Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 68. Правила вживання знака м'якшення (повторення й поглиблення)

Мета: навчальна — поглибити й узагальнити знання учнів про правила вживання та написання слів із знаком м'якшення; розвивальна — формувати вміння знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх, застосовувати здобуті знання на практиці; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення; виховна — сприяти формуванню шанобливого ставлення до національної культури, української пісні, рідної мови.

Обладнання: підручник, фольклорні твори, ілюстрації до них, презентація.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні знають правила вживання знака м'якшення; уміють користуватися орфографічним словником; помічають і виправляють помилки; усвідомлюють красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Читання, взаєморецензування творів «Зоряне небо», коментарі вчителя

2. Виконання тесту

1. Зазначте у кожному рядку слово, неправильно поділене для переносу:

А віт-чиз-на, бу-зок, прис-туп, про-мо-вець, сце-на-рист;

Б ле-ва-да, зак-віт-ча-ли, зем-ля, на-ро-доз-нав-ство, віс-люк;

В со-няч-ний, при-спі-вує, у-день, чор-ноб-ри-вий;

Г по-до-рож, гі-сть, ек-ран, дзві-нок.

2. У кожному рядку зазначте зайве слово:

А осін-ній, чор-но-бри-вий, ход-жу;

Б роз-’ївся, сад-жати, ви-ора-ти;

В си-нь, щіль-ність, ща-вель;

Г ро-зіб-ра-ти, дзь-обик, під-земний.

3. Мовна гра

Ø У словах переставлено склади місцями. «Зберіть» слова й запишіть.

РА-ХМА (хмара), КА-ЛОЧ-БІ (білочка), ЗА-ВА (ваза), ОРЗ-ОМ (мороз), КА-МАШ-РО (ромашка), РУЛЬ-КА-БУ (бурулька).

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Правила написання слів із ь ви добре знаєте і здебільшого не помиляєтеся. Але є досить складні слова, особливо іншомовного походження, на них ми й звернемо увагу на уроці.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Повторення й поглиблення навчального матеріалу за підручником, презентацією або наочними матеріалами

Ø Пригадайте, коли ми пишемо знак м’якшення.

• М’який знак можна ставити тільки після зубних: Де Ти З’їСи Ці ЛиНи? або Нам Треба Добре Запам’ятати Ці Сім Літер. Та ще після р, але тільки перед о;

• після л, а також зберігається в непрямих відмінках і в присвійних прикметниках та в дієсловах перед -ся: сільський, у долоньці, неньчин, підносься;

• в іншомовних словах після зубних ь ставлять також перед й, я, ю, є, ї (каньйон, портьєра), чого в незапозичених словах не буває;

• перед пом’якшеними й шиплячими ь ставлять як виняток у чотирьох словах: тьмяний, різьбяр, няньчити і бриньчати.

Ø Коли НЕ пишемо знак м’якшення?

• Після б, п, в, м, ф: голуб, насип, любов, вісім, верф;

• після букв ж, ч, ш, щ: ріж, ніч, вишня, дощ;

• після букви р: Кобзар;

• після н, л у буквосполученнях -лк-, -лч-, -лц-, -нк-, -нч-, -нц-, якщо ь немає у називному відмінку: Наталці, хустинці, пончика, Уманщині тощо.

Ø Пригадайте правила вживання йо та ьо.

Сполучення йо, ьо

Пишеться йо для позначення звукосполучення й + о

Пишеться ьо для позначення м’якості приголосного перед о

на початку слова: йоршик

Працьовитий, трьох, льон

після голосного: майор

після приголосного, переважно на початку складу: медальйон, мільйон, серйозний

2. Виконання тренувальних вправ

Словниковий диктант

Камінчик, ремінчик, ляльці, неньці, виховательці, кінчик, їдальня, читальня, тонший, менший, більший, дівчинці, сопілці.

Ø Запишіть прислів’я та приказки, поясніть їхній зміст або вкажіть, у якій ситуації вони можуть використовуватися. Назвіть, у яких фольклорних творах із поданих уживаються слова зі знаком м’якшення.

1. Розум за гроші не купиш.. . 2. Розумний мовчит.., коли дурен.. кричит.. . 3. Біл..ше робити, а мен..ше — говорити. 4. І ковал.., і швец.., і кравец.., і на дуду грец.. . 5. Від своєї тіні не сховаєш..ся. 6. Вчорашн..ої води не доженеш.. . 7. Хоч.. річка і невеличка, а береги ламає. 8. Ранні пташки росу п’ють, а піз..ні — слізки л..ють.

Фізкультхвилинка

Ø Напишіть розподільний диктант. Розподіліть слова у два стовпчики: 1-й — зі сполученням йо, 2-й — зі сполученям ьо.

Буль..н, ц..го, с..годні, зна..мий, л..тчик, кань..н, д..готь, міль..н, дз..б, пол..вий, під..м, бо..вий.

Ø Поясніть значення виділених слів.

Каньйон — вузька річкова долина, глибоко врізана в корінну породу.

Дьоготь — темна густа в’язка смолиста з неприємним запахом рідина. Його використовують для господарських потреб, у медицині.

Ø Прочитайте слова, подані у звуковому записі. Запишіть їх буквами у два стовпчики: 1-й — зі знаком м’якшення, 2-й — без нього.

[мйата], [р'із'б'ар], [л'убовйу], [бйе], [подв'ірйа], [в'ідйізд], [звйазати].

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти міні-оповідання, пов’язавши слова останньої вправи в логічний ланцюжок.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Лінгвістична гра «Промінчик»

Ø Доберіть слова, що закінчуються на ь, а починаються на л, с, к, т, ч, ц, м, в, ж, з. (Лізь, скинь, кінь, тінь, міць, вісь.)

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.