Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 42. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Мета: навчальна — поглибити знання учнів про способи визначення написання ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом; розвивальна — розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, асоціативну уяву; розширювати кругозір; збагачувати словниковий запас; виховна — сприяти формуванню культури писемного й усного мовлення.

Обладнання: підручник, таблиці-схеми, орфографічні словники.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні знають, як правильно писати слова з ненаголошеними голосними, способи їхньої перевірки; прагнуть грамотно писати та вимовляти слова; мають відповідний для свого віку словниковий запас, уміють користуватися різними словниками; усвідомлюють значення культури усного й писемного мовлення.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання: виконання вправи з підручника

2. ПФ Звернення вчителя

— Продовжуючи тему грошей, що ми обговорювали на минулому уроці, порівняйте свої думки з міркуваннями, висловленими сучасною видатною українською поеткою Ліною Костенко.

кохають не за долари і гривні,

Не за квартиру десь в новобудові.

Кохають ніжно за обійми сильні,

За посмішки й протягнуті долоні.

Цінують не за гроші, не за славу,

І навіть не за куплене авто.

Цінують за відверту, добру справу,

Цінують за прогулянку в кіно

Втрачають не за відстань і образу,

І справа, як то кажуть, не в роках.

Втрачають за душі глибоку зраду,

Втрачають за «довіру» у лапках.

3. Виконання вправи

— Прочитайте, відгадайте загадки, поясніть правопис ненаголошених е та и.

Хоч безкрилий, а літає,

Безголосий — свище.

Хоч безрукий, а буває,

Груші з дерева збиває,

Навіть часом вириває

Сосни з коренищем.

А як втомиться — впаде

І нема його ніде.

(Вітер.)

Дзюркочу серед лісу я,

Холодне, гомінке .

Ще здалеку по пісеньці

Впізнаєте мене.

(Джерело.)

Вся пшениця у сніпках, а солома — у стіжках.

Урожай в полях зібрав, у комору заховав.

(Серпень.)

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Навіть знаючи всі правила, ми можемо помилятися у написанні деяких слів, тому що їх потрібно перевіряти за словником, або запам’ятати їхнє написання. Це слова переважно іншомовного походження, наприклад, «левада», «бензин», «бетон», «кишеня», «лимон», «президент», «пріоритет», «природа», «преосвящений», «президія» та інші. Щоб грамотно писати, треба багато читати, розвивати пам’ять, увагу, знати значення та написання якомога більшої кількості слів. І не лінуватися заглядати у словник. Як говорив відомий поет М. Рильський, «це пишний яр, а не сумне провалля».

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Опрацювання навчального матеріалу за підручником, схемами-таблицями, презентаціями

— У деяких словах (переважно іншомовних) написання ненаголошеного голосного не перевіряють. У таких випадках краще користуватися орфографічним словником.

2. Виконання вправ

— Вставте у слова пропущені е або и. Свій вибір обґрунтуйте, скориставшись словником.

Хр..щатик, ч..сленний, зат..шок, л..вада, л..стопад, зуп..нитися, чот..рнадцять, ст..жина, в..снянка, к..шеня, м..нуле, п..ріг, з..мують, р..тельно, з..рнина.

— Визначте слова, написані неправильно.

Беззимельний, стебло, веридливий, пиріг, апильсин, лемон, крапелька, осилитися, виселка.

— Доберіть до кожного слова по два спільнокореневі. Підкресліть букви, що позначають ненаголошені [е], [и], [а], [о].

Секретар, режим, командир, бригадир, допомога

Фізкультхвилинка

— Перепишіть слова і вставте пропущені букви е та и. Поясніть їхній правопис. Виділіть слова, написання яких перевіряють за словником.

— Знайдіть «зайве» слово в кожному рядку.

1) Р..жим, кр..тичний, гал..рея, мат..матика; 2) д..ректор, м..нулий, прав..дний, гр..міти; 3) л..мон, збер..гти, шел..стіти, вс..редині.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти словничок найпоширеніших слів (10-15) з орфограмою «Ненаголошені е та и в коренях слів, що не перевіряються наголосом».

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мішень»

— Позначте на зображеній мішені свої враження від уроку

(Чим позначка ближче до центра, тим вища оцінка урокові.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити