Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 25. Написання префіксів пре-, при-, прі-

Мета: навчальна — поглиблюти знання учнів про вимову та написання слів із префіксами пре- при-, прі-; розвивальна — розвивати пам'ять, образне та логічне мислення, творчу уяву; формувати навички творення нових слів із цими префіксами, розрізняння їх за значеннями; виховна — сприяти формуванню почуття відповідальності, старанності, терплячості та інших позитивних рис характеру.

Обладнання: підручник, таблиці-схеми, презентації.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні записують правильно слова з вивченими орфограмами в значущих частинах; обґрунтовують написання їх правилами; знаходять і виправляють орфографічні помилки, складають речення й мікротексти зі словами, що мають суфікси та префікси, що надають їм певного значення й виразності.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання: читання записаних чи складених учнями утішок

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Префікс — маленька часточка слова. Але від неї дуже багато залежить — значення слова, розуміння тексту, взаєморозуміння під час спілкування, грамотне письмо. Отже, сьогодні ми повправляємося у правильному вживанні префіксів у писемному та усному мовленні.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Спостереження над мовним матеріалом

— Яке загальне значення слів «прискакав», «прийшов», «приїхав», «приміський», «приморський»? (Наближення до чогось, когось.)

— Яке загальне значення слів «приклеїв», «прибив», «пристебнув», «пришив»? (Приєднання до чогось.)

— Яке загальне значення слів: «прикрити», «причинити», «придивитися», «присоромити»? (Незакінченість, неповнота дії.)

Висновки

— Яке загальне значення слів «прегарний», «превеселий», «премилий», «прерозумний»? (Вища міра ознаки, перебільшення.)

— Яким словом можна замінити префікс пре-? (Дуже.)

2. Робота з підручником, таблицями-схемами і презентаціями

3. Доповнення відомостей про префікси прі-, пере-, перед-, пред- та ін.

4. Виконання тренувальних вправ

— Замініть словосполучення на синонімічні з префіксами.

Місцевість біля Дніпра; невеликий мороз; дуже гарний; лягти ненадовго; дуже високий; край моря; дуже глибокий; повернення птахів із вирію; ділянка біля школи; дуже поганий; посадка літака; глибокий яр, провалля.

Фізкультхвилинка

— Додайте до кожного з поданих слів префікс пре- або при- та поясніть свій вибір.

Багатий, везти, веселий, малий, вітати, в’язати, сісти, крутити, світлий, солити, писаний, довго.

— Розподільний диктант: запишіть слова у два стовпчики: у перший — з префіксом пре-, у другий — з префіксом при-.

Придбати, приазовський, предорогий, приблудитися, привабити, преспокійний, пригнічувати, превисокий, пригортати, преславний, пригубити, присудити, преглибокий, придорожній, присісти, прегаряче.

— Вправа «Злови помилку!»

У Сашка було пригарне призвище — Козаченко. А призвисько ще краще — Кмітливець. Бо був прирозумним, завжди щось предумував і вдома, і в школі, наприклад як швидко помити посуд, скопати пресадибну ділянку чи пребрати в класі. Щоправда, після цього йому здорово діставалося від батьків, адже з посуду, який він поклав у пральну машину, залешилися самі чирипки, пригарна ідея скопати город силами сусідських хлопчаків пришвидко провалилася, а підробку в графіку чиргування швидко помітили. Не допомагла Сашкові навіть його кмітливість.

5. Творча робота

— Доберіть до поданих слів антоніми.

— Утворіть із дібраними словами словосполучення.

Зразок: прегарний — препоганий настрій.

Відв’язати, від’їхати, відчепити, пресумний, віднести, прехороший, відхід, відліт.

— Складіть невелике (3-4 речення) усне оповідання, об’єднавши кілька утворених у попередній вправі словосполучень у зв’язний текст.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити правила написання префіксів, виконати вправу з підручника (за вибором учителя).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Евристична бесіда

— Від чого залежить написання букв е, и, і у префіксах?

— Якого значення надають ці префікси словам?

— Які з них уживаються найчастіше? Які рідко? Чому?

— Що нового, цікавого ви дізналися на уроці?

— Текст про Сашка, на вашу думку, написаний з гумором чи із використанням сатири?

— Що, на вашу думку, хорошого у характері та вчинках Сашка, а що — не дуже? Чому?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити