Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОКИ 97-98. РЗМ № 19-20. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

Мета: удосконалити вміння усвідомлювати тему й основну думку, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу; інтелектуальні вміння ділити текст на смислові частини, зіставляти план і первинне висловлювання; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру з урахуванням типологічної і стильової характеристики, сприймати текст, розуміти його, письмово докладно відтворювати почуте.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Ознайомлення п’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку.

III. Робота з текстом переказу (підготовча робота до написання докладного переказу).

1. Вступна бесіда з метою актуалізації опорних знань п’ятикласників.

— Які стилі мовлення ви знаєте? Скільки їх в українській мові?

— Які мовні особливості характерні художньому стилю мовлення?

— Назвіть відомі вам типи мовлення. Дайте їх коротку характеристику.

— Яку будову мають тексти-описи?

— Які види описів ви знаєте?

2. Читання тексту вчителем.

Сенчик

Я відчинив двері на дзвінок. За дверима стояв захеканий мій друг — п’ятикласник Ігор.

Ігор дуже любить тварин і пташок. Я подарував йому маленького їжачка, і хлопець приручив його так, що їжачок бігає за ним, як цуценятко. Була в нього ручна галка, що завжди сиділа в хлопця на плечах. Ще Ігор — власник голубів, що живуть у нього під ліжком.

Коли мій друг зайшов, він подав мені невелику торбинку, в якій лежала малесенька пташка. Це одна з найменших наших синичок, яка зветься голуба синиця. Але київські птахолови називають її сенчиком. Звідки пішла ця назва, не знаю, але яка ласкава, пестлива назва!

Правда, сенчик дуже гарний. У нього тім’я і потилиця блакитно-сині, вузенькі смужки над дзьобиком і над очима білі, вуздечка, смужки за оком і верх шиї темно-сині, животик і груди жовтуваті, хвіст і крила зеленкувато-блакитні.

Отак розцяцькований наш сенчик!

До того ж він меткий, непосидячий, цікавий, як сам Ігор. Секунди не посидить спокійно.

Так сенчик став хазяїном квартири. Він увесь день літає з кімнати в кімнату, залізає у кухню і все підбирає якісь крихти, аби поїсти. Йому хочеться все бачити і знати, бо він дуже цікавий.

Усі полюбили сенчика, хазяїна квартири. А Ігор щодня забігає провідати свою веселу, жваву пташинку. (За О. Копиленком)

3. Бесіда за змістом тексту.

— Яка основна думка тексту? Що виражає заголовок: тему чи основну думку?

— Назвіть учасників мовленнєвої ситуації, описаної в тексті переказу.

— Які назви тварин і птахів зустрічаються в тексті?

— Як ставляться хлопці до “братів своїх менших”?

4. Аналіз структури тексту.

— Чи можна стверджувати, що поданий текст належить до якогось одного типу мовлення? Свою думку доведіть.

— На які частини можна поділити текст? Виділіть мікротеми, проаналізуйте, як вони взаємопов’язані.

— В якій частині тексту міститься опис? Перекажіть його.

5. Складання простого плану.

План

1. Я відчинив двері.

2. Мій друг Ігор любить тварин і пташок.

3. Несподіваний подарунок.

4. Який розцяцькований наш сенчик!

5. Сенчик — хазяїн квартири.

6. Всі полюбили веселу пташинку.

6. Мовно-стилістичний аналіз тексту.

• Лексико-фразеологічна робота.

— Доберіть синоніми до слова сенчик, ужиті в тексті. (Малесенька пташка, голуба синиця, весела, жвава пташинка.)

— Випишіть слова зі зменшено-пестливим значенням. З якою метою автор використовує їх у тексті? (Пташка, їжачок, цуценятко, синичка, дзьобик, животик, пташинка.)

— Прослухайте опис голубої синиці. З’ясуйте, з чого складається опис цієї пташки. (Тім ’я, потилиця, смужки над дзьобиком і над очима, шия, животик, груби, хвіст, крила.)

— Усно перекажіть частину переказу, що містить опис пташки.

• Лексико-орфографічна робота.

— Словниковий диктант (запис слів під диктовку вчителя, визначення орфограм, запам’ятовування правопису).

Відчинити, приручити, ліжко, невеликий, синичка, київські птахолови, пестлива назва, блакитно-синій, дзьобик, смужки, темно-синій, зеленкувато-блакитний, хазяїн, підбирати, щодня.

• Завдання на чергування у/в.

— Вставте потрібний прийменник, обґрунтуйте свій вибір.

Була ... нього, сиділа ... хлопця, живуть ... нього, з кімнати ... кімнату, залітає ... кухню, всі ... нас.

7. Повторне читання вчителем тексту, під час якого учні уточнюють, чи правильно вони запам’ятали послідовність розповіді, відзначають виражальні прийоми, використані автором.

8. Самостійна робота учнів, індивідуальна робота учителя з учнями, які потребують допомоги.

IV. Підготовка чорнового варіанта переказу й редагування написаного.

V. Письмова робота учнів (переписування у зошити).

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

— Повторіть типи і стилі мовлення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити