Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 30. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки

Мета: навчальна — поглибити знання учнів про звуки мови й звуки мовлення, голосні й приголосні звуки; формувати вміння й навички розрізняти голосні й приголосні звуки, удосконалювати правильну вимову наголошених і ненаголошених голосних; розвивальна — розвивати логічне мислення, творчу уяву; виховна — сприяти формуванню шанобливого ставлення до мови.

Обладнання: підручник, схеми-таблиці, презентації.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Очікувані результати: учні знають про звуки мови й мовлення; розрізняють голосні та приголосні звуки; правильно вимовляють наголошені та ненаголошені голосні; усвідомлюють значення мови в житті людини та шанобливо до неї ставляться.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Сьогодні ми розпочинаємо детальніше ознайомлюватися з розділами науки про мову, з якими ви працювали ще у початкових класах — фонетикою, орфоепією, графікою та орфографією, тобто зі звуками мови, їхньою правильною вимовою, та написанням за правилами української мови. Це дуже важливі знання та вміння, що сприяють нормальному усному та письмовому спілкуванню, розумінню одне одного.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання вчителем уривка з вірша Н. Красоткіної

— Прокоментуйте вірш, визначте його головну думку.

Звуків дуже є багато,

У природі все звучить.

Свище вітер, грім завзято

В темнім небі гуркотить.

Навесні співає пташка

І струмочок жебонить.

Джміль гуде, дзвенить комашка,

Все по-своєму звучить!

Знайте всі, мої шановні,

Не забудьте це, бува:

У людей є звуки мовні,

Що складаються в слова.

Звуки, зібрані у слово

Ще в далеку давнину,

Утворили рідну мову

Українську чарівну.

2. Спостереження над мовним матеріалом

— Прослухайте пари слів. Якими звуками різняться слова кожної з них? Чи вплинула заміна звука на значення слова?

Грати — брати, сон — син, гай — рай, сад — суд, гриб — грип, луг — лук, мила — шила, качан — казан, жити — жати.

3. Мовна гра

(Можна провести в групах, визначити, хто більше й точніше відтворить звуків.)

— Звуки бувають природними, механічними та іншими. Відтворіть звуки, що видають різні тварини, птахи: корова, коза, кінь, осел, верблюд, курка, півень, гуска, качка, індик, горобець, синиця, сорока; механічні звуки: машина гальмує, їде потяг, пиляє пилка, працюють електродриль або відбійний молоток; звуки природи: шум моря, шелест листя, падання крапель дощу, злива, завивання вітру тощо.

4. Робота з підручником, таблицями і презентаціями: опрацювання теоретичного матеріалу

5. Евристична бесіда

— Що таке «звук мовлення»? (Найменша одиниця мови та мовлення. За допомогою звуків мови розрізняються слова та форми.)

— У чому полягає відмінність між звуком та буквою?

— Чим людина почала користуватися раніше — звуками чи буквами?

— Як утворюються звуки людського мовлення?

— Чи всяке поєднання звуків, утворених мовленнєвим апаратом людини, є словом?

— Які органи творять звуки? (Органи мовлення.)

— Як творяться голосні звуки? (За допомогою голосу.)

— Як творяться приголосні звуки? (За допомогою голосу і шуму або тільки шуму.)

— Скільки всього звуків в українській мові? (38, із них голосних — 6, приголосних — 32.)

— Чи є в українській мові повна відповідність муж звуками і буквами? (Немає.)

— Який запис використовують для точного відтворення звукового складу слів? (Фонетичну транскрипцію.)

— Чи завжди голосні звуки вимовляють чітко?

— Як передається нечітка вимова голосного звука у транскрипції?

6. Творча робота

— Прочитайте і відгадайте загадку, слова-відгадки передайте у звуковому записі.

МЕТАГРАМА

Всього чотири звуки є у слові,

А зміст його міняють початкові:

З [ґ] — буде чорна птиця дика, (ґава)

З [п] — інша, горда і велика, (пава)

З [к] — вже напій пахучий буде, (кава)

Що для людей готують люди;

З [л] — виріб, дошка з стояками, (лава)

Де спочиваємо ми з вами.

Коли ж сам [с] поставлю я,

То буде це людське ім’я. (Сава)

Які це слова?

(Д. Білоус)

Фізкультхвилинка

7. Фонетична робота

— Назвіть у словах голосні та приголосні звуки.

Галочка, ручка, блюдечко, ячмінь, щучки, пуща, площа, днище, щипати, тріщина, лящ, щиглик, площа.

8. Виконання вправ (письмово)

— Подані слова запишіть графічно.

[учеин'], [школ'ар], [с'іл'], [шчука], [йашчик], [йаблун'а], [йіжа], [йедн'іс'т'], [прийаз'н'], [пйатниц'а], [жиет'т':а].

— Запишіть слова фонетичною транскрипцією.

Дощ — [дошч], ліщина — [л'ішчина], яблуко — [йаблуко], поїзд — [пойізд], Юлія — [йул'ійа], ім’я — [імйа].

— Спишіть прислів’я, вставляючи голосні. Прочитайте.

Н.. к..д..й сл..в н.. в..т..р. (Не кидай слів на вітер.) Л..пш.. м..вч..т.., н..ж св..рк.. р..зп..ч..т.. . (Ліпше мовчати, ніж сварку розпочати.)

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити теоретичний матеріал за підручником. Виконати вправу за вибором учителя.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Я вважаю, що роль звуків мовлення дуже важлива, тому що ... .






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити