Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 29. Контрольна робота за темою «Будова слова. Орфографія» (тестування)

Мета: навчальна — повторити й узагальнити з учнями відомості з теми «Будова слова. Орфографія» з метою контролю та корекції; розвивальна — розвивати пам'ять, зв'язне мовлення, логічне та образне мислення, уміння вирізняти частини слова, використовувати в мовленні слова із суфіксами та префіксами різного значення; виховна — сприяти формуванню шанобливого ставлення до мови, прагнення опанувати всі її багатства, наполегливості, уважності та старанності, відповідальності за результати своєї праці.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Очікувані результати: учні засвоїли тему, правильно використовують значущі частини слова та грамотно їх записують; усвідомлюють значення мови в житті людини; володіють культурою мовлення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Інструктаж до написання контрольної роботи

2. Виконання тесту

— Обведіть літеру, що позначає правильну відповідь.

Варіант І

Варіант ІІ

1. Зазначте рядок, у якому всі слова спільнокореневі.

А мама, матуся, мамонька, мамуся

А сонце, сонцем, сонячний, (на)сонці

Б їжа, їжею, (у) їжі, їжу

Б ходити, ходжу, ходиш, ходять

В ходити, хідник, ходять, ходиш

В пісня, пісенник, пісняр, пісенний

Г ніжний, ніжність, ніжним, ніжненько

Г рік, річний, роком, роками

2. Зазначте рядок, у якому подаються тільки форми одного слова.

А рослина, рослинний, виростити, рослиною

А троянда, трояндою, трояндами, троянду

Б сад, садом, садами, саду

Б зоря, зорею, зірковий, зіронька

В ліс, лісник, лісовий, пролісок

В природа, природний, природолюб, природоохоронний

Г дуб, дубовий, дубами, дубняк

Г сад, саджу, садити, садівник, садовий

3. Зазначте рядок, у якому всі слова незмінні.

А кенгуру, поні, зебра, какаду

А шосе, Токіо, пюре, журі

Б полиця, книжка, кафе, суфле

Б принтер, Інтернет, сканер, флешка

В край, ось, земля, вікно

В футбол, регбі, баскетбол, боулінг

Г десь, там, незабаром, піаніно

Г основа, корінь, суфікс, префікс

4. Зазначте рядок, у якому всі слова за будовою відповідають схемі: корінь + суфікс + закінчення.

4. Зазначте рядок, у якому всі слова за будовою відповідають схемі: префікс + корінь + суфікс + закінчення.

А секретарка, баскетболіст, випадок, корінці

А початок, ботаніка, альбом, премилий

Б слово, паросток, стрілка, запашний

Б пролісок, вирішують, прикордонний, зачіпка

В протікати, річка, шовк, узлісся

В чесно, запитання, обмежити, зрештою

Г верба, довідка, сопілка, здоров’я

Г канікули, ілюстрація, додому, уроки

5. Зазначте рядок, у якому у всіх словах пишуть префікс пре-.

А пр..мруживши, пр..будувати, пр..подобний

А пр..мудрість, пр..старий, пр..пишні

Б пр..ставляти, пр..красний, пр..кладений

Б пр..зирство, пр..вів, пр..в’ялий

В пр..скромний, пр..бито, пр..рва

В пр..вілля, пр..зидія, пр..стиж

Г пр..густий, пр..тихий, пр..чудово

Г пр..мудритися, пр..краса, пр..красно

6. Зазначте рядок, у якому у всіх словах пишуть префікс при-.

А пр..глибокий, пр..злий, пр..звище

А пр..везений, пр..розумно, пр..дмет

Б пр..вертають, пр..крута, пр..хід

Б пр..землення, пр..клеїти, пр..хилитися

В пр..глушений, пр..порошено, пр..сісти

В пр..чудово, пр..будувати, пр..кладати

Г пр..мирний, пр..бувати, пр..вертали

Г пр..морський, пр..мруживши, пр..чистий

7. Зазначте рядок, у якому у всіх словах пишуть префікс прі-.

А пр..звище, пр..рва, пр..звисько

А пр..знатися, пр..зидент, пр..рода

Б пр..вичаєний, пр..тишити, пр..значив

Б пр..низити, пр..красний, пр..від

В пр..добрий, пр..швидшено, пр..кладати

В пр..звище, пр..рва, пр..звисько

Г пр..рвою, пр..спокійний, пр..шити

Г пр..шкільна, пр..вернути, пр..поганий

8. Зазначте рядок, у якому у всіх словах у коренях слів пишуть е, що перевіряється наголосом.

А в..шневий, л..вада, б..нзин

А дал..ч, бл..щати, в..шневий

Б в..сна, ст..повий, с..ло

Б ч..твертий, д..вина, п..линка

В б..тон, к..шеня, п..ріг

В ч..тець, п..кти, д..в’ятий

Г сп..нитися, т..кти, проб..вати

Г п..ньок, с..стра, кл..новий

9. Зазначте рядок, у якому у всіх словах у коренях слів пишуть и, що перевіряється наголосом.

А х..талися, прот..кла, в..ростає

А Хр..щатик, ч..сленний, зат..шок

Б л..тять, з..рно, зат..хав

Б чот..рнадцять, з..мують, ст..скати

В розгр..мілися, бл..зенько, оц..нкована

В т..хнічний, д..в’ятий, в..чірній

Г відд..рати, д..ректор, л..генько

Г зав..ртати, в..рбовий, ж..вуть

10. Зазначте речення, у якому у виділеному слові допущено помилку.

А Люди девуються, що я весела (Марко Вовчок).

А Сивіла під дощем далечінь (О. Гончар).

Б А земля лежить медова (М. Рильський).

Б Під краплями дощу легесенько шелестіло молоде листячко на деревах (Є. Гребінка).

В Он зірка в небі пролетіла (В. Сосюра).

В На стрісі затривожилися, закликотіли лелеки (М. Стельмах).

Г Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

Г Марко обережно зазирнув досередини (Г. Тютюнник).

Ключ: 1— А, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А, 5 — Г, 6 — В, 7 — А, 8 — Б, 9 — Б, 10 — А.

Ключ: 1 — В, 2 — А, 3 — А, 4 — Б, 5 — А, 6 — Б, 7 — В; 8 — Г, 9 — Б, 10 — В.

11-12. Складіть чотири речення, у яких є слова із суфіксами, що надають слову емоційного забарвлення (пестливості, збільшеності, згрубілості).

11-12. Складіть чотири речення, у яких є слова із префіксами, що надають слову різного значення (наближення, приєднання, збільшеної ознаки тощо).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчені правила.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Вправа «Незакінчене речення»

— У результаті виконаної роботи я зрозумів (зрозуміла), що ... .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити