Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 19. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей)

Мета: навчальна — повторити й поглибити знання учнів про частини слова; розвивальна — розвивати пам'ять, образне та логічне мислення, навички розрізнення форм слова та спільнокореневих слів, змінних і незмінних слів; виховна — сприяти формуванню культури мовлення, усвідомленню багатства виражальних засобів української мови.

Обладнання: підручник, схеми.

Тип уроку: повторення та систематизація вивченого.

Очікувані результати: учні знають значущі частини слова; уміють виділяти їх у слові; роблять висновки щодо важливості вдосконалення власного мовлення, зокрема збагачення словникового запасу словами різної будови; розуміють важливість усвідомлення багатства виражальних засобів української мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Аналіз контрольної роботи

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Спостереження над мовним матеріалом

— Прочитайте текст.

Юрій Дрогобич — перший український доктор медицини, філософ, астролог та астроном. Він навчався та викладав у Болонському університеті, а серед його студентів був майбутній видатний астроном Миколай Коперник. Також цей геніальний козак був першим українським автором друкованої книжки. За своє життя він написав багато безцінних наукових праць, які зараз зберігаються у бібліотеках Парижа та Мюнхена.

2. Бесіда за змістом тексту

— Про що цей текст? Якою є його тема?

— Яка головна думка висловлювання?

— Які почуття у вас викликає інформація про видатного українця? Чому?

3. Словникова робота

— Випишіть виділені слова, позначте і назвіть у них значущі частини. Визначте їхні роль та значення. Зробіть висновки.

4. Опрацювання за підручником теми, поглиблення знань. Бесіда

— Що нового ви дізналися про значущі частини слова?

5. Виконання тренувальних вправ

— Визначте у словах префікси. Слова можуть мати не один префікс, а два й більше. Зробіть висновок про їхню роль.

Розподіл, перерозподілений, возз’єднатися, перенавчатися, наосліп, помріяти, перезавантажити.

— Визначте корені в словах. Слова можуть мати не один корінь, а два й більше. Зробіть висновок.

Землевпорядкування, краєзнавчий, легкокрилий, паротяг, енергозберігальні, електромобіль, теле-радіомовлення.

— Визначте у словах суфікси. Слова можуть мати не один суфікс, а два й більше. Зробіть висновок.

Садочок, рукавичка, малесенький, писанка, глибочезний.

— Визначте у словах закінчення, зробіть висновок.

Безпомилковим, додають, сад, дорожнеча, весело, метро, працьовитими, на аркушах.

Фізкультхвилинка

ЕР Використовуючи слова з другої вправи етапу уроку № 5, складіть зв’язне висловлювання про необхідність охорони та збереження навколишнього середовища. Доберіть заголовок.

6. Перевірка письмового завдання та взаєморецензування

План усного рецензування твору товариша

1. Що у творі товариша сподобалося? (Цікавий; правильно та логічно побудований, тема розкрита; написаний гарною мовою; використано різні засоби виразності.)

2. Які недоліки помічено? (Текст незв’язний, одноманітний, спрощений; допущено лексичні помилки (які саме).)

3. Чи зроблено висновок? Чи випливає висновок із твору — наскільки він очевидний?

7. Порівняння відомостей про омоніми

— Пригадайте, що таке омоніми. Бувають омонімічними не лише слова, але й корені. Порівняйте слова водити — вода; носовий — переносити; правіше — правитель; літо — літак.

Робота в групах

— Складіть речення зі словами з омонімічними коренями, щоб були зрозумілими їхні лексичні значення (усно або письмово).

8. Робота із прислів'ями

— Із деформованих слів складіть речення.

1. Роботящими гори рук вернемо. (Роботящі руки гори вернуть.)

2. Працею марнуєте чоловік годую, а лінь. (Праця чоловіка годує, а лінь марнує.)

3. Рибами лізти їсти, треба в щоб водах. (Щоб рибу їсти, треба в воду лізти.)

4. Бджоли працюють малого, а й та. (Бджола мала, а й та працює.)

5. Добрим діло початок — половиною. (Добрий початок — половина діла.)

6. Зроблю очей руками страшно, а. (Очам страшно, а руки зроблять.)

7. Без силою ділом слабіють. (Без діла слабіє сила.)

Бесіда-підсумок

— Яку частину слова ви змінили, щоб речення набуло змісту?

— Яким одним словом об’єднуються всі ці прислів’я? (Праця.)

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати про значущі частини слова, уміти їх визначати. Виконати вправу з підручника (за вибором учителя).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Метод «Незакінчене речення»

— Значущими частинами слова є ... .

— Носієм лексичного значення у слові є ... .

— На уроці мені найбільше мені вдавалося ... .

— Найважчим мені здалося ... .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити