Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 24. РЗМ № 6. Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості

Мета: навчальна — навчати учнів сприймати інформацію на слух, виділяти головне та деталі, виділяти частини слова та визначати їхнє значення, правильно записувати; розвивальна — розвивати образне та критичне мислення, уміння визначати частини слова, орфограми у словах; виховна — сприяти формуванню поваги до батьків, до старших людей, до національних традицій нашого народу.

Обладнання: тексти фольклорних творів, аудіозаписи колискових пісень, відеокліпи.

Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення.

Очікувані результати: учні вміють сприймати інформацію на слух, виокремлювати головне та деталі, виділяти частини слова та визначати їхнє значення, правильно записувати; усвідомлюють необхідність ставитися з повагою до батьків, старших за віком людей, національних традицій українського народу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання: читання написаних учнями творів

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Про мелодійність, милозвучність, лагідність української мови свідчать численні фольклорні твори, зокрема колискові пісні, забавлянки, утішки. На їхньому прикладі ми можемо з’ясувати роль різних суфіксів у мові, упевнитися в тому, що кожна частина слова має своє особливе значення й додає мові неповторності й оригінальності.

ІІІ. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

1. Слухання аудіозаписів фольклорних творів

2. Евристична бесіда

— Для кого та навіщо призначені колискові, забавлянки, утішки?

— Які вони за формою?

— Яка лексика переважає в них?

— Суфікси якого значення найбільш поширені? Чому?

— Що бажають дитині найчастіше?

— Які риси характеру батьків (наших пращурів) можна визначити за складеними ними дитячими піснями? Доведіть свою думку.

3. Вибірковий диктант

— Випишіть із диктанту спершу слова зі зменшувально-пестливими суфіксами, потім — зі значенням збільшувальним чи дещо грубуватим.

— Виділіть ці суфікси та проаналізуйте їхні значення.

Ой, ходить СОН КОЛО ВІКОН

(Колискова у виконанні Ніни Матвієнко)

Ой ходить сон коло вікон,

а дрімота — коло плота.

Питається сон дрімоти:

— А де будем ночувати?

— Де хатонька тепленькая,

Де дитинка маленькая,

Туди підем ночувати

І дитинку колисати.

А на кота та й воркота,

На дитинку та й дрімота,

Котик буде муркотати,

А дитинка буде спати.

КОТИКУ СІРЕНЬКИЙ

(Колискова у виконанні Росави)

Котику сіренький, котику біленький,

Котку волохатий, не ходи по хаті,

Не ходи по хаті, не буди дитяти.

Дитя буде спати, котик воркотати.

Ой на кота — воркота, на дитину — дрімота.

A-а, а-а, а-а, я!

Забавлянки

* * *

Чуки, чуки, чуки, чук.

Наловив дід щук,

A бабуся плотву — годувати дітву,

A бабуся карасиків — годувати Тарасиків.

A бабуся окуньків — годувати молодців.

* * *

Куй, куй, чобіток,

Подай, бабо, молоток.

Не подаси молотка,

Не підкую чобітка,

Молоток срібленький,

Чобіток золотенький.

* * *

ой дівчина манісінька,

Яка ж бо ти гарнісінька:

За косою барвіночок,

Ще й рученька білісінька.

* * *

Потягусі, потягусі

Ростуть ніжки у Ірусі,

Ростуть ручки,

Пальці, вушка:

Скоро з мамою зрівнюся.

Утішки

* * *

Ходи, ходи, дощику,

Зварим тобі борщику,

Зварим тобі галушок

Та виллємо на пісок.

Хлюп, хлюп... .

Хлюп, хлюп, водиченько,

Хлюп, хлюп на личенько,

І на ручки, і на ніжки

Хлюп, хлюп, хлюп!

* * *

Потягушки, підростушки,

Поперек товстушки,

A в ніжки — ходушки,

A в ручки — хватанушки,

А в роток — говорок,

А в головку — розумок.

* * *

Ах, співає, співає

Соловейко!

Ах, співає, співає

Молоденький;

Молоденький,

Гарненький,

Пригоженький!

4. Бесіда

— Який із народних творів вам знайомий із дитинства?

— Який сподобався найбільше? Чому?

— Продекламуйте, якщо знаєте, ще якісь колискові, забавлянки, утішки.

5. Творча робота

Складіть утішку або колискову для сучасної дитини (використовуючи нові реалії та відповідну лексику — телефон, айфон, планшет, мультфільм, Інтернет та ін.).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Записати з будь-яких джерел колискову, утішку; зробити короткий літературознавчий (тема, головна думка, художні засоби, своє ставлення) та мовознавчий аналіз (використання емоційної лексики, суфіксів тощо).

* Записати від старших за віком людей утішки (потішки). Скласти свій подібний твір, використовуючи різні пестливі суфікси (у прозі чи у віршах).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Складання сенкану

— Складіть сенкан про дитинство, найрідніших людей.

Приклад сенкану

1) Дитинство

2) прекрасне, веселе,

3) вирує, гуртує, навчає,

4) ніжністю мене оповиває, та швидко минає.

5) Шкода.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити