Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ВСТУП

УРОК 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова - державна мова України

Мета: навчальна — удосконалювати й поглиблювати знання учнів про значення мови в житті суспільства, про українську як державну мову України; розвивальна — розвивати критичне мислення, навички висловлювання власних думок, виділення головного; виховна — допомогти усвідомити значення мови в житті людини; сприяти формуванню почуття патріотизму.

Обладнання: таблиці, слайди з висловлюваннями про мову, аудіозаписи віршів, підручник, карта України, державні та народні символи, портрети видатних митців України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні розуміють значення й роль мови у житті суспільства, пояснюють функції мови; усвідомлюють необхідність вільного володіння державною мовою; знають зміст 10-ї статті Конституції України про необхідність вільного володіння державною мовою; роблять висновки щодо того, як мають ставитися до державної мови громадяни України, для яких державна мова не є рідною.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з висловлюванням

— Прокоментуйте висловлювання сучасної видатної української письменниці Ліни Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову».

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

— Запишіть 3-4 думки, що стосуються твердження: «Чому я розмовляю українською».

Орієнтовні відповіді учнів і доповнення вчителя: бо це природно; бо вона наче музика; бо нею говорила мама; бо я обираю сам; тому що це найважливіше — бути собою; бо це не мова, а любов; бо нею пишуть Любко Дереш і Ліна Костенко; бо це легко і зручно; бо це круто.

— Зробіть запис, доповнивши свої думки твердженнями своїх однокласників, що вам найбільше припали до душі

3. Підсумки вчителя

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Виразне читання вірша В. Симоненка «Моя мова»

Все в тобі з’єдналося, злилося —

Як і поміститися в одній! —

Шепіт зачарований колосся,

Поклик із катами на двобій.

Ти даєш поету дужі крила,

Що підносять правду в вишину,

Вченому ти лагідно відкрила

Мудрості людської глибину.

І тобі рости й не в’януть зроду,

Квітувать в поемах і віршах,

Бо в тобі — великого народу

Ніжна і замріяна душа.

2. Евристична бесіда за твором

— Як поет характеризує нашу мову?

— Що й кому дає рідна мова?

— Чому мова асоціюється в поета з душею народу?

— Який висновок ви можете зробити про значення мови? Запишіть його.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з таблицею

— Розгляньте таблицю (можна вголос прочитати її зміст) і зробіть висновки, дібравши відповідні означення до поняття «українська мова».

10 цікавих фактів про українську мову

(Очікувані відповіді: українська мова дуже давня; багата на слова та синоніми; споріднена з білоруською, польською, сербською та іншими мовами.)

2. Словникова робота

— Придумайте й запишіть зменшувально-пестливу форму до поданих слів.

✵ Іменник — сонце (сонечко); прикметник — ясний (ясненький, яснісінький, яснесенький);

✵ займенник — сам (самісінький); числівник — один (однісінький); дієслова — їсти, пити (їстоньки, питоньки); прислівник — гарно (гарнесенько, гарнісінько).

— Виберіть із уривка вірша М. Лотоцького одне слово і зробіть його повний аналіз.

Стіною стань і мову захисти!

Річ не про те, що мова солов’їна,

Бо мова глибше, ніж пташиний спів.

В її скарбниці — доля України,

Космічна нерозгаданість віків.

Наприклад: «скарбниці» означає місце зберігання чогось дорогого, важливого, цінного для людини; це іменник жіночого роду, ужитий в однині, місцевому відмінку; складається із трьох складів; з наголосом на другому складі; має 6 приголосних, 3 голосних тощо.

Фізкультхвилинка

3. Робота з підручником. Опрацювання статті про мову, відповіді на запитання, виконання вправ та завдань (вибірково)

— Визначте функції мови та поясніть їх: комунікативну, мислетворчу, пізнавальну та об’єднувальну .

— Наведіть приклади вербального та невербального (мовного та немовного) спілкування (символи, жести, міміка, дорожні знаки).

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Уміти розповідати про значення рідної мови та її багатство, про українську мову як державну; за бажанния дібрати та записати прислів’я про слово і мову.

Вивчити вірш для фізкультхвилинки та придумати відповідні рухи, комплекс фізичних вправ.

Тут зібрались друзі: один, два, три.

Ти і я, і ви, і ми: один, два, три.

Посміхнись комусь ліворуч,

Посміхнись комусь праворуч —

Ми — одна сім’я.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

— Продовжте подані речення.

✵ Найбільше на уроці мені запам’яталося, вразило мене...

✵ Я зрозумів (зрозуміла), що українська мова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити