Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 70. Правила вживання знака м'якшення (повторення й поглиблення)

Мета: навчальна — повторити та систематизувати знання учнів про вживання апострофа та знака м'якшення; удосконалювати їхні правописні вміння та навички; навчати практично використовувати вивчені правила; розвивальна — розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння працювати з таблицями, виділяти головне; виховна — сприяти формуванню пошани до творчих людей, людей інтелектуальної праці, прагненню до самоосвіти та самовдосконалення.

Обладнання: підручник, художньо-публіцистичні тексти, ілюстрації до них, презентація.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні засвоїли складні випадки уживання знака м'якшення; уміють користуватися орфографічним словником; помічають і виправляють орфоепічні й орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами; усвідомлюють красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Є такий крилатий вислів: «Скільки ти знаєш мов, скільки разів ти людина». Можна із цим погоджуватися чи не погоджуватися, але в сучасному світі не обійтися без знання мови рідної та найбільш поширених іноземних мов. Люди, які знають багато мов, називаються поліглотами. Про них ми згадаємо на уроці й повчимося наполегливості та прагнення до навчання протягом усього життя.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання. читання опису віртуальної (чи справжньої) мандрівки в якусь країну. Взаєморецензування

ГВ

(Звернути увагу учнів на визначення суспільної користі поїздки.)

2. Словниковий диктант

Шістдесят, зілля, ляльці, п’ятсот, гуцульський, кущ, різьбяр, тонший, тьмяний, камінчик.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Орфографічний практикум

— Прочитайте слова, подані у звуковому записі. Запишіть їх буквами у два стовпчики: 1-й — зі знаком м’якшення, 2-й — без нього.

[ідут'], [іспан'ц'і], [пром'ін'чик], [р'ід'н'і], (на) [Маринц'і], [пот'м'ан'ілий], [ц'в'ах], [спал'н'а], [нен'чин], (на) [Йул'ц'і].

— Поєднайте частини прислів’їв. Запишіть, вставивши пропущені букви.

Без діла жит..


то в книж..ці знайду.

Де розумом не дійду,


розуму набереш..ся.

З книгою подружиш..ся,


а вірного друга нема.

Приятелів т..ма,


— тільки небо коптит.. .

— Запишіть слова. вставляючи пропущені букви.

Запороз..кий, бурун..ці, дивуєт..ся, панс..кий, пал..ці, доглян..те, грец..кий, голубон..ці, рибал..ство, промін..ці, порад..те, дон..ці, кобзарс..кий, корін..чик, жмен..ці.

Фізкультхвилинка

2. Робота за текстом

— Прочитайте текст, обговоріть його.

АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ — ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИЙ ОРІЄНТАЛІСТ*

Серед заслуг кримськотатарського сходознавця широкого профілю, поліглота-арабіста, семітолога**, іраніста, тюркіста та видатного славіста, який принципово розмовляв лише українською, слід зазначити його внесок у вивчення мов, літератури та культури кримських татар. Кримський був автором усіх найважливіших статей, присвячених культурі народів Близького Сходу, які були вміщені в енциклопедичний словник Блокгауза й Ефрона. За неповними підрахункам, він видав 870 монографій, статей, рецензій, а також 164 оригінальних перекладів східних художніх творів — поезії та прози, серед них і Коран. На 16-й сесії конференції ЮНЕСКО його ім’я було занесено до списку видатних людей Європи ХХ століття.

3. Коментар учителя

— Агатангел Кримський знав понад 60 мов! Це свідчить не лише про його феноменальні здібності, а й про величезну працелюбність та наполегливість, здатність навчатися протягом усього життя. З ним консультувалися з приводу мов, звичаїв і традицій різних народів, які відбилися в мові, багато українських письменників, зокрема Леся Українка. А. Кримський говорив, що важко вивчити перші п’ять мов, а далі все йде легко, тому що в мовах є багато споріднених елементів. Хто не вірить, може перевірити це на власній практиці.

4. Бесіда

— А хто з вас знає (чи вивчає) якусь мову, що не входить до шкільної програми? Поділіться враженнями.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати слова (5-7), що у відомих вам мовах звучать приблизно однаково.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

— Найбільше мене вразило те, що...


* Орієнталіст — фахівець з орієнталістики; сходознавець.

** Семіти — група народів, які населяють або населяли Північну та Східну Африку й Середню Азію, до яких належать давні вавилоняни, ассірійці, фінікійці та інші, а також сучасні народи: араби, сирійці, євреї, ефіопи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити