Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 41. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів

Мета: навчальна — поглибити знання учнів про правила вимови й позначення на письмі наголошених і ненаголошених голосних; формувати навички вимови й написання ненаголошених [е], [и], [о] в коренях слів, обґрунтовувати орфограму відповідним правилом; розвивальна — розвивати фонематичний слух, увагу, пам'ять; виховна — сприяти формуванню усвідомлення пріоритетних цінностей у житті.

Обладнання: підручник, таблиці-схеми, презентації.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні вміють правильно вимовляти наголошені та ненаголошені голосні, позначати їх на письмі, обґрунтовувати відповідним правилом; усвідомлюють, що в житті найцінніше.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка виконання домашнього завдання: читання та обговорення написаних творів, коментарі вчителя, оцінювання

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Багато помилок, яких припускаються учні на письмі, пов’язано з уживанням ненаголошених голосних. Сьогодні ми пригадаємо вивчені з цієї теми правила та повправляємося у написанні слів із орфограмами.

III. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Опрацювання теми за матеріалами підручника, таблицями, презентаціями

У коренях слів із ненаголошеним [е] пишемо букву е

У буквосполученнях -ере-, -еле-

Берег, дерево, шелест, зелень

Якщо при зміні слова [е] чергується з [і]

Осені — осінь, на печі — піч

Якщо при зміні слова [е] випадає

Палець — пальця, вітер — вітру

У коренях слів із ненаголошеним [и] пишемо букву и

У буквосполученнях -ри-, -ли-

Дрижати, тривога, глитати

У коренях бер — бир, дер — дир, мер — мир, пер — пир, стел — стил — відбувається чергування е — и; ипишуть, якщо далі є склад з наголошеним [а]

Зберу — перебираю, здеру — задираю, завмер — завмираю, запер — запираю, застелений — застилаю

Сумнівний голосний у коренях слів можна перевірити наголосом, тобто так змінити слово, щоб [е], [и] звучали чітко

Великий — вéлич, далечина — далéко, кривий — крúво, непримиренний — мир

Явище чергування та випадіння голосних

Усе завжди на місці

Дзвін — дзвону, вітер — вітру

Бетон — бетону, катер — катера

2. Розподільний диктант

— Слова зі сполученнями -ере-, -еле- та -ри-, -ли- запишіть у два стовпчики.

Береза, криниця, кришити, пелена, кривавий, очерет, берег, глитати, обережний, глибокий, берегиня, блищати, кривий, дерево.

— Розподіліть у перший стовпчик слова з е, и, о, що перевіряються наголосом; у другий — з випадним е; у третій — з буквосполученнями -ере-, -еле-.

Пишатися, крикливий, голуб, дерев’яний, кленовий, степовий, шелестить, пеньок, черешня, човен, зупинити, кожен, очерет, дикун, втекти, вітер, справедливий, пелена, зелень, женці, сестра.

3. Виконання вправ

— Змініть подані слова за зразком так, щоб ненаголошений е чергувався з і. Пари слів запишіть.

Наприклад: кореня — корінь.

Лебедя, кременя, село, принести, семи, променя, везти, плести, шести. (Лебідь, кремінь, сіл, приніс, сім, промінь, віз, плів, шість.)

— Перепишіть. Вставте пропущені е та и. Доберіть до кожного слова перевірні споріднені слова або форми слів і запишіть їх.

Дал..ч, бл..щати, груд..нь, в..шневий, т..хенький, т..хнічний, з..рнина, д..вина, д..в’ятий, щ..пити, ч..твертий, п..линки, п..кти, щ..пати, ч..тець.

Фізкультхвилинка

4. Робота з висловлюваннями про гроші

— ПФ Прочитайте та прокоментуйте прислів’я та висловлювання відомих людей.

1. Копійка любить, щоб її лічили. 2. Той, хто шукає мільйони, досить рідко їх знаходить, проте той, хто їх не шукає, — не знаходить ніколи! (О. де Бальзак) 3. Гроші для розумних людей є засобом, для дурнів — метою (А. Декурсель).

5. Евристична бесіда

Що, на вашу думку, не можна купити за гроші?

— Як ви вважаєте, чи соромно бажати собі багато грошей?

— Як би ви витратили гроші, коли б виграли в лотерею чималу суму? А якби заробили їх чесною нелегкою працею?

— Які висновки можна зробити про роль грошей у житті людини та про ставлення до них? (Гроші необхідні для забезпечення добробуту, культурного дозвілля, забезпечення освітніх послуг та підтримання здоров’я. Але гроші не можна ставити за мету життя.)

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу з підручника (за вибором учителя)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

— Я вважаю, що наявність достатньої кількості грошей — це найголовніший чинник успіху людини в житті


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити