Усі уроки української мови. 5 клас. II семестр - 2014 рік

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

УРОК № 74 ПРАВОПИС. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ БУКВАМИ Ь, І, Є, Ю, Я. СПОЛУЧЕННЯ ЬО, ЙО

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про позначення м'якості приголосних на письмі; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння;

□ розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам'ять, увагу, розвивати аналітичні вміння;

□ виховна: виховувати культуру спілкування, повагу до старших.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, фразеологія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

► Розкажіть про поділ приголосних звуків на групи. Назвіть пари твердих і м’яких приголосних.

▼ Які звуки не мають пари серед м’яких або твердих?

▼ За допомогою чого передається м’якість приголосних на письмі?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Зрозумій. Прочитай. Поясни

► Відновіть прислів’я, запишіть його в зошит. Підкресліть м’які приголосні. Поясніть позначення їх м’якості на письмі.

(Де лелека водиться, там щастя родиться.)

Лінгвістичний аналіз

► Прочитайте уважно текст. Визначте його стиль і тип мовлення.

Доберіть заголовок. Що відбиває назва тексту: тему чи ідею?

Дехто думає, що в колі сім’ї нема потреби дотримуватися тих норм поведінки, які вважаються обов’язковими під час спілкування зі сторонніми. Так може думати тільки людина низької культури, для якої ввічливість — щось на знак парадного костюма: удома його можна зняти.

Сім’я тим і відрізняється від інших колективів, що вона заснована на взаємній повазі, на близьких стосунках. Повага до старших — основа кожної сім’ї. А тому великого значення набуває повсякденна ввічливість у спілкуванні, готовність завжди прийти на допомогу.

Молодь повинна уникати суперечок зі старшими, не зчиняти галасу на захист своїх тверджень. Розуміти, що мета вчинків рідних — навчити і вберегти. Це вияв їхньої любові. Навіть коли старший справді в чомусь помиляється, і ви не змогли спокійно переконати його в цьому, краще промовчати або перевести розмову на іншу тему. Заспокоївшись, ви обов’язково зможете порозумітись (З журналу).

Бесіда

▼ Чи керуєтесь ви цими правилами в спілкуванні з близькими людьми?

▼ Чи погоджуєтесь із таким поглядом на проблему?

▼ Поясніть уживання тире в реченнях.

▼ Чому не ставимо знак м’якшення у виділених словах? Запишіть їх фонетичною транскрипцією.

Скоромовки

У нас надворі погода розмокропогодилася.

***

Серед корчів корч найкорчакуватіший.

***

Сидів горобець на сосні,

Заснув — і упав уві сні.

Якби не упав уві сні.

Сидів би він ще на сосні.

Відновлення слова (самостійна робота)

► Обґрунтуйте вибір написання орфограми «Буквосполучення йо, ьо».

Л..н, ра..н, бад..рий, міль..н, зна..мий, сер..зний, л..тчик, ..од, медаль..н, ма..р, Вороб..в, д..готь, павіль..н.

► Запишіть запропоновані слова як приклади в таблицю відповідно до правил їх написання.

Сполучення букв ьо, йо

Коли пишемо

Приклади

ЬО

Після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н, р перед о:


ЙО

На початку слова


Після букв, що позначають голосні


Після твердих і м’яких приголосних для позначення сполучення [йо]


V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фізкультхвилинка з орфографічним завданням

Інструкція: учитель читає вірш, учні виконують рухи. Після прочитання кожного рядка, після виконання рухів, учні мають плеснути в долоні стільки разів, скільки слів зі знаком м’якшення було в рядку.

Встаньте, діти, посміхніться.

Землі нашій поклоніться.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться,

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

Бесіда

▼ Назвіть приголосні, після яких ставимо знак м’якшення.

▼ Коли пишемо буквосполучення йо?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

▼ Хто сьогодні найкраще працював на уроці? Може, ти? Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу з підручника.

► Вивчіть скоромовку.

Пиляв Пилип поліна з лип.

Притупив пилку Пилип

І зі смутку аж захрип.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити