Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 94. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

Мета: ознайомити учнів із лексикою за сферою вживання: із загальновживаними і стилістично забарвленими словами; формувати загально-пізнавальні вміння аналізувати лексику за сферою її вживання; удосконалити вміння і навички визначати роль стилістично забарвлених слів у тексті; розвивати чуття слова, гнучкість і доцільність у використанні мовних засобів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси та багатства рідної мови та народу-носія.

Обладнання: підручник, словники, таблиця “Лексичні помилки”.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Тестові завдання.

1. Що вивчає лексикологія?

A. Значущі частини слова;

Б. слова, їх значення, походження і вживання;

B. звуки мовлення.

2. У якому рядку вжито слова з однаковим значенням?

A. Білет, квиток;

Б. музикальний, музичний;

B. соняшник, сонях.

3. Вкажіть словосполучення, у якому слово плакати вжито у прямому значенні.

A. Плаче вікно;

Б. плаче дитина;

B. плаче душа.

4. Виділіть словосполучення, у якому слово гіркий вжито у переносному значенні.

A. Гіркий полин;

Б. гіркі ліки;

B. гірка правда.

5. У якому реченні допущено помилку?

A. За цей вчинок треба попросити вибачення.

Б. За цей вчинок треба перепросити.

B. За цей вчинок треба вибачитися.

6. Які з поданих слів є багатозначним?

A. Суфікс;

Б. Дніпро;

B. Голова.

7. Виділіть речення, у якому немає помилок у слововживанні.

A. Запитай у других дітей.

Б. Ми відвідали зоопарк.

B. Візьми любий рушник.

8. Виділіть рядок, у якому всі слова багатозначні.

A. Ожина, береза, підмет;

Б. земля, потік, поле;

B. гіпербола, горобець, суфікс;

9. Який словник пояснює лексичні значення слів?

A. Орфографічний;

Б. тлумачний;

B. етимологічний.

10. У якому рядку усі слова — синоніми?

A. Казати, слухати, відповідати;

Б. чемний, роботящий, привітливий;

B. сміливий, відважний, безстрашний;

11. До якого слова правильно дібрано антонім?

A. Знати — розуміти;

Б. поспішати — відставати;

B. далеко — далечінь;

12. Знайдіть варіант, у якому подане слово є символом до слова суверенний.

A. Ефектний;

Б. незалежний;

B. відвертий.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа-спостереження.

— Уважно роздивіться схему. Розкажіть про стилістично нейтральну та емоційно забарвлену лексику.

2. Робота з теоретичним матеріалом підручника, с. 157 (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя).

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Вибіркове завдання.

— Прочитайте подані слова. Знайдіть серед них загальновживані, випишіть їх. З’ясуйте значення виділених слів.

Мобілка, тачка, зелені, прокид, пелька, парубіка, плиткий (діал.), підщипаний, плай (діал.), пектин (хімічна речовина), планета, комп’ютер, інтернет, хліб, чай, річечка, бабуня.

— Пригадайте, які просторічні слова і жаргонізми використовують у своєму мовленні ваші однолітки, дорослі. Запишіть їх. Чи мають вони емоційне забарвлення? У якому стилі їх використовують?

2. Розподільне письмо.

— Подані слова запишіть в дві колонки: у праву — нетральні, у ліву — емоційно та експресивно забарвлені.

Батько, швидко, річка, хлопчисько, нездоланний, телевізор, пелюсточки, яблуня, величавий, дядюган, лапа(тварини), дбайливий, хижак, екстремальний, газета, мрійник, оксамитовий, ручки, набридло, ладо, меморіал, чужбинонька, діти, комедія, манівці.

3. Опрацювання схеми.

4. Творча робота за групами.

1-ша група.

— Знайдіть слово, яке має різні емоційні відтінки. Проаналізуйте його роль у реченні.

І дощ, витрусивши безліч краплин, посунув свої хмари далі, збирав до себе всі випари, і перешиковував хмаровище, відганяв хмарки тендітні, оболонки прозорі, залишаючи темні, плідні, дощовиті, надійні підпору і силу. (Ю. Яновський)

2-га група.

— З-поміж поданих слів відшукайте емоційно нейтральні. Поміркуйте, в яких стилях уживаються емоційно нейтральні слова, а в якому — емоційно забарвлені.

Вірний, рука, базікати, крихітка, спати, ніс, дідусь, чоловік, йти, пес, гарна, мама, подруженька, будинок, криниченька, котик, співаночка, вірнесенький, говорити, рученька, мала, спатоньки, носище, дідуган, плекати, чолов’яга, гарнесенька, подруга, матусенька, криниця, кіт, після, будиночок.

3-тя група.

— Уявіть собі, що ви запрошені на день народження до друга. Чи можна його привітати таким чином? Відредагуйте.

Вельмишановний друзяко, в цю благословенну мить дозволь привітати тебе з днем народження. Нехай чаша твого життя повниться добреньким здоров’ячком, посмішкою фортуни, щастям, всілякими успіхами й гараздами!

5. Вправа-спостереження.

— Назвіть словники, які ви знаєте. Якими словниками ви користуєтесь найчастіше? Чи звертаєте увагу на будову словників?

Структура короткого тлумачного словника, нового тлумачного словника української мови

• Вступна стаття.

• Перелік скорочень прізвищ письменників, з творів яких подано ілюстративний матеріал.

• Перелік умовних скорочень.

• Умовні знаки в словнику.

• Український алфавіт.

• Перелік слів із тлумаченням.

— Розкажіть про структуру перекладних словників.

6. Орфоепічна розминка.

— Перекладіть українською мовою подані слова. Поставте правильний наголос, користуючись орфоепічним словником.

Отчим, олень, петля, черпать, тополь, зараженный, выпадение, подруга, выходить, опережение, строчить.

7. Вправа-дослідження.

— Розтлумачте подані слова за допомогою словника

Виднокіл ... (Простір, який можна охопити зором, обрій).

Власник ... (Господар якогось особистого майна, речей).

Горілиць ... (Догори обличчям, навзнак).

Кристалічний ... (Який має розложисте гілля; розкішну крону).

Огрядний ... (Дебелий, міцний поставою, кремезний).

Осоння ... (Незасмічене місце, що освітлюється та обігрівається сонцем).

8. Вправа-конструювання.

— Випишіть із тлумачного словника три слова:

1 — назва предмета;

2 — назва ознаки;

3 — назва дії.

— Поясніть граматичне значення цих слів та введіть їх у речення.

9. Робота з підручником. Виконання вправи 347 (усно).

10. Закінчіть речення.

Будь-яке слово має ... значення. Деякі слова мають ... значень. Однозначне слово — це слово.... Багатозначним називаємо слово.... Переносне значення слова — це... .Основне лексичне значення слова є....

VI. Підсумок уроку.

1. Визначення досягнень учнів.

2. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

3. Рефлексія у вигляді суджень.

— Закінчіть речення.

Мені завжди допомагають словники ... . Українська мова — це мова .... Сьогодні на уроці для мене важливим було ....

VII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал підручника, с. 156-158.

— Виконайте вправу 349.

— Запишіть 10 українських прислів’їв, в яких би використовувались забарвлені слова.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити