Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 10. Тлумачний словник української мови

Мета: навчальна — поглибити знання учнів про лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова, слова з переносним значенням; розвивальна — розвивати навички роботи з тлумачним та іншими видами словників; збагачувати словниковий запас; розширювати кругозір; виховна — сприяти вихованню наполегливості, допитливості, прагнення до знань та самоосвіти.

Обладнання: тлумачні та перекладні словники.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні вміють користуватися словниками різних типів; використовують слова відповідно до їхніх лексичних значень; критично ставляться до власного мовлення; усвідомлюють необхідність використання мовних словників.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

...Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

Так писав Максим Тадейович Рильський про словники. І справді, словники, особливо енциклопедичні й тлумачні, можна читати як захопливу книгу, дізнатися багато цікавого, збагати свій словниковий запас, розширити кругозір. А з цікавою, культурною людиною завжди приємно спілкуватися.

Тож заглядаймо у словник...

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра «Загадка»

— Яке одне й те саме, але багатозначне, слово потрібно вставити в кожне з цих речень?

1. Мати ... за рученьку малого Михайлика на вгород, щоб подивитися, як з’являються перші пуп’янки. 2. За кожним рухом пензлика з котячого хвоста Михайлик ... ще й кінчиком язика. 3. Наймолодший син Горпищенка облишив степ і поїхав до міста вчиться ... літака.

Відповідь: водити.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Ознайомлення зі структурою короткого та повного тлумачних словників української мови

Структура словника: вступна стаття; словникова стаття, позначення багатозначних слів та омонімів, перелік скорочень прізвищ письменників, із творів яких подано ілюстративний матеріал; перелік умовних скорочень; умовні знаки в словнику; український алфавіт тощо.

2. Робота з тлумачним словником української мови

— Користуючись тлумачним словником, визначте, яке значення слів «крапка» і «лінійка», складіть із цими словами речення, де вони вживалися б у різних значеннях.

— Визначте всі лексичні значення багатозначних слів у поданих словосполученнях.

Крила птаха — на крилах мрії; світло сонця — світло науки; початкова школа — школа життя; гострий ніж — гострий на язик; тепла піч — тепле слово; летять ластівки — летять години; діти виглядають з вікна — місяць виглядає з-за хмари.

— З-поміж поданих слів визначте ті, що могли б вживатися у переносному значенні.

Засинати, коники, човен, очі, сон, молочний, шлях, полум’я, хмара, дерево, горить, перешитий.

3. Робота з перекладним словником

— За допомогою перекладного словника перекладіть з іноземної (за можливості), порівняйте наявність багатозначних слів та слів із переносним значенням в українській та іноземній мовах.

4. Зіставлення структур тлумачного та перекладного словників

— Розгляньте інші словники, принесені на урок.

5. Жартівливе психологічне дослідження

— За наявністю словників схарактеризувати людину, родину, якій вони належать.

6. Практичне завдання

— Розтлумачте слова. Поставте в них наголоси і складіть із ними прості речення. З’ясуйте, чи є різниця у значеннях поданих слів.

Щільний — тісний; шкірний — шкіряний; ситуативний — ситуаційний.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Пояснити й записати (коротко) за допомогою тлумачного словника лексичне значення слів: «журі», «імунітет», «конфлікт», «лекція», «олімпіада».

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Бесіда

— Що слід пам’ятати, працюючи із тлумачним словником?

— Які особливості роботи з перекладним словником?

— Яку корисну інформацію містять ці книги?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити