Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 45. Орфографічний словник

Мета: навчальна — поглибити знання учнів про орфограми та орфографічні словники; розвивальна — розвивати орфографічну пильність, уміння працювати з довідковою літературою; виховна — сприяти формуванню культури усного й писемного мовлення, усвідомлення важливості екологічної безпеки життя.

Обладнання: матеріали з екологічної безпеки та сталого розвитку, презентація з теми.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні вміють визначати та пояснювати орфограми, користуватися словниками різних типів; усвідомлюють значення екологічної безпеки життя.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання: виконання вправи

2. Виконання вправи

— Прочитайте слова. Охарактеризуйте вимову ненаголошених голосних у коренях слів. Поясніть їхній правопис.

М..лодія, нак..п, г..н..рал, тр..вога, ч..р..мха, пр..рода, кораб..ль, тер..н, д..станція, л..генда, майст..р, стр..бок.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. ЕР Робота з текстом

— Прочитайте текст із Інтернету про екологічну безпеку, висловіть свою думку.

Екологія людини — це розділ екологічних знань, спрямований на досягнення рівноваги й гармонії між людиною, соціальним та природним середовищами її життя. У такому контексті особливе значення має екологія дитинства. Саме для організму дитини, який активно формується і розвивається, вплив довкілля на її здоров’я є визначальним порівняно з уже сформованим організмом дорослої людини.

Крім екології середовища, на здоров’я дитини істотно впливає соціальна екологія: склад сім’ї, життєві умови, звичаї батьків, соціальна гігієна, характеристика сім’ї в цілому, того дитячого колективу, у якому розвивається дитина. Суттєво негативний вплив на здоров’я дитини мають високий, неконтрольований і незбалансований інформаційний та психологічний тиск засобів масової інформації, зокрема телебачення та Інтернету. Негативно впливають на здоров’я дитини низька природна якість продуктів харчування, постійні стреси, яким піддається дитина в суспільстві.

Інформаційне поле суспільства стало істотним екологічним фактором, який негативно впливає на здоров’я людей, особливо дітей та молоді.

Постійно зростає кількість дітей, які розвивають у собі погані, негативні риси (звички): паління, наркотики, алкоголізм, створення руйнівної звукосфери свого буття, уплив слабих фонових техногенних електромагнітних полів на мозок та інші органи. А стан здоров’я дитини є об’єктивним, природним біологічним індикатором екологічного благополуччя суспільства. Отже, людина відповідає за все, що відбувається на нашій планеті, тому повинна зробити все для захисту життя на Землі.

2. Евристична бесіда

— Як ви вважаєте, що в екологічній безпеці залежить від суспільства, держави, а що не залежить?

— Що залежить від ваших батьків?

— Що залежить особисто від кожного з вас?

3. Виконання вправ

— Запишіть слова; якщо сумніваєтесь, перевірте їхнє написання за орфографічним словником.

Екологія, середовище, контекст, дитинство, реальний, динамічний, протистояння, негативний, соціальний, гігієна, колектив, суттєво, незбалансований, інформаційний, телебачення, Інтернет, техногенний, електромагнітні, об’єктивний, індикатор, благополуччя.

— Які слова ви перевірили б за орфографічним словником? які слова були з відомими вам орфограмами? Згадайте відповідні правила

— Яким словником слід скористатися, щоб дізнатися значення незрозумілих слів?

— Знайдіть у тлумачному словнику лексичне значення поданих слів.

Контекст, динамічний, гігієна, індикатор

.

Фізкультхвилинка

4. Виконання тренувальних вправ

— Запишіть слова під диктовку, пояснюючи правопис орфограм, що викликають сумніви під час записування.

Метелик, апельсин, ведмідь, лимон, медаль, коридор, цибуля, календар, комин, блищати, скрипіти, диригент, реферат, величальний, продешевити, щебетати.

— Зазначені слова запишіть у три стовпчики: 1 — з голосним [е]; 2 — з голосним [и]; 3 — з голосним [о]. Звірте свої записи з правилами (розподільний диктант).

В..сокий, в..да, в..л..тенський, ч..тання, в..л..сся, укр..вати, д..фіс, стр..міти, в..р..г, літоп..с, січ..нь, д..р..га, ненав..діти, од..надцять, здал..ка, п..р..н..сти, сімд..сят, ..зерце, дзв..нити, ож..л..дь, кол..со, абр..кос, ел..мент, д..хання, р..ш..то, к..жух, уроч..стий, з..л..то.

— Запишіть скоромовки, вставивши пропущені букви, поясніть свій вибір.

1) Л..тіла л..л..ка, закл..котіла до л..л..ченят.

2) Лиска лащить лис..ня,

А лосиха — лос..ня.

Лев ласкаво лапою

Лев..ня поляпує.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру «Що я роблю для своєї екологічної безпеки».

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

— Я гадаю, що особисто я нічого не можу зробити для своєї екологічної безпеки, усе залежить від дорослих, від суспільства і держави.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити