Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 15. Практична робота зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів

Мета: навчальна — поглибити й систематизувати знання учнів про синоніми, антоніми, омоніми, пароніми; навчити запобігати лексичних помилок; актуалізувати знання про здоров'я та способи його збереження; розвивальна — розвивати творчі здібності, логіку, спостережливість, культуру мовлення, навички роботи зі словниками різних видів, навички використання знань на практиці, у реальному житті; виховна — сприяти формуванню критичного ставлення до власного мовлення, усвідомленню необхідності використання мовних словників, прагненню до здорового способу життя.

Обладнання: словники різних видів, картки синього та білого кольорів для гри.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

Очікувані результати: учні вміють користуватися словниками різних видів, визначати лексичні значення слів, добирати синонімічні ряди, знаходити антоніми; розрізняють омоніми та пароніми, правильно їх уживають; критично ставляться до власного мовлення; усвідомлюють необхідність використання мовних словників; знають основні способи збереження здоров'я, прагнуть до здорового способу життя.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання: читання учнями речень або творів із омонімами, коментування вчителя

2. Мовознавча гра «Правильно — неправильно»

Правила гри. В учнів на партах — сигнальні картки синього та білого кольорів. Учитель читає твердження, учні піднімають синю картку, якщо вважають його правильним, білу — якщо неправильним.

(Учитель самостійно добирає твердження для гри.)

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗБ Звернення вчителя до учнів. Бесіда

— Як ви вважаєте, від чого залежить здоров’я людини? (Відповіді учнів.)

Відомий учений, лікар А. Царенко своє ставлення до здоров’я пояснював так: «Наше здоров’я та життя значною мірою залежать від кожного із нас».

Учені вважають, що здоров’я залежить від таких чинників: 50 % — спосіб життя, 20 % — спадковість, 20 % — зовнішнє середовище, екологічні умови, 10 % — медицина, охорона здоров’я.

— На який чинник може вплинути кожен із нас? (Відповіді учнів.)

— Отже, сьогодні говоритимемо саме про здоровий спосіб життя.

III. ЗБ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Словникова робота

— Доберіть до слова здоров’я антонім. (Хвороба.)

— Що таке спосіб життя? (Це — сукупність звичок людини.)

— У міфах Давньої Греції згадується Гігія — богиня здоров’я. Від її імені походить слово, яким називається наука про здоров’я, його збереження та зміцнення. Назвіть це слово. (Гігієна.)

— Визначте за словником, що таке гігієна.

2. Робота з текстом

— Прочитайте уважно про принципи здорового способу життя. Які слова вам незрозумілі? Знайдіть їхнє значення за словником.

ПРИНЦИПИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Оптимальний руховий режим. Дотримання режиму дня. Позитивні емоції. Моральний і духовний розвиток. Формування, розвиток вольових якостей. Інтелектуальний розвиток. Особиста гігієна. Раціональне харчування.

(Учні мають, скориставшись словником, пояснити слова: принцип, оптимальний, режим, емоції, моральний, духовний.)

— До яких слів із тексту «Принципи здорового способу життя» можна дібрати антоніми? Назвіть, дібравши їх за допомогою словника.

— Які слова у тексті мають синоніми?

Майте на увазі, у мові є так звані абсолютні синоніми. Вони тотожні за значенням. Наприклад: вік — століття — сторіччя, база — основа — фундамент — підґрунтя, вертоліт — гелікоптер, фотографія — світлина.

— Доберіть синоніми до поданих слів, скориставшись відповідним словником.

Оптимальний режим, позитивні формування, раціональне.

3. Поглиблення знань про омоніми Види омонімів

Омоніми — слова, однакові за звучанням, але різні за значеннями: лава — вид меблів для сидіння; лава — бойовий порядок; лава — розплавлена маса, що витікає з вулкана.

Омофони

Омографи

Омоформи

Гриби — іменник, множина.

Греби — дієслово.

Звучать однаково, але пишуться по-різному

Дзвóни — іменник, множина.

Дзвонú — дієслово. Пишуться однаково, але звучать по-різному.

Омографи — різні за значенням та вимовою слова, що мають однакове написання: води — води.

Віз — іменник, однина, чол. рід.

Віз — дієслово, мин. час, чол. рід.

Звучать, пишуться однаково, але означають форми різних слів

— Прокоментуйте омоніми . До якої групи омонімів належать?

З води — зводи, і де я — ідея, в тому — втому, діти — діти, мету — мету.

— Складіть твір-мініатюру, використовуючи омоніми, про здоровий (чи нездоровий) спосіб життя.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти програму дій для дотримання здорового способу життя.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

— З уроку я зробив(-ла) такий висновок: ... .

— Найбільше мене вразив факт ... .

— За допомогою словників я ... .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити