Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 22. Правопис значущих частин слова (повторення)

Мета: навчальна — повторити й удосконалити з учнями правопис значущих частин слова; розвивальна — розвивати критичне та логічне мислення, пам'ять, навички застосування правил написання слів у коренях, префіксах, суфіксах; виховна — сприяти формуванню усвідомленого ставлення до грамотного письма та точності слововживання, користування словниками та довідниками.

Обладнання: підручник, схеми-таблиці.

Тип уроку: повторення та систематизація вивченого.

Очікувані результати: учні знають правила написання значущих частин слова; уміють застосовувати їх на практиці; доцільно використовують слова; усвідомлюють значення грамотного письма для точності вираження думки та загальної культури.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Більшість слів кожен із вас напише грамотно, без помилок, тому що в них вимова відповідає написанню, немає складних орфограм. Але деякі слова складно писати через, наприклад, наявність ненаголошених голосних е, и в коренях слів, різні значення префіксів тощо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання: читання і доповнення словників незмінних слів

2. Виступи учнів, які готували ускладнене завдання. Коментування та оцінювання

3. Бесіда

— Які правила про написання е та и у коренях слів ви знаєте?

— У префіксах? у суфіксах? у закінченнях? Наведіть приклади.

III. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Опрацювання схем-таблиць і матеріалів підручника про правопис коренів, префіксів та суфіксів

Фізкультхвилинка

2. Робота з текстом

— Прочитайте текст, визначте його головну думку, придумайте заголовок.

23 листопада — день народження Марії Башкирцевої — першої українки і першої жінки-художниці, чиї картини потрапили до Лувру.

Народилася вона в родовій садибі Гавронці поблизу Полтави у заможній родині. Через хворобу 1870 року вона у супроводі мами вирушає на лікування за кордон. Осіла в Парижі. Хотіла бути оперною співачкою. Їй пророкували таку долю, однак у 18 років Марія втрачає голос.

Дівчина вирішує навчатися малювання і, нехтуючи порадами лікарів, вступає до приватної академії живопису професора Жуліана. На реалістичних полотнах Марії зображені звичайні люди, прості життєві ситуації. Вони нікого не залишали байдужим.

Дівчина пішла з життя у 23 роки через хворобу. На жаль, сьогодні картини цієї художниці — рідкість: більшість із них, привезених матір’ю Марії в Україну, була знищена у роки Другої світової війни. Ті, що вціліли, як шедеври світової культури зберігаються у кращих картинних галереях Франції, США, Німеччини, Данії, Італії, Сербії, Греції, Люксембургу...

— Випишіть і розподіліть виділені слова у таблицю за групами.

Орфограми в коренях

Орфограми у префіксах

Орфограми у суфіксах

Життя, дівчина, залишали, ситуації, життєві, звичайні, реалістичних, живопису, оперною, поблизу, приватної, зберігаються

Вирішує, вирушає, нехтуючи, привезених

Художниці, зображені, життєві

— Розподіліть слова з орфограмами у коренях на групи. Пригадайте правила їхнього написання.

Ненаголошені е — и перевіряють наголосом

Потрібно запам’ятати або скористатися орфографічним словником

Життя, залишали, життєві, звичайні, живопису, поблизу, зберігаються

Ситуації, реалістичних, живопису, оперною, приватної

— Доберіть перевірні до слів, у яких ненаголошені е та и у коренях слів.

— Поясніть орфограми у префіксах та суфіксах.

3. Робота з орфограмами у префіксах

— Визначте слова з префіксами, поясніть їхній правопис.

1. Із щастя та горя скувалася доля. 2. Робиш добро — не кайся, робиш зло — зла й сподівайся. 3. Здоров’я маємо — не дбаємо, а стратимо — плачемо.4 . Глянув — як сфотографував. 5. У сіні вогню не сховаєш.

4. Робота з орфограмами у суфіксах

— Замініть словосполучення іншими зі зменшувально-пестливим значенням, використовуючи суфікси: -еньк-, -к-, -ик-, -очк-, -ок-, -оньк-. Де можливо, створіть нові слова зі збільшеним або згрубілим значенням (-ищ-, -иськ-, -ющ-). Поясніть правопис суфіксів.

Сірий заєць — сіренький зайчик, сірий зайчище; цікава дівчина — ...; зелені луки — ...; веселий настрій — ... .

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити основні орфограми. Виконати вправу з підручника (за вибором учителя).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

— На уроці я дізнався (дізналася) про талановиту., і у мене виникло почуття ... .

— Слід розширювати свій словниковий запас для того, щоб ... .

— Правила написання потрібно знати для того, щоб ... .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити