Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 96. РЗМ № 18. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

Мета: удосконалити вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру з урахуванням типологічної і стильової характеристика, сприймати письмовий текст, розуміти його, докладно відтворювати зміст прочитаного тексту, вводячи в нього опис тварин.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Ознайомлення п’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку.

III. Колективна робота з текстом.

1. Прослухайте текст. З’ясуйте тему висловлювання.

Ластів’яче гніздо

Над моїм вікном ластівки звили собі гніздо. По крихітці носили вони в дзьобах мокру глину. Потім я побачив їх задумливі палеві голівки, срібно-чорні оченята. Ластівки зігрівали гніздо.

Та одного разу трапилась несподіванка. Замість ластівки я угледів у гнізді горобця. Він витріщив свої жовті очі, настовбурчився весь, почував себе господарем. Він був непорушний і гордий.

Ластівки злетілися з усіх дворів, кричали, кружляли, плакали... і почалося щось неймовірне. Ластівки прилетіли з мокрою глиною у дзьобах і закладали вихід із гнізда. Вони вирішили ув’язнити горобця. Замурувати його навіки.

Уже ледь-ледь видно його голову, уже тільки очі поблискують з глибини гнізда.

Така була розплата. (За В. Земляком)

2. Аналіз структури тексту.

— Доведіть, що поданий текст належить до розповіді. Назвіть, з яких частин складається висловлювання розповідного характеру.

— На які три частини можна поділити розповідь? Чи містить текст висновок? Складіть й запишіть простий план.

— Докладно перекажіть почуте (усно).

IV. Самостійна робота з текстом для приймання й усного відтворення.

1. Читання тексту учнями мовчки.

У класі тихо-тихо. Іде контрольна. Вчителька підійшла до Зіни. Її здивувало, чого Зіна заглядає за пазуху, щось шепоче, усміхається. Від подиву вчителька зупинилась: з-за пазухи в дівчинки виглянуло маленьке-маленьке кошеня.

Наступного дня вчителька, відкликавши Зіну, запитала:

— Чому це ти принесла його до школи?

— Ой, пробачте... . Не було дома нікого, а воно боїться залишатися саме: маленьке ж... .

Зате скільки казок склали потім школярі про те, як кошеня почало ходити з маленькою дівчинкою до школи. Навчилося читати й писати, допомагало їй розв’язувати задачі...

Сімнадцять казок було складено про кошеня і дівчинку, кошеня і задачку, кошеня і шкільний дзвоник. (За В. Сухомлинським)

2. Визначення теми й основної думки тексту. Добір заголовка.

3. Типологічний аналіз тексту.

— Доведіть, що текст належить до розповіді.

— Знайдіть в ньому зачин (початок дії), основну частину (розгортання дії) і висновок. Складіть план висловлювання.

4. Стилістичний аналіз тексту. З’ясуйте стиль висловлювання.

5. Змістовий аналіз тексту.

— Знайдіть у тексті діалог. Скільки людей бере участь у розмові? Зверніть увагу на оформлення реплік діалогу.

— Подумайте, чи можна в текст увести опис маленького кошеняти. У якій частині переказу доцільно його вмістити?

V. Усне переказування тексту.

— Побудуйте усний докладний переказ тексту-розповіді відповідно до плану, використовуючи опис тварини.

VI. Узагальнення зробленого на уроці.

VII. Домашнє завдання.

— Виконайте вправу 532. Складіть план тексту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити