Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 32. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ

Мета: навчальна — поглибити й систематизувати знання школярів, засвоєні в початкових класах про звуки мовлення, їхнє значення; розвивальна — розвивати зв'язне мовлення, уміння висловлюватись; удосконалювати навички правильно уживати й вимовляти звуки [г], [ґ], розрізняти їх у словах, тлумачити слова, у яких ці звуки зустрічаються; виховна — сприяти формуванню любові до слова.

Обладнання: тлумачні словники, підручник.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні знають про звуки мовлення, їхнє значення, уміють складати висловлювання, висловлювати свої думки та враження.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Нещодавно в українському алфавіті з’явилося графічне позначення букви ґ, хоча звук [ґ] у мові був давно. Як розрізняють слова з [г] та [ґ], дізнаємося на уроці.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання: виконання вправи

2. Виконання вправи

— Запишіть слова у два стовпчики: у перший — ті, що починаються дзвінкими приголосними; у другий — глухими.

Токар, син, льон, нива, боєць, зілля, шило, чаша, ґанок, цвях, родина, фіранка, йод, дзвін, вершина, джерело.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Вправа для спостереження над мовним матеріалом

— Прочитайте вірш. Зверніть увагу на вимову слів зі звуком [ґ].

Ґудзик, ґудзик розгойдався, із ниточки обірвався,

Упав на цибулю, набив собі ґулю.

Ґвалт!

(І. Малкович)

2. Робота у групах із тлумачними словниками

І група. У словнику знайдіть і випишіть у зошити лексичне значення слів, записаних на картках.

Картка № 1. Грати — ґрати. (Грати — 1. Виконувати що-небудь на музичному інструменті (про людину). 2. Проводити час, забавляючись, розважаючись. Ґрати — переплетення металевих (зрідка дерев’яних) прутів (штаб) і т. ін., що використовуються для загорожі.)

Картка № 2. Гніт — ґніт. (Гніт — 1. Важкий предмет, що кладеться на що-небудь для постійного тиснення. 2. Те, що морально пригнічує, мучить: тягар. 3. Насильний вплив на кого-небудь; утиск, пригноблення. Ґніт — стрічка або шнур, що використовують для горшня в гасових лампах, каганцях, свічках.)

Картка № 3. Гуля — ґуля. (Гуля — вигук, уживається для кликання голубів. Ґуля — заокруглена опуклість, наріст на тілі людини або тварини від запалення, удару і т. ін.)

II група. Складіть словничок из 10-15 маловідомих чи невідомих слів із літерою ґ.

Очікувана відповідь

Аґрус — кущова рослина з колючими гілками та кисло-солодкими їстівними ягодами.

Ґазда — господар, хазяїн.

Ґалаґан — півень.

Ґандж — вада, хиба.

Ґирлиґа — палиця, загнута на кінці (для пастухів, старих людей).

Ґлей — загуслий сік на стовбурах фруктових дерев.

Ґоґель-моґель — домашній десерт з яєчних жовтків, цукру або меду, какао чи рому.

Ґринджоли — низькі і широкі сани.

Ґречний — чемний, ввічливий.

Ґеґати — видавати звуки, властиві гусям.

Ґелґотати, ґерґотати, ґерґотіти — голосно і нерозбірливо говорити, галасувати.

Ґеґнути — померти.

Ґрасувати — розчищати стежку, витоптувати.

Ґрати (не плутати з дієсловом «грати») — перплетнка металевих (дерев’яних) прутів (штаб) і т. ін., що використовуються для загорожі.

Джиґун — баламут, спокусник, залицяльник.

Дзиґлик — стільчик.

Фізкультхвилинка

III група. Вставити в слова пропущені літери г або ґ.

Зи..за.., ..аличанин, а..рус, а..ава, а..ітпункт, ..альорка, ва..атися, ..удзик, ..о..ель-мо..ель, ..ромада, ..роно, ..ума, за..ратований, ..азета, ..едзь, ..речаний, ..алантний.

(Зиґзаґ, галичанин, аґрус, агава, агітпункт, гальорка, вагатися, ґудзик, ґоґель- моґель, гроно, громада, гума, заґратовинй, газета, ґедзь, гречаний, галантний.)

IV група. Прочитайте визначення, відгадайте слова. Порівняйте вимову слів-паронімів.

1. Сорт, розряд виробу за якістю. (Ґатунок.) 2. Ціпок, палиця, часто із загнутим кінцем, яким користуються пастухи або старі люди. (Ґирлиґа.) 3. Каша, приготовлена з гречки. (Гречана.) 4. Шанобливо-ввічливий у поводженні з людьми, чемний. (Ґречний.) 5. Маленькі дитячі сани. (Ґринджоли.) 6. Стрічка або шнур, що використовується для горіння в гасових лампах, каганцях, свічках (Ґніт.) 7. Утиск, пригноблення, рабство. (Гніт.) 8. Маленький стільчик. (Дзиґлик.) 9. Галас, безладне звучання багатьох голосів. (Ґвалт.) 10. Речовина, здатна поширюватися в усьому доступному для неї просторі, рівномірно заповнюючи його (Газ.) 11. Кущова рослина з колючими гілками та великими кисло-солодкими їстівними ягодами (Аґрус.)

3. Повідомлення учнів про результати роботи у групах

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти чотири речення, використавши слова з літерами г та ґ, за можливості об’єднавши їх у зв’язний текст.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

— Розрізнення звуків [г] та [ґ] має важливе значення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити