Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 48. Контрольний диктант

Мета: навчальна — з'ясувати рівень засвоєння учнями орфографічних і пунктуаційних знань, сформованості мовних умінь та навичок щодо вивчених упродовж семестру тем; формувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання відповідно до конкретних випадків на практиці; розвивальна — розвивати логічне мислення, орфографічну й пунктуаційну грамотність, навички самостійної роботи, пам'ять, увагу; виховна — сприяти формуванню допитливого, творчого читача.

Обладнання: текст диктанту.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Очікувані результати: учні вміють грамотно писати диктанти, застовувати вивчені правила на практиці; є творчими й допитливими читачами.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Читання вчителем тексту диктанту для ознайомлення

2. Пояснення незнайомих слів

Наталочка любила квіти. І на день народження тітка Оля принесла їй горщик із цикламеном, який викинув рожевий цвіт.

Було вже пізно. У кімнаті вимкнули світло, а в кутку щось заворушилося. У синюватий місячний квадрат проти вікна ступила маленька тінь. Це був звичайнісінький домовик, що у всіх казках мешкає у маленьких дерев’яних будинках зі скрипучими сходами. Домовик, коли старої оселі не стало, перебрався в залізобетонний сучасний будинок. А що в списках жильців його не зазначили і дітям про нього не розказували, ображений домовик почав робити людям шкоду: то залишить будинок без гарячої води, то зіпсує ліфт, а це придумав щось нове.

(100 слів) (За Зіркою Мензатюк)

3. Запис учнями тексту під диктовку вчителя

4. Перевірка написаного

Методичні рекомендації

Нормативи оцінювання диктанту

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1 + 1 (негруба)

10

1

11

1 (негруба)

12

Обсяг диктанту за класами

Клас

Кількість слів у тексті

5-й

90-100

6-й

100-110

7-й

110-120

8-й

120-140

9-й

140-160

10-й

170-180

11-й

180-190

Примітка. У визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і службові слова.

Для контрольних диктантів використовують тексти, у яких кожне з опрацьованих протягом семестру правил орфографії та/або пунктуації були представлені 3-5 прикладами.

Оцінювання. Диктант оцінюють однією оцінкою на основі таких критеріїв:

✵ орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюють однаково. Виправляють, але не враховують такі орфографічні та пунктуаційні помилки:

1) на правила, що не включені до шкільної програми;

2) на ще не вивчені правила;

3) у словах з написаннями, що не перевіряються, які не були опрацьовані;

4) у передаванні так званої авторської пунктуації;

✵ повторювані помилки (помилка у тому самому слові, що повторюється в диктанті кілька разів, вважають однією помилкою); однотипні помилки (на те саме правило, але в різних словах) вважаються різними помилками. Розрізняють грубі та негрубі помилки. Зокрема, до негрубих належать такі:

1) у винятках з усіх правил;

2) у написанні великої букви у складних власних найменуваннях;

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

4) у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший;

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);

6) у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності;

7) у заміні українських букв російськими;

✵ п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки;

✵ орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляють, але не враховують.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчені орфограми.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Вправа «Незакінчене речення»

✵ Зміст диктанту мені сподобався тим, що ... (не сподобався, тому що ...).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити