Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 61. Основні випадки чергування у - в

Мета: навчальна — пояснити учням особливості чергування у — в; на практиці продемонструвати милозвучність української мови; розвивальна — розвивати образне та критичне мислення, творчі здібності, мовні смаки, уміння вдосконалювати своє мовлення; виховна — сприяти формуванню почуття громадянської відповідальності, патріотизму.

Обладнання: підручник, художньо-публіцистичні тексти, ілюстрації до них, презентація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні дотримуються правил чергування у — в; помічають і виправляють орфоепічні й орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами; усвідомлюють красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Читання твору-роздуму на цікаву тему. Обговорення. Коментар учителя

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Милозвучність української мови забезпечується не лише спрощенням у групах приголосних, а й чергуванням голосних та приголосних там, де це можливо. Правила чергування ми й розглянемо на сьогоднішньому уроці, щоб переконатися в цьому практично.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження над мовним матеріалом

Би — б: поїв би, поїла б; же — ж: як же, що ж;

-ся — -сь: дивлюся на тебе, дивлюсь у небо;

від- — віді-: відписати, відібрати;

перед — переді: перед тобою, переді мною;

знов — знову: знов обізвався, знову промовив;

пізніш — пізніше: пізніше сталося, пізніш усвідомив.

— На основі наведених словосполучень сформулюйте правила.

У теплому домі; у люті морози; вода в озері; прочитала в оголошенні; в Антарктиді працює експедиція; наш учитель; пішов у магазин.

Чергування відбувається

Чергування відбувається

у

в

✵ На початку речення (у степу);

✵ між приголосними (вечір у місті);

✵ після приголосних (наш учитель);

✵ перед в, ф, св, хв, льв (у Львові);

✵ після знаків коми, тире, двокрапки, дужок

✵ На початку речення перед голосним (в очах);

✵ між голосними (живе в Одесі);

✵ після голосного (пішли в садок)

Чергування НЕ відбувається

✵ У словах, які розрізняються звуком: управа — вправа (управа — установа, яка займалася суспільними, становими та адміністративними справами (застар.); вправа — спеціальне завдання, що виконується для набуття певних навичок або закріплення наявних знань);

✵ у власних назвах: Угорщина, Власенко, Ужгород;

✵ у словах іншомовного походження: увага, університет, указ.

2. Перевірка висновків за правилами у підручнику

3. Виконання тестів

1. Зазначте словосполучення, у якому на місці крапок слід поставити в:

А стояла ... одному ряду;

Б дивитися ... вікно;

В бігати ... дворі;

Г приїхав ... парк.

2. Зазначте словосполучення, у якому на місці крапок слід вставити прийменник у:

А ... Одесу;

Б ... Ізмаїл;

В ... Вінницю;

Г ... Ужгород.

4. Відгадування загадок.

— Прочитайте загадки, відгадайте їх. Запишіть, дібравши з дужок необхідну букву. Поясніть свій вибір.

1. (В, У) воді народилась, (у, в) воді ж і розчинилась. (Сіль.) 2. Два брати (у, в)есь вік живуть, один на одного дивляться, а докупи не зійдуться. (Небо й земля.) 3. Хто вночі (у, в) лісі, полі побілив (у, в)се довкола? Хто смереку і ялину вбрав (у, в) сніжну кожушину? (Зима.) 4. (В, У)сі його люблять, (у, в)сі його чекають, а хто подивиться — кожен скривиться. (Сонце.) 5. (В, У) день у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. (Сонце.) 6. (У, В) синьому мішечку золотих ґудзиків багато. (Небо, зорі.) 7. Їхав пан — (у, в) воду впав, сам не змочився, а води побільшало. (Дощ.)

Фізкультхвилинка

5. Робота з текстом

ГВ

— Прочитайте текст. Прокоментуйте чергування у — в, зробіть висновки.

ПИЛИП ОРЛИК — АВТОР ПЕРШОЇ У СВІТІ КОНСТИТУЦІЇ

Чи не найважливішою справою українського гетьмана Пилипа Орлика стала складена ним разом із козацькою старшиною так звана угода, що увійшла у історію як державна конституція під назвою «Конституція прав і свобод Запорозького Війська». Французькі просвітителі ще навіть не наважувалися на розроблення тих громадянських ідей, що були у ній закладені. Уперше у Європі було вироблено реальну модель вільної, незалежної держави, заснованої на природному праві народу на самовизначення. Модель, що базувалася на незнаних досі демократичних засадах суспільного життя. Конституція Пилипа Орлика є першою конституцією модерної західної цивілізації.

— Знайдіть порушення в чергуваннях у — в.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу з підручника за вибором учителя. Вивчити правила чергування у — в.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

ГВ

— Ми можемо пишатися своїми славними предками та брати з них приклад громадянської відповідальності тому, що...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити