Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 21. Незмінні й змінні слова

Мета: навчальна — допомогти учням засвоїти поняття про змінні та незмінні слова; навчити правильно їх використовувати; розвивальна — розвивати навички правильного використання незмінних слів у писемному та усному мовленні; збагачувати словниковий запас; розширювати їхній кругозір; виховна — сприяти формуванню прагнення до самоосвіти, усвідомлення важливості вдосконалення власного мовлення, допитливості.

Обладнання: підручник, таблиці, ілюстрації, презентації до теми.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні правильно записують слова з вивченими орфограмами в значущих частинах; знаходять і виправляють орфографічні помилки на вивчені правила; роблять висновки щодо важливості вдосконалення власного мовлення, зокрема збагачення словникового запасу різними за будовою словами.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання: читання та обговорення учнями написаних творів-мініатюр

2. Розбір за будовою слів першого речення

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Мова — ніби живий організм. Деякі слова в ній «старіють», виходять із ужитку, з’являються нові через розвиток науки й техніки. Багато слів приходять до нас з інших мов. З часом до цих слів звикають, їх пристосовують до фонетики та орфографії нашої мови. Наприклад, раніше слово «пальто» не змінювалося, тепер змінюється, можна сказати: «немає пальта», «накрився пальтом». Але «метро», «таксі», «пюре», «журі», «кіно» й інші залишаються незмінними. Незмінними є також прислівники та службові частини мови — частки, сполучники, прийменники, деякі особливі форми дієслова і вигуки. Про це і йтиметься на уроці.

III. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота з підручником, опрацювання теоретичного матеріалу, виконання вправ (за вибором учителя)

2. Виконання вправ для спостереження та тренування

1) Літературна гра «Третій зайвий»

— Визначте «зайве» слово і поясніть свій вибір.

А старанно, радісний, уперше

Б шосе, весна, вітер

В метро, сонце, добраніч

Г повітря, швидко, виразно

2) Завдання на логіку

— Складіть із кожним ланцюжком поданих вище слів речення (або міні-оповідання), логічно об’єднавши слова (усно чи письмово).

Наприклад. Дмитрик старанно виводив літери. Настрій у нього був радісним — уперше це вийшло в нього красиво, охайно.

3) Робота з орфограмою

— Спишіть слова. Визначте, де це можливо, закінчення, прокоментуйте вибір.

Багато, уздовж, морозиво, учора, дякувати, лише, уроку, газета, навколо, стіл, дорога, тихо.

Фізкультхвилинка

4) ПФ Робота з текстом

— Прочитайте текст. Знайдіть у ньому незмінні слова.

Рівень життя людей часто визначають за вартістю так званого «споживчого кошика». Споживчий кошик — набір товарів, що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім’ї. Використовують для розрахунку мінімального споживчого бюджету (прожиткового), зважаючи на вартість споживчого кошика в наявних цінах. На основі даних за споживчим кошиком розраховують такі показники, як мінімальну зарплату і мінімальні пенсії. Поняття споживчого кошика існує у багатьох країнах світу. Проте ці «кошики» мають певні національні особливості: споживчий кошик американця нараховує 300 продуктів і послуг, француза — 250, англійця — 350, німця — 475. Український споживчий кошик нещодавно був розширений до 297 найменувань продуктів.

— Назвіть топ-10 продуктів, що ви поклали б до свого споживчого кошика. Зазначте їхні ціни.

— Ще один показник, за яким порівнюють рівень життя в різних місцевостях України, — це вартість улюбленої української страви — борщу. Назвіть продукти, які потрібні для приготування борщу, їхню вартість у розрахунку на одну людину.

— Що ще, на вашу думку, потрібно зарахувати до вартості борщу? Як це вирахувати? (Вартість приготування. Треба визначити час, необхідний людині для приготування страви. Потім визначити вартість її робочої години: поділити місячну зарплату на кількість робочих годин і помножити вартість робочої години на витрачений час.)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти словничок найпоширеніших незмінних слів-іменників (10-20), запам’ятати їхнє написання.

* Обговорити разом із батьками чи родичами споживчий кошик своєї родини (товари та послуги за місяць). Подумати, на чому можна зекономити без шкоди для себе. Написати про це, використовуючи незмінні слова.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

— Що для вас було цікавим, новим на уроці?

— Який висновок можна зробити про співідношення змінних та незмінних слів у нашій мові за виконаними вправами, власними спостереженнями? Поясніть причину.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити