Усі уроки української мови. 5 клас. II семестр - 2014 рік

Лексикологія

УРОК № 84 ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОДНОЗНАЧНІ Й БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЛУМАЧНИМ І ПЕРЕКЛАДНИМ СЛОВНИКАМИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ЇХНЬОГО ЗНАЧЕННЯ

Мета:

□ навчальна: пояснити особливості слова як мовної одиниці; навчити розрізняти однозначні й багатозначні слова;

□ розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

□ виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: фразеологія, пунктуація, культура мовлення.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-аналіз

► Перепишіть у зошит прислів’я. Поясніть значення слова, що вони відбивають.

1. Слово не стріла, а глибше ранить. 2. Вола в’яжуть мотузком, а людину — словом. 3. Усякому слову своє місце. 4. Слово — срібло, а мовчання — золото. 5. Слово не горобець — вилетить не спіймаєш. 6. Правдиве слово і меч здолає (Народна творчість).

► Поясніть уживання розділових знаків.

Знайомство з тлумачним і перекладним словниками

► З’ясуйте такі відомості про словник.

1. Хто є його укладачами.

2. Зверніть увагу на рік видання.

3. Скільки слів містить словник.

4. З яких частин він складається (передмова, список скорочень, український алфавіт, слова в алфавітному порядку).

5. Зміст передмови (склад словника, структура словника).

6. Яку інформацію надає словник.

Робота з тлумачним словником

► Скільки лексичних значень мають слова сонце, зірка, тичина, бузок, людина, слово, горобець?

► Доведіть, що це так, скориставшись тлумачним словником.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Культура мовлення

► Відредагуйте словосполучення. Поясніть причину помилок.

3 наступаючим Новим роком

(3 прийдешнім новим роком)

Безцінний подарунок

(Неоціненний подарунок)

Біля другої години

(Близько другої години)

Вести себе ввічливо

(Поводитися ввічливо)

У даний час

(У цей час)

Вислати відкритку

(Надіслати листівку)

У любому випадку

(У кожному разі)

У кінці-кінців

(Врешті-решт)

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

▼ Що вивчає лексикологія?

▼ Яку роль виконують слова в мові?

▼ Чи всі слова мають лексичне значення?

▼ Крім лексичного, яке ще є значення у слова?

▼ На які групи поділяються слова за кількість лексичних значень?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть із тлумачного словника п’ять однозначних і п’ять багатозначних слів.

► Творча вправа: створіть асоціативний кущ до слова весна. Дослідіть, чи є серед слів однозначні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити