Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 71. Правила вживання апострофа

Мета: навчальна — повторити та узагальнити знання учнів про апостроф та написання його в словах української мови; удосконалювати навички правильної вимови й написання слів з апострофом; розвивальна — розвивати критичне та логічне мислення, уяву, фантазію, пам'ять, усне й писемне мовлення; виховна — сприяти формуванню любові до рідного краю, батьківської домівки.

Обладнання: підручник, набір малюнків, презентація.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні знають правила вживання апострофа; уміють застосовувати їх на практиці; записують правильно слова з вивченими орфограмами; обґрунтовують написання слів відповідними орфографічними правилами; уміють користуватися орфографічним словником; розуміють значення духовного розвитку людини, її моральності.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Рідний край, батьківський дім. Саме з поваги до них починаються любов до Батьківщини, патріотизм, бажання примножувати та захищати. Нам усім потрібно бути уважнішими до, здавалося б, таких простих речей — зеленого моріжка перед бабусиною хатою, щебетливої ластівки на піддашші вокзалу, рум’яного яблука на гілці, навіть переповненої маршрутки, де всі вітаються, весело перемовляються, дружньої руки товариша — і вміти це цінувати. Разом із мовним матеріалом примножимо своє духовне багатство.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання. читання дібраних учнями слів

2. Виконання вправ

— Запишіть прислів’я та приказки. Назвіть, у яких уживаються слова зі знаком м’якшення.

1. Шануй бат..ка й нен..ку, буде тобі скріз.. гладен..ко. 2. Молодий умок — це весняний л..одок. 3. Ранній пізн..ому не кланяєт..ся. 4. Хто мовчит.., той тр..ох навчит.. .

— Відгадайте загадки. Порівняйте вимову букв я, ю в різних словах. З’ясуйте, чим вона різниться і чому.

1) Кров п’ю, а життя даю. (П’явка.)

2) Чорну гадюку візьму я в руку — вона не вкусить. (В’юн.)

3) Стоїть, колихається,

Головою величається,

А торкнеш — кусається. (Будяк.)

4) Ріс на грядці молодець.

Хап за чуба,— та й кінець,

Бо без нього, кажуть люди,

Борщику у нас не буде. (Буряк.)

3. Творча робота

— Пов’яжіть у логічний ланцюжок відгадки за допомогою складених речень.

Варіант учителя

Уколовся об будяк — це не лагідний буряк, колючки — як п’явки. Кручуся, ніби в’юн, щоб обійти бур’ян.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Бесіда

— Пригадайте, коли ми ставимо апостроф.

2. Формулювання правил

— На основі пригаданого та матеріалів підручника, презентації сформулюйте правила постановки апострофа.

Апостроф необхідно ставити:

✵ після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї: б’є, п’ють, в’ялий, м’ятний, арф’яр;

✵ після твердого р у кінці складу: пір’я, сузір’я;

✵ після к в імені Лук’ян і похідних від нього словах: Лук’яненко, Лук’янівка;

✵ після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, від’їхати.

Апостроф НЕ ставимо:

✵ перед я, ю, є після б, п, в, м, ф, якщо перед ним стоїть приголосний (крім р), що належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, морквяний, святкувати, тьмяний, цвях, свято, духмяний, але черв’як, верб’я, торф’яний;

✵ після р на початку складу (я, ю, є позначають м’якість звука [р]): буря, буряк, борються, Рєпін.

3. Творча робота

— Від поданих слів утворіть і запишіть словосполучення прикметник + іменник.

Різдво, вечір; кров, слід; морква, сік; крупа, мед.

— Складіть усний твір, розвинувши тему любові до рідного краю. Використайте деякі із утворених словосполучень.

4. Орфографічна робота

— Вставте, де потрібно, пропущений апостроф.

Торф..яний, цв..яшок, В..ячеслав, різьб..яр, любов..ю, різдв..яний, Св..ятослав, з..єднати, під..обідати, під..їхати, моркв..яний, роз..яснити, розз..явити, пів..ягоди, пів..яблука, двох..ярусний, духм..яний, б..язь, Лук..янович.

Фізкультхвилинка

(Учні виконують вправи відповідно до змісту вірша.)

Ходить голуб на подвір’ї,

Розпустив біленьке пір’я,

Над садком літав, літав,

До нас в гості завітав.

Покрутився, погудів

І за парту тихо сів.

5. Розподільний диктант

— Запишіть слова у два стовпчики: 1-й — з апострофом, 2-й — без нього.

Буряк, пір’я, священний, харків’янин, пів’яблука, п’єдестал, дит’ясла, пам’ятник, зоря, комп’ютер, трав’янистий, ряд, матір’ю, з’ясувати, Мар’яна, об’єднання, любов’ю.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити правила вживання апострофа. Скласти словничок зі слів, у яких можна помилитися зі вживанням апострофа.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

— До своєї Батьківщини я ставлюся..., тому що...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити