Усі уроки української мови. 5 клас. II семестр - 2014 рік

Лексикологія

УРОК № 102 ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. ТЕКСТ. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ ЗНАХОДИТИ ІНФОРМАЦІЮ ДО ОБРАНОЇ ТЕМИ, АНАЛІЗУВАТИ ЇЇ, ДОБИРАТИ КЛЮЧОВІ СЛОВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Мета:

□ навчальна: закріпити та систематизувати знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова і форми слова, добирати спільнокореневі слова, утворювати форми слова, формувати ключові компетентності: комунікативну, творчу, пізнавальну;

□ розвивальна: розвивати творче й логічне мислення, пізнавальну активність учнів, образне уявлення, підвищувати мовну й мовленнєву культуру п'ятикласників;

□ виховна: виховувати любов до рідної природи, її краси, любов до рідної мови, її краси і милозвучності.

Внутрішньопредметні зв'язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв'язки: українська література.

Обладнання: картки зі словами.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка (виразне читання хором)

Ніжна мова — ти ніжний цвіт,

Ти п’яниш нас, як рута-м’ята.

Тож на цілий на білий світ

Ти духмяністю розіллята.

Любіть красу своєї мови,

Звучання слів, правопис слів:

Це квітка ніжна і чудова

Коханих батьківських степів.

Д. Білоус

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фронтальне опитування

▼ Назвіть значущі частини слова.

▼ Які слова називаються змінними, а які незмінними?

▼ Що таке спільнокореневі слова?

▼ Що таке закінчення?

▼ Дайте визначення суфіксу і префіксу.

Практична робота

► Намалюйте, як на письмі позначають частини слова, корінь — префікс — суфікс — закінчення

Робота в парах

► Виділіть суфікси в наведених словах, поясніть їхній вплив на значення слів.

Матусенька, мамочка, матінка, матусечка, матуся, матіночка.

Татусь,татко, татуньо, татунь.

Дівчина, дівчинка, дівчатко, дівчатонько, дівчинонька.

► Доберіть до пропонованих слів споріднені слова і розберіть їх за будовою.

Сад, квітка, мова, казка, ліс.

► Запишіть схеми слів.

Зразок: напишу —

Пришкільний, подорожник, пам’ятний, лісок, молодець, тихо, листки, садівник, радісно, підземний, переписує, розмовляє.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з текстом

► Яка основна думка тексту? Чи подобається хлопчику його майбутня професія? Доведіть словами з тексту. Розберіть за будовою

виділені слова в тексті.

МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ — ІНЖЕНЕР

На світі існує багато цікавих професій, що потребують розумового навантаження. І я обираю одну з таких. Я хочу стати в майбутньому інженером.

Заводи, фабрики, залізниця, майстерні, невеликі приватні фірми гостро потребують людей інженерних професій. Адже там, де є техніка, потрібні інженери, щоб працювати з нею. Інженери- конструктори, інженери-технологи, інженери-механіки та інші. А техніка зараз усюди, в усіх сферах життя!

Без інженерів не будуються нові мости та житлові будинки. Без них на наших заводах не можна випустити бодай холодильника чи пилососа. А що казати про випуск автомашин, автокранів, екскаваторів тощо. Інженери потрібні в металургійній промисловості, де плавлять новий метал. Вирощувати хліб також не вийде без людей цієї професії, хіба що вручну. В полі працюють трактори, комбайни, сівалки. А процес створення цих машин забезпечують знов-таки інженери.

Нехай професія інженера сьогодні не дуже модна, але це навіть добре. Тим більше цінуються кваліфіковані спеціалісти. Гарний інженер стежить за новинками техніки, читає спеціальну літературу, знає іноземні мови.

Я вірю, що разом зі своїми колегами-інженерами буду в майбутньому вести промисловість країни й українську економіку до прогресу та успіху!

Фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Хто швидше?»

► Розберіть слова за будовою:

Одягатися, зимують, біленький, поні, кенгуру, пюре, писати, чекати.

► Доберіть споріднені слова до запропонованих нижче:

Зима... (прикметник). Весна... (іменник). Дитина... (прикметник). Радість... (дієслово). Україна... (прикметник).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Вправа «Мікрофон»

▼ Яка роль морфем у мові?

▼ На які види поділяються морфеми?

▼ У якій частині слова знаходяться префікси і суфікси?

▼ Що виражає кожна зі значущих частин?

▼ 3 яких частин складається основа слова?

▼ Чим відрізняються форми слова від спільнокореневих слів? Психологічний портрет настрою

▼ Чи відчуваєте ви насолоду від приходу весни?

▼ Як ви почуваєтеся зараз?

▼ Покажіть мені свій настрій.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу за підручником.

► Напишіть твір-мініатюру «Моя майбутня професія», де б використовували слова з вивченої теми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити