Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 100. Омоніми. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю

Мета: сформувати уявлення про омоніми; виробити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, здійснити перевірку здатності учнів сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування розуміти зміст тексту, тему і основну думку.

Обладнання: підручник, таблиця.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Бесіда.

— Поміркуйте, чи можна вважати слова сутінки і присмерки синонімами. Доведіть свою думку.

— Чи є слова краса і гарний синонімами? Обґрунтуйте відповідь.

— У чому полягає різниця між синонімами сміятися і реготати?

— Яка роль синонімів у мовленні?

— Якщо словниковий запас людини багатий на синоніми, який висновок ми зробимо про мовлення такої людини?

— Чим пряме значення відрізняється від переносного?

— Пригадайте, що називається лексичним значенням слова.

— У чому різниця між лексичним і граматичним значенням слова?

2. Творче завдання (робота в групах).

I група.

— Підберіть антоніми до слів абсолютний, блискучий, людяність, направляти, сила, уявний, хвалити.

II група.

— Підберіть антонімічні фразеологізми до поданих.

Водою не розлити, вскочити вище халяв, задушити в пузі комара, один в ліс, один по дрова, розсипати кислиці, старий лис.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота біля дошки.

На дошці записані словосполучення захід сонця; прямувати на захід; шкільний захід.

• Запитання для бесіди:

— Що спільного у запропонованих словосполученнях?

— Подумайте, яке лексичне значення має це слово у поданих словосполучення.

— Зробіть висновок: спільне чи різне лексичне значення має слово захід у трьох випадках.

— Спробуйте знайти різницю між омонімами й багатозначними словами.

2. Робота з теоретичним матеріалом підручника, с. 164-165 (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя).

3. Робота з підручником. Виконання вправи 372 (усно).

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Проблемне питання (усно).

— Намалюйте три предмети з пам’яті:

1-й ряд — лисичку, 2-й ряд — косу, 3-й ряд — кран.

Під час роботи виявиться, що учні кожного ряду малюють різні предмети.

— Скільки предметів намалювали учні?

— Що саме вони намалювали?

— Чому таке трапилось?

2. Вправа-конструювання.

— Запишіть словосполучення і підкресліть у них омоніми. З одним (на вибір) складіть речення.

Новорічне свято. Свято оберігати.

Вижати пшеницю. Вижати гирю.

Невеличкий став. Став близько.

Добре яблуко. Працювати добре.

3. Проблемно-пошукова робота.

— Перепишіть речення, вставляючи пропущені літери у словах. Встановіть значення слова кувати в кожному реченні. Що це — багатозначне слово чи слово-омонім? Яке речення передає народне повір’я?

За річкою коваль кує. Дзв..нить птахів співами ліс, і з..зуля кує коло кладки. Палили бага..я вони цілу ніч, все ясную зброю кували. Десь кувала ще людям щастя з..зуля.

4. Слово вчителя.

— Треба чітко розрізняти відмінність омонімів від багатозначних слів.

Омоніми — це слова, що різні за знаттям, але однакові за звучанням і написанням. Вони і своїм значенням не зв’язані. Особливість багатозначності полягає в тому, що одне і те саме слово має різні значення, але між ними є спільні ознаки чи властивості. У багатозначному слові одне лексичне значення виступає як основне, а інші — вторинні.

Вчені виділяють кілька видів омонімів.

1. Прості (лексичні) омоніми — слова, що повністю збігаються у початковій формі. Наприклад: пара — двоє і пара — газ, лавка — для сидіння і лавка — крамничка.

2. Омоформи (морфологічні омоніми) — слова, які пишуться і звучать однаково в певних граматичних формах. Як правило, до омоформів належать різні частини мови. Наприклад: три (числівник і дієслово наказового способу), вози (іменник у множині, називний відмінок від слова віз і дієслово у наказовому способі).

3. Омографи (омограми) — слова, що пишуться однаково, але звучать по-різному через наголос. Наприклад: зáмок (споруда) і замóк (пристрій для замикання дверей); мýка (страждання) і мукá (борошно); óбід (зовнішня частина колеса) і обíд (споживання їжі).

4. Омофони — слова, що звучать однаково, але пишуться по-різному.

Наприклад: роман (жанр) і Роман (ім’я); щоб (сполучник) і що б (сполучне слово і частка).

5. Хвилинка-цікавинка.

— Відгадайте загадки. Знайдіть омоніми.

Зрізаю я траву, колосся;

в дівчат я сплетена з волосся;

а ще я суші довга стрічка,

що збігає в море, річку. (Коса)

Я — місце, де лежать товари,

звичайно в тарі чи без тари,

а мій омонім є у слові:

один чи кілька звуків мови. (Склад)

Відбиток ніг я на дорозі,

чи на траві, чи на підлозі,

та є у мене ще омонім:

слів треба, варто він синонім. (Слід)

7. Вибірковий диктант.

— Випишіть омоніми в перший стовпчик, а багатозначні слова — у другий.

Сіяло сонце — сіяло дощем; листок газети — кленовий листок; коваль кує — кує зозуля; блідий місяць — шостий місяць; треба мати — старенька мати.

8. Творчий диктант.

— Складіть речення з поданими словами, щоб вони виступали в ролі омонімів.

Ніс і ніс. Три і три. Діти і діти. Коти і коти.

9. Гра “Упізнай омоніми”.

Журавель цукерки ніс;

Ворон каже: “От так ніс”.

Сину, штанята у школі не три

Раз ти приносиш “два” та “три”.

І важкий же старий віз!

Його коник ледве віз.

Звірят за списком став звіряти —

Немає одного звіряти.

Чом такий яскравий місяць

Та не світить цілий місяць?

Хай які там буря-град —

Встоїть славний Київ-град.

Умів русин орати й боронити

І від татарів край свій боронити.

VI. Проведення контрольного аудіювання.

1. Відповіді вчителя на запитання учнів щодо аудіювання (після того, як виконано тестові завдання).

2. Текст для контрольного аудіювання.

Микола Чудотворець

Є такий святий — Касіян. За дванадцятьма замками він тримає усі, які є на світі, вітри та ними порядкує. Нашле один вітер — недорід буде, пошле інший — тяжка пошесть на людей нападе, пустить третій вітер — впаде мор на худобу, пошле четвертий — землю спалить посухою. Свято преподобного Касіяна раз на чотири роки — 29 лютого. У Касіянів день не сварилися, бо до кінця року Касіян у землю забере. Як не нагодуєш цього дня худобу — черв’як в тобі до року заведеться і тебе знищить. Як зневажиш старовинні звичаї — Касіян зробить калікою. На Касіянів рік (високосний) не будували нових хат, не справляли весіль, не купували землі.

Пішов якось той Касіян до Господа скаржитись: його чомусь народ не любить, а Святому Миколаєві усе дякує та церкви вибудовує.

Послав Пан-Біг по Святого Миколая ангела. Літає ангел туди, літає сюди — шукає. А Святий Миколай, поки Касіян на небі відпочиває, на Чорному морі кораблі рятує.

— Почекай трохи, — говорить Касіянові Господь. — Впорається, то прийде, тоді розберемося.

Ждуть та ждуть, а Миколая нема. Знову Господь ангела посилає, а той:

— Він вогонь на землі гасить, людей із пожежі рятує.

Знову чекають — і знову нема.

— Від турків козаків звільняє, кайдани їм на руках розбиває, — ангел пояснює.

Нарешті став перед Господом Миколай. У болото забруднений, увесь обмазаний, лише очі ясним сонечком з-під кошлатих брів горять.

— Де ти пропадаєш, Миколаю? — роздивляється його Бог, — і чому такий брудний?

— Та віз в мужика в болото перекинувся, то помагав витягати.

— Тепер зрозумів, Касіяне, чому Миколі люди церкви зводять? — каже Господь. — Роби і ти так, то й тебе любитимуть...

Святий Миколай був єпископом у місті Мирі в країні Лікії. Тому святого називають Миколою Мирлікійським. Із самого народження хлопчик творив чудеса. Під час свого охрещення три години на ніжках простояв, щоб ушанувати Пресвяту Трійцю.

Коли багаті батьки залишили Миколі спадщину, він усе те добро роздав бідним. Якось настав у Лікійській країні голод. Один італійський купець мав корабель. Вантажений хлібом. Святий Миколай явився йому у сні й говорить: “Ось тобі три золоті монети, вези свій хліб туди і туди”. Прокидається купець, а в руці три золоті... Брали голодні той хліб тремтячими руками, ноги купцеві цілували. А він: “Святому Миколаєві дякуйте!”

Свято Миколая відзначають двічі на рік. Перше свято Миколая відзначають у грудні, в день його народження. Це зимовий Микола.

День Миколая намагалися відзначати не пишнотами, а добрими справами. Хизуватися доброчинністю було цього дня не прийнято, адже Святий Миколай і сам творив дива не на показ, а на людську радість і користь. На свято Миколая сиротам збирали й подавали на прожиття, стареньким вибілювали хату, біднякам заготовляли дров. Дітлашня чекала вечора: найслухняніші й найкмітливіші одержували від Миколая подарунки. Співали, гралися, а під кінець робили своєрідні гірлянди з горішків та яблучок, чіпляли їх до сволока, щоб Святий Миколай через рік до цієї хати завітав та всіх застав тут живими-здоровими.

І після смерті вершив Святий Миколай доброчинні свої чудеса. Друге Миколине свято — 22 травня. Цього дня мощі святого було перевезено до міста Бар і поставлено у церкві Святого Стефана.

На весняного Миколая серед молоді були ігри. Дівчині зав’язували очі, хлопці ставали у гурт. “Шукай Миколая!” — гукали їй подруги, і вона вказувала на когось, хто траплявся під руку. Вибраний нею хлопець мав звітуватися, кому протягом року зробив добро.

Молебні цього дня правились біля води. Не дай Боже, щоб водоймище було занехаяне! Це значить, що з тим, хто насмілився занехаяти кров землі, зробиться так само. (За Г. Маковій; 555 сл.)

— На кожне із запитань виберіть правильну відповідь.

1. За народними переказами, усі, які є на світі, вітри тримає за дванадцятьма замками:

A. Святий Стефан;

Б. Святий Маркіян;

B. Святий Касіян.

2. Святий Миколай рятував людей:

A. від застуди та заразних хвороб;

Б. від потопання у воді, спалення у вогні, негараздів у дорозі;

B. від заздрісного ока і злого слова.

3. Чудотворець Миколай був єпископом:

A. у місті Мирі в країні Лікії;

Б. у Вифлеємі в країні Палестині;

B. у Константинополі.

4. Залишену багатими батьками спадщину Святий Микола:

А. віддав монастирям;

Б. роздав бідним;

А. пожертвував на будівництво храмів.

5. Свято Миколая відзначають:

A. один раз на рік;

Б. двічі на рік: влітку і восени;

B. двічі на рік: взимку і навесні.

6. День Миколая відзначали:

A. урочистими церемоніями на вулицях і площах;

Б. не пишнотами, а добрими справами;

B. плануванням доброчинних справ на наступний рік.

7. З-поміж дітей подарунки від Миколая одержували:

A. найрозумніші та найосвіченіші;

Б. найнещасніші і найзнедоленіші;

B. найслухняніші й найкмітливіші.

8. Хату прикрашали гірляндами з яблук і горіхів для того, щоб:

A. ними пригостився Святий Миколай із ангелами;

Б. Святий Миколай через рік знов прийшов і всіх застав живими-здоровими;

B. переконати Святого Миколая у щедрості господарів хати.

9. Весняне свято Миколая відзначають:

A. у березні;

Б. у квітні;

B. у травні.

10. Вибраний дівчиною у грі на весняного Миколи хлопець мусив:

A. заспівати пісню;

Б. розповісти, що вчинив поганого;

B. звітуватися за добрі справи.

11. Молебні на весняного Миколая правилися:

A. на узліссях;

Б. на галявинах;

B. біля водойм.

12. Святий Миколай є уособленням:

A. справедливості;

Б. доброчинності;

B. саможертовності.

VII. Підсумок уроку.

1. Визначення досягнень учнів.

2. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VIII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал підручника, с. 165-166.

— Виконайте вправу 378 (I, II).

— Запишіть омоніми парами, дописуючи до них по одному слову (перед ним чи після нього), яке уточнило б їх значення.

Балка, вал, захід, лава, лист, літній, лютий, мати, ніж, пара.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити