Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 38. Орфоепічний словник і словник наголосів

Мета: навчальна — закріпити в учнів поняття про наголос; засвоїти під час виконання практичних завдань правильне наголошування слів; розвивальна — розвивати навички користування орфоепічним словником та словником наголосів; виховна — сприяти формуванню прагнення до самоосвіти та самовдосконалення, естетичних смаків.

Обладнання: орфоепічний словник та словник наголосів, картинки-ілюстрації, відео-презентації.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні практично засвоюють наголоси в словах; правильно їх вимовляють; розрізняють слова-омоніми, пов'язані з наголосом; усвідомлюють роль правильного, грамотного мовлення; розвивають під впливом образотворчого мистецтва естетичні смаки.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Словники — це багатющий скарб. Звичка користуватися словниками, довідниками дуже корисна, допомагає уникати багатьох помилок, розширює кругозір. Ті люди, які виграють у різноманітних інтелектуальних конкурсах, запевняють, що вони залюбки читають енциклопедичні словники як художні книги. Отже, сьогодні наш урок — про словники.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з ілюстраціями

— Розгляньте пари картинок-ілюстрацій, назвіть їх, скажіть, що ці слова-назви об’єднує, а що — різнить.

— Як називається у мові це явище? (Омонімія.)

Висновки

3. Виконання прави

— Перепишіть слова, поділивши їх на всі можливі склади для переносу.

Броджу, саджу, кукурудза, гайок, пайок, війна, байка, галка, юрба, ювіляр, ясний, ялина, аптека, щоденний, туманний, годинник, Марія, Юля, подзвонити, надзвичайний, відзнаки, подвір’я, Яша.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Виконання вправ

— Запишіть слова, поставивши в них наголос.

Багаття, алфавіт, олень, азбука, одинадцять, листопад, паморозь, помилка, сьогодні, верба, перевірка, знання, обруч, духмяний, цілющий, багато, підніжжя.

— Розподіліть слова у чотири стовпчики: 1 — з наголосом на першому складі; 2 — на другому, 3 — на третьому, 4 — на четвертому.

Перемóга, земля, зрýчний, стадіóн, чемпіонáт, телевíзор, мільйóн, одинáдцять, чотирнáдцять, новúй, старúй, тонкúй, навчáльний, половúна, четвíрка, двíйка, український, захиснúк, родúна, почуття, читáння, бажáння, співчувáти, важкúй, чекáння, дивовúжний, велúка, необерéжно, сніговúй, пір’їнка, блúскавка, неспóкій, гíдність.

Фізкультхвилинка

2. Ознайомлення зі словником наголосів та орфоепічним словником

— Що між ними спільного, а що різниться?

— У якому ще словнику можна перевірити наголос? (У орфографічному.)

3. Виконання вправ

— Запишіть слова та позначте наголоси у словах, що часто вимовляють, неправильно наголошуючи склад.

Асиметрíя, борóдавка, вимóва, вúпадок, горошúна, грóшей, отáман, рáзом, серéдина, симетрíя, спúна, фартýх, фенóмен, цéнтнер, чорнóслив, фаховúй, хутрянúй, чáсу (немає чáсу), пóдруга, прúятель, кúшка, рáзом, добýток, руслó, корóмисло.

— Запишіть речення, перевірте наголоси у виділених словах за допомогою словника наголосів.

1. Сподівайся на працю, а не на вúпадок. 2. Читáння для людини — як сонце для землі. 3. Мудрі запитáння — для розуму змагання. 4. Листопáд вересню онук, жовтню син, а зимі рідний брат. 5. Обстоювати пóмúлку — двічі помилятися. 6. У Сірка очей позичив, та й бáйдýже.

Позичити у Сірка очі — втратити почуття сорому, власної гідності.

(Поміж виділених слів подвійний наголос мають такі: помилка, байдуже.)

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти словничок із 10-15 слів, у яких незвичний для вас наголос (часто припускаєтеся помилок).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Термометр»

(На дошці зображено термометр. Учні виходячи позначають рисочкою рівень задоволення, отриманого на уроці.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити