Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 101. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

Мета: поглибити знання про групи слів за значенням; формувати вміння визначати в реченнях і текстах антоніми; учити добирати антонімічні пари, доречно вживати їх у мовленні; осягнути роль антонімів в українській мові; розвивати спостережливість учнів при засвоєнні мовних явищ; виховувати в учнів самостійність мислення, кмітливість, культуру мовлення.

Обладнання: підручник, словники.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Робота біля дошки.

— Замініть слово великий у всіх словосполученнях синонімами відповідно до його конкретного значення. Запишіть утворені словосполучення.

Великий врожай, великий вітер, велика гора, велика прірва, велике подвір’я, великий натовп, велика сім’я, великі діти, велика людина, велика ніч.

Слова для довідки: високий, глибокий, сильний, багатий, просторий, численний, багатолюдний, видатний, дорослий, довгий.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з теоретичним матеріалом підручника, с. 162-163 (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя).

2. Робота з підручником. Виконання вправи 365 (усно).

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Коментоване письмо.

— Прочитайте прислів’я і приказки. У кожному з них підкресліть антоніми.

Не кожному природа — мати, іншому й мачуха. Ранній пар родить пшеничку, а пізній — метличку. Сонце — батько, а місяць — вітчим. Сади деревину змолоду — на старість як знахідка. Роби сіно в погоду, бо загниє в негоду. Грудень рік кінчає, зиму починає. У червні у полі густо, а в коморі пусто. Осінь збирає, а весна з’їдає.

2. Творче конструювання.

— Замініть підкреслені слова антонімами.

Засинає матінка-природа. Відлетіли у теплі краї птахи, і тепер немає кому звеселити самотню берізку. Засмутились дерева. Зі смутком чекають вони дощової холодної ночі. Тихо співають птахи, сумний гамір чути у лісі.

Незабаром прийде зима.

3. Ти — редактор.

— Відредагуйте текст, дібравши до прикметників у словосполученнях антоніми зі словами у дужках. Запишіть їх разом з іменниками.

Старий зошит, старий дуб (молодий, новий). Тиха погода, тиха вулиця (шумлива, вітряна). Черства людина, черства булка (свіжа, чуйна). Глибока річка, глибока думка (поверхова, мілка). Щира людина, щира усмішка (вдавана, лицемірна).

4. Лексична робота. “Словник — наш помічник” (робота в парах зі словниками).

— Підберіть антоніми до слів абсолютний, блискучий, людяність, направляти, сила, уявний, хвалити.

5. Фразеологічна розминка.

— Підберіть антонімічні до поданих фразеологізмів.

Водою не розлити; вскочити вище халяв; задушити в пузі комара; один в ліс, а другий по дрова; розсипати кислиці; старий лис.

6. Творче завдання.

— До поданих слів доберіть антоніми. Прочитайте перші літери дібраних антонімів. Яке вийшло слово?

Пасивний — активний, день — ніч, голосно — тихо, песиміст — оптиміст, вчений — неук, колективний — індивідуальний, багато — мало.

7. Творче конструювання.

— Випишіть із поданих речень антонімічні пари. Чи є тут синоніми?

Скоро на смузі тій щось блимнуло, немов спалахнув сірник і погас. Почалося здаватися, що за чорною смугою хмари то здіймається, то падає, щоб піднятися на другому краї, хвиля вогняного моря. А значить, пута темноти сильніші від світла? (Із творів М. Коцюбинського).

Стоїть місяць над горою, та сонця немає. Хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі! Яка ж би то, мій синочку, година настала, щоб чужая дитиночка за рідную стала?

8. Пошукова робота.

— Доповніть прислів’я антонімами. Запишіть їх.

Важко в навчанні, зате ... в роботі. Що вранці не зробиш, то ... не наздоженеш. На чорній землі... хліб родить. Маленька праця краща за... безділля. Краще розумна догана, ніж дурна.... М’яко стеле, та... спати. Свого поганого не хвали, а чужого ... не гудь. (Нар. творчість)

9. Самостійна робота.

— Доберіть антоніми до багатозначних слів у поданих словосполученнях.

Сухий одяг

Чисті руки

Суха погода

Чиста совість

Сухий хліб

Чисте небо

Суха мова

Чистий сніг

Сухе літо

Чиста ріка

VI. Підсумок уроку.

1. Визначення досягнень учнів.

2. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал підручника, с. 162-164.

— Виконайте вправу 371.

— Користуючись словником антонімів, складіть кросворд.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити