збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; розвивати усне та писемне мовлення, образне мислення, естетичну сферу, пам’ять, культуру мовлення, орфографічну пильність і грамотність; виховувати любов до рідного слова; виконати роботу над помилками, допущеними у тестових завданнях.

Обладнання: підручник, таблиця.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Проблемне завдання

— Прослухайте текст, визначте його тему та головну думку, доберіть до нього заголовок. Яка роль слова у житті людини? Чи може людина прожити без слів?

Усі діяння наші, думи і сподівання закріплюються у слові. Слово — наше найзіркіше око, наймогутніша сила. Через слово людина пізнає те, що недоступне було безпосередньому сприйманню. У цьому дивовижному дзеркалі відображаються всі “айсберги” світу. У слові постають перед нашим зором сторінки давньої історії і здобутки майбутнього. Промовляють до нас високі снігові вершини гір, водоспади Америки і Африки, льодові пустелі Арктики, глибінь космосу. Стають зримими найдрібніші частинки всесвіту. (І. Вихованець).

2. Розгляд таблиці "Основні розділи науки про мову”.

3. Бесіда.

— Які розділи ми з вами вивчили?

— Що вивчає “Фонетика” та “Графіка”?

— Які розділи допомагають краще вивчити фонетику та графіку?

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з теоретичним матеріалом підручника (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя, ст. 150).

2. Робота з підручником. Виконання вправ 331, 332 (усно).

Групи слів у лексиці за значенням

За кількістю значень

Однозначні

суфікс, Київ, Буг

Багатозначні

поле, гострий, золотий

За характером значень

Із прямим значенням

кутні зуби

Із переносним значенням

добре сонце, гострий погляд

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

• Способи пояснення лексичного значення.

1. Гра “Хто швидше”.

— Визначте слово за його лексичним значенням.

Український народний співець, що супроводжує свій спів грою на кобзі. (Кобзар.) Будівля, де відбувається богослужіння, релігійні обряди. (Церква, храм, собор.) Витончений в рухах. (Граціозний.) Спеціаліст, який фарбує будови, а також той, хто займається живописом; художник. (Маляр.) Присвячена певній темі частина книжки, статті тощо. (Розділ.)

2. Спостереження над мовним матеріалом.

— Прочитайте речення, скажіть, скільки значень має слово бідний. Поясніть, які це значення. Як таке слово можна назвати?

Чоловік був такий бідний, що окрім води та черствого хліба вже давно нічого не їв. На ньому був бідний одяг. Це була місцевість із дуже бідною рослинністю. У Олега, на великий подив, бідна фантазія. Бідний котик! У нього пошкоджена лапка.

3. Розподільний диктант.

— Запишіть в першу колонку однозначні слова, а в другу — багатозначні.

Горобець, рукав, гострий, світлий, айсберг, крило, довгий, багатий, похмурий, золотий, земля, іти, диктант, весело, трактор, м’який, суфікс, абетка, ванна, сонце, летіти.

4. Із поданих у дужках слів виберіть потрібне, обґрунтувавши свій вибір. Виправлені речення запишіть.

(Обабіч, на узбіччі) дороги сидів (старий сивий) дід. ( Невістка, наречена) була особливо гарна і красива у весільному (одязі, вбранні). Принц боявся показати їх своє (лице, обличчя), бо був ( вродливий, потворний).

5. Гра “Редактор”.

— Відредагуйте речення. Запишіть їх виправленими.

Я відчинила журнал і почала читати. Лікар лічив хвору бабусю. Ластів’яча отара знялася і полетіла. Інколи я варю сніданок. Я рахую, ти правий.

6. Гра “Спотиканочка”.

— Яке багатозначне слово треба вставити в кожне з цих речень?

З перших літ дитину мати за рученьку.... За кожним рухом олівця Василько ... ще й кінчиком язика. А наймолодший вчиться ... літака. (Слово “водити”.)

7. Вправа-трансформація.

— Розподіліть багатозначні та однозначні слова у два стовпчики.

Фонетика, стіл, рука, Дніпро, Київ, підмет, слово, ґудзик, темний, кобзар, інструмент, диктант, м’який, гадати, вік.

8. Самостійна робота (робота в парах).

— Установіть відповідність між реченням з багатозначним словом і значенням, в якому воно вжито.

Варіант 1

Рідна земля — золота колиска.

А. Ґрунт.

Зівсюди Землю зорі обступили.

Варіант 2

Б. Рідний край.

В. Планета.

Одна голова добре, а дві — краще.

А. Частина тіла.

Толова привітав ветеранів зі святом Перемоги.

Б. Розум.

В. Керівник.

9. Вправа-спостереження (усно).

— Прочитайте словосполучення. Вкажіть, у якому випадку багатозначні слова вживаються у властивому їм значенні, а в якому — у переносному.

Гострий ніж, гострий язик; підступний ворог, підступний біль; крутий підйом, крутий характер; м’яка перина, м’яка вдача; золоті руки, золоті сережки.

10. Вправа-конструювання.

— До кожного слова доберіть слова, з якими воно вживається в прямому значенні, та слово, з яким вживається в переносному значенні.

Чистий, легкий, мучити, ятрити, голод, пульс.

11. Дослідження-відновлення.

— За поданими лексичними значеннями назвіть й запишіть слова. З’ясуйте граматичне значення кожного зі слів.

Молодий вік між дитинством і зрілістю. Який складається з тісно з’єднаних частин, без щілин. Перша вистава п’єси в театрі циркової, естрадної, концертної програм. Керувати, вести за собою. Накинувши на плечі, не всовуючи рук в рукава.

Для довідок. Юність. Щільний. Прем’єра. Очолювати. Наопашки.

VI. Підсумок уроку.

1. Визначення досягнень учнів.

2. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

3. Тестові завдання

1. Знайдіть рядок, де всі слова однозначні.

A. Земля, стіл, папір;

Б. Колона, зошит, олівець;

B. Буг, Київ, парта.

2. Знайдіть рядок, де всі слова багатозначні.

A. Не хитруй, не мудруй, а добре, працюй.

Б. Що посієш, те й пожнеш.

B. Діло майстра величає.

3. Наука, яка вивчає значення слів, їх уживання, називається:

A. фразеологією;

Б. морфологією;

B. лексикологією.

4. У якому словнику знаходимо пояснення лексичного значення слова?

A. в етимологічному;

Б. в орфографічному;

B. у тлумачному.

5. Що є предметом вивчення лексикології?

A. словосполучення;

Б. речення;

B. слово.

VІІІ. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях.

IX. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал підручника, с. 150-151.

— Виконайте вправу 333 (І варіант), 337 (II варіант).

— Складіть ребуси, кросворди, мовні загадки до теми “Лексика”.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити