Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 65. Позначення м'якості приголосних на письмі літерами ь, і, є, ю, я

Мета: навчальна — поглибити й систематизувати в учнів знання про способи позначення на письмі м'якості приголосних; виробляти навички правильного написання слів із м'якими приголосними; розвивальна — розвивати увагу, логічне та критичне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять; виховна — сприяти формуванню почуття пошани до видатних людей, які своєю безкорисливою працею рятували людей від небезпечних хвороб.

Обладнання: підручник, художньо-публіцистичні тексти, ілюстрації до них, презентація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні вміють позначати м'якість приголосних; правильно вживають м'який знак; уміють бачити свої та чужі помилки; шанують тих людей, які змогли прислужитися людству, рятуючи його від небезпечних хвороб.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Аналіз контрольної роботи

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Ім’я Володимира Хавкіна, ученого-мікробіолога, лікаря, який самовіддано випробовував винайдені ліки від небезпечних хвороб на собі, на жаль, мало хто знає. Але саме йому ми завдячуємо тим, що не маємо епідемій чуми й холери, від яких раніше вимирали країни та народи. А якщо де й знайдеться збудник такої хвороби (вірус чуми живе понад 300 років!), існують проти нього надійні засоби. Про це, вивчаючи мовний матеріал, ми поговоримо на уроці.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Евристична бесіда

— Наведіть приклади м’яких звуків.

— Які літери передають м’якість приголосних на письмі? (ь, і, я, ю, є.)

— Чим знак м’якшення відрізняється від інших літер?

— Нагадайте, після яких букв пишуть м’який знак. Як їх можна запам’ятати? (Де Ти З’їСи Ці ЛиНи? або Нам Треба Добре Запам’ятати Ці Сім Літер.)

2. Перевірка й уточнення знань за статтею підручника

3. Виконання тренувальних вправ

— Вставте, де потрібно, знак м’якшення, розкрийте дужки.

Лл..ться, куз..ня, (на)яблун..ці, (у)хатин..ці, велетен..ський, біл..ший, мен..ший, чотир..ма, ател..є, чотир..ох, ірпін..ський, дон..чин, т..мяний, промін..чик, цвірін..чання, різ..кий, низ..кий, Хар..ків, порт..єра, кур..єр, різ..бяр, дз..вякати, повір..те, оглянис.., верф..ю.

— Подані іменники поставте у формі давального відмінка.

Учителька, Галька, вишенька, Маринка, Оленка, бурулька, русалка, сопілка, хатинка, нянька, думонька, долонька.

Фізкультхвилинка

— Запишіть слова у два стовпчики: 1-й — зі знаком м’якшення; 2-й — без знака м’якшення.

Указ, сіль, вірьовка, черв’як, олень, ніч, ідеш, їсть, хтось, велич, різьбяр.

4. Гра «Коректор»

— Знайдіть і поясніть, у яких словах допущено помилки.

Уманьщина, женьшень, нянчити, оболоньський, б’ється, гляньте, стежинці, погодся, виносьте.

5. Робота з текстом

ЗБ

— Прочитайте текст. Прокоментуйте орфограми, поясніть значення незнайомих та малознайомих слів.

ВОЛОДИМИР ХАВКІН — УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ УРЯТУВАВ СВІТ ВІД ЧУМИ ТА ХОЛЕРИ

Видатний бактеріолог і мікробіолог, завдяки якому світ позбувся смертельно небезпечних хвороб, народився на території сучасного міста Бердянська. Він поставив собі за мету знайти спосіб порятунку від холери та чуми, що побутували у світі наприкінці ХІХ ст. Учений зумів створити перші ефективні вакцини проти цих захворювань і довів на самому собі їхню безпеку для людини.Почавши свій шлях в Індії, щеплення вакцин Хавкіна стали масовими та застосовуються в поліпшеному вигляді досі. Учений ще за життя був названий великим філантропом* і благодійником людства.

— Знайдіть слова зі знаком м’якшення. Поясніть, за яким правилом він уживається.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати правила вживання знака м’якшення. Виконати вправу з підручника за вибором учителя.

ЗБ

Додатково: знайти інформацію про небезпечні інфекційні захворювання та методи їх профілактики

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Зобразіть графічно приголосні, після яких в українській мові не ставлять знак м’якшення.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Орфоепічна розминка

* * *

Сторож на баштані кріт

Якось зготував обід.

Лиш зачувши про обід,

До крота примчався кіт.

Кіт і кріт посмакували,

Кіт і кріт порозмовляли,

Трішки кіт і кріт поспали...

Лихо! Кавуни покрали!


* Філантрóп — той, хто займається філантропією; благодійник, добродійник, доброчинець.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити