Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 12. Антоніми

Мета: навчальна — дати учням поняття про антоніми, їхню роль у мові; навчити доречно їх використовувати; розвивальна — розвивати навички використання антонімів у мовленні; збагачувати словниковий запас і розширювати кругозір; виховна — сприяти формуванню любові до мови, усвідомлення її багатства й краси.

Обладнання: підручник, словник антонімів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні знають про антоніми; уміють користуватися словником антонімів; доречно використовують їх у своєму мовленні; критично ставляться до власного мовлення; усвідомлюють необхідність використання мовних словників; увідомлюють красу та багатство української мови.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

Два брати жили на світі.

Був один з них працьовитий,

А другий — ледачий дуже.

Слухай казку про них, друже.

Той хоробрий і правдивий.

Той брехливий, полохливий.

Той розумний, той дурний,

Той великий, той малий.

День і ніч брати сварились

І ніколи не мирились.

Все, що перший будував.

Другий миттю руйнував.

Кожен рать повів свою.

Стрілись вороги в бою.

Із високим стрівсь низький,

На товстого йшов тонкий,

Стрів білявого чорнявий,

Огрядного — худорлявий,

На сумного йшов веселий,

На тендітного дебелий.

Ця кривавая війна —

Нині сива давнина.

Хоч брати вже й помирились,

Після них слова лишились.

Дуже горді, незалежні,

Абсолютно протилежні

В мові ці слова живуть,

Їх антонімами звуть.

Це «Казка про Антоніми» педагога та письменниці Алли Свашенко. І наш урок буде саме про антоніми.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання. Читання і взаємоперевірка виконаної вправи з підручника

2. Робота із синонімами

— Доберіть синоніми до виділених слів.

Відважний воїн; красивий парк; великий дім; безжалісна доля; сумна людина; буденний день.

— Поясніть відтінки значень слів у синонімічних групах, доберіть відповідні слова, щоб утворилося словосполучення (1-2 приклади з кожної групи).

Гарячий, палючий, пекучий, розпечений, розжарений, розігрітий. Стомлений, змучений, зморений, виснажений, знесилений. Пишатись, гордитись, величатись. Визволяти, рятувати, виручати. Вживати, користуватися, застосовувати.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Опрацювання статті підручника про антоніми

2. Вправа для спостереження над мовним матеріалом

— Прочитайте прислів’я, визначте слова, протилежні за значеннями.

1. Вчення — світ, а невчення — тьма. 2. Учений іде, а неук слідом спотикається. 3. Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить. 4. Лінивому і будень — свято. 5. М’яко стелить, а твердо спати. 6. Згода будує, а незгода руйнує. 7. Літо зиму годує. 8. Як є початок, то кінець буде. 9. Правда кривду переважить. 10. Взимку сонце так сміється, що вікна плачуть. 11. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 12. Слухай першим, а говори останнім. 13. Знай більше, а говори менше. 14. Спершу слово зваж, а потім скажи. 15. Удар забувається, а слово пам’ятається.

3. Гра «Пінг-понг»

— До поданих слів доберіть антоніми.

Щастя, добрий, високий, початок, говорити, голосно, верх, холодно, білий, низько, молодість, хвалити, здоровий, спокій, скутий, рівний, добро, правда, засипати, широкий, рідкий, світло, порядок, глибоко, хоробрий, веселий, добре, твердий, холодний, довгий, товстий, шум, гострий, ситий.

— Доберіть антоніми до слова «свіжий» у кожному зі словосполучень (слова з НЕ антонімами не є!).

Свіжий хліб, свіжий вітер, свіжий комірець, свіжа ідея. (Черствий хліб, теплий вітер, брудний комірець, стара ідея.)

Фізкультхвилинка

4. Виконання вправ

— Запишіть речення. На місці крапок у вірші Є. Гуцала поставте пропущені слова. Знайдіть і підкресліть однією рискою антоніми.

Ніч — велика чарівниця,

та ще більший ... .

... — щирий трудівник,

що і сам трудитись звик,

що ... всіх розбудить.

Слова для довідок: чарівник, ранок, до праці.

— Складіть речення з кількома антонімами (2-3 пари).

Війна — мир; сильний — слабкий; великий — малий; молодий — старий; день — ніч; літо — зима; жар — холод; добро — лихо; радісно — сумно; м’який — твердий; дорослі — малі; хворий — здоровий; купувати — продавати; поразка — перемога.

5. Робота зі словником антонімів

— Знайдіть антоніми до поданих слів.

Верткий, візовий, заїзд, зопалу, людяність, марнувати.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти твір-мініатюру, логічно об’єднавши слова останньої вправи.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивна вправа «Передай мікрофон товаришеві»

(Учні по черзі беруть уявний мікрофон. Один називає слово, передає мікрофон іншому, який називає антонім до цього слова.)

2. Вправа «власна думка»

— Яку, на вашу думку, роль відіграють антоніми у мові?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити