Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 14. Пароніми

Мета: навчальна — сформувати в учнів уявлення про пароніми; показати спільне та відмінне з омонімами; сприяти запобіганню помилок, пов'язаних із уживанням та написанням паронімів; розвивальна — розвивати логічне та образне мислення, навички визначення лексичних значень паронімів, правильного уживання їх у мовленні, користування словником паронімів; виховна — сприяти формуванню бережливого ставлення до мови, допитливості, спостережливості, критичного ставлення до власного мовлення, усвідомлення необхідності використання мовних словників.

Обладнання: словник паронімів, підручник.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні знають, що таке пароніми; уміють вирізняти їх у мовленні, складати зв'язні висловлювання; критично ставляться до власного мовлення; усвідомлюють необхідність використання мовних словників.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Виконання вправи

— Відгадайте загадки. Знайдіть омоніми.

1) Зрізаю я траву, колосся;

в дівчат я сплетена з волосся;

а ще я суші довга стрічка,

що збігає в море, річку.

(Коса.)

2) Відбиток ніг я на дорозі,

чи на траві, чи на підлозі,

та є у мене ще омонім:

слід знайти до нього лиш синонім.

(Слід — відбиток, слід — треба.)

3) Я місце, де лежать товари,

звичайно в тарі чи без тари,

а мій омонім є у слові:

один чи кілька звуків мови.

(Склад.)

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Порівняння значення паронімів

Адрес, адреса

Адрес — письмове привітання на честь ювілею тощо. Адреса — напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі, місце проживання чи перебування особи або місце знаходження установи.

Виборний, виборчий

Виборний вживається, коли йдеться про виборну посаду. Виборчий — пов’язаний з виборами, з місцем, де відбуваються вибори, з правовими нормами виборів, наприклад: виборча кампанія, виборче право, виборчий бюлетень та ін.

Виключно, винятково

Виключно, тобто лише, тільки (виключно для співробітників комерційних банків). Винятково вживається у значенні дуже, особливо, надзвичайно (товарна біржа має винятково важливе значення).

Дипломат, дипломант, дипломник

Дипломат — посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю. Дипломант — особа, відзначена почесним дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі. Дипломник — автор дипломної роботи, підготовленої в училищі, технікумі чи вузі.

Дільниця, ділянка

Дільниця — це адміністративно самостійний об’єкт або виробничий вузол на будівництві, підприємстві, залізниці, шахті, а також виборча дільниця. Ділянка — частина якої-небудь поверхні, земельної площі, галузі, сфера діяльності (садова ділянка, дослідна ділянка).

Додержувати, додержуватися

Додержувати, тобто виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (додержувати слова, порядку). Додержуватися — бути прихильником якихось думок, певних поглядів, переконань

Особистий, особовий

Особистий — який належить певній особі, стосується окремої особи, виражає її індивідуальність (особистий підпис, особисте життя). Особовий — який стосується окремої людини. Вживається в усталених словосполученнях: особова справа, особовий склад військових з’єднань, навчальних закладів тощо. У російській мові на позначення цих двох понять є лише один відповідник: личный.

Покажчик, показник

Покажчик — напис, стрілка, довідник. Показник — наочне вираження (у цифрах, графічно), наприклад: економічний показник, показник можливостей та ін.

2. Опрацювання матеріалів підручника про пароніми

3. Ознайомлення зі словником паронімів

— Користуючись словником паронімів, доведіть, що подані слова є паронімами.

Талант — талан, білити — біліти, веліти — воліти, ефект — афект, гривня — гривна, освічений — досвідчений.

Фізкультхвилинка

— Поясніть, чому не можна плутати подані слова, зробіть висновки.

Здравиця (заздравний тост) і здравниця (санаторій), ефектний (виразний) і ефективний (продуктивний).

— Розкрийте дужки, добираючи потрібне слово. Свій вибір обґрунтуйте. Запишіть речення.

1. Продавець розповів про правила й умови (ефектного, ефективного) використання кухонного комбайна. 2. Ця земельна (дільниця, ділянка) була передана дитячому будинку. 3. Порядок утворення (виборного, виборчого) округу визначається законами про вибори до відповідних органів. 4. (Кристал, кришталь) виблискував на сонці, як дорогоцінний (кристал, кришталь). 5. Наша торговельна компанія шукає (веселу, кмітливу) компанію для співпраці.

— Поясніть лексичне значення поданих паронімів. Із 2-3 складіть речення.

Цінний — ціновий; особовий — особистий; заповіт — заповідь; тактовний — тактичний; гриб — грип; квартира — кватирка.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти 2-3 речення (або твір-мініатюру) з поданими паронімами.

Дипломник, дипломант, дипломат.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Дерево пізнання»

(Учні записують на аркушах, що вони нового дізналися на уроці, які слова їх здивували, їм запам’яталися, читають і приклеюють до дерева, зображеного на великому аркуші паперу або намальованого на дошці.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити