Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

УРОК 77. Головне й залежне слово в словосполученні (практично)

Мета: навчальна — навчати школярів відрізняти словосполучення від слова, його форми, речення; формувати загально-пізнавальні вміння аналізувати будову словосполучень, знаходити головне й залежне слово в словосполученнях, визначати спосіб їхнього морфологічного вираження; розвивальна — розвивати критичне та логічне мислення, творчі вміння побудови словосполучень, уміння висловлювати свої думки та враження; виховна — сприяти формуванню почуття пошани до людей науки, які працюють на благо людства, громадянської відповідальності за свої вчинки.

Обладнання: підручник, художньо-публіцистичні тексти, презентація, ілюстрації до теми.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні відрізняють словосполучення від речення, форм слова та інших конструкцій; уміють виділяти головне та залежні слова; мають почуття громадянської відповідальності за свої дії та вчинки, за збереження свого життя і здоров'я як найбільших цінностей.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Уважають, що людина може прожити приблизно 120 років. Але, на жаль, за нинішніх умов це неможливо. Людину атакують усілякі хвороби. Вона часто шкодить сама собі через погані звички, вплив поганої екології, яку створює знову ж таки через свою діяльність. Дуже багато залежить від імунітету людини, тобто здатності опиратися шкідливим впливам. Про людей, які розібралися в цьому питанні й виробили цінні рекомендації, ми й поговоримо на уроці, працюючи з мовним матеріалом.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання. виконання вправи

2. Творча робота

— Утворіть словосполучення. Складіть з ними речення.

Запобігти, хвороба; учений, дослідити; разом, з, ми; спосіб, життя; настрій, добрий; чергування, робота, з, відпочинок.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Повторення теоретичного матеріалу за підручником чи презентацією

Види словосполучень. Спосіб вираження головного слова

Іменникове (тепла зустріч), прикметникове (вдячний учителю), числівникове (двоє осіб), займенникове (хтось із однокласників), дієслівне (навчатися математики), прислівникове (близько до школи).

2. Виконання вправ

— Прочитайте утворені словосполучення. Зазначте словосполучення непоширені й поширені.

Сон рябої кобили; весела весна; наказ директора школи; далекі луки; ключ диких гусей; повертатися з відрядження; духмяний запах хліба; добре працювати.

— Прочитайте і відгадайте загадки. Із речень випишіть кілька словосполучень, у кожному визначте головне й залежне слова. З’ясуйте у кожному словосполученні граматичний зв’язок між словами. Визначте, якими частинами мови виражене кожне словосполучення.

1) Летить орлиця

по синьому небу,

крила розкрила —

сонце закрила. (Хмара.)

2) Коли нема —

мене чекають,

коли прийду —

Усі тікають. (Дощ.)

3) Маю жовтий вусок,

запашний колосок.

Буде в мене мука

й паляниця м’яка. (Пшениця.)

4) Розколеш лід — візьмеш срібло, розколеш срібло — візьмеш золото. (Яйце.)

5) Сидить дід за подушками

І стріляє галушками. (Град.)

6) Стоїть верба серед села,

Розпустила гілля

У кожне подвір’я. (Дорога.)

7) Стоїть на дорозі, усім заважає:

Хто йде, той штовхне,

А з дороги ніхто не прийме. (Двері.)

8) Кругле, як м’яч, хвіст має, а за нього не підіймеш. (Клубок ниток.)

Фізкультхвилинка

3. Робота з текстом

ЗБ

— Прочитайте текст, прокоментуйте його, виконайте завдання.

ІЛЛЯ МЕЧНИКОВ — БАТЬКО ТЕОРІЇ ІМУНІТЕТУ

Учений, якого вважають засновником еволюційної ембріології, мікробіології та імунології, народився на Харківщині та є першим українським лауреатом Нобелівської премії. Наукову працю, у якій викладено основи механізму імунітету, Мечников написав у той час, коли про явище імунітету світ навіть не підозрював. Виявлені вченим клітини згодом назвуть лейкоцитами. Ім’я Іллі Мечникова значиться поміж геніїв, діяльність яких значно поліпшила життя всього людства. Завдяки досягненням ученого вдалося перемогти не тільки багато хвороб, а й значно продовжити життя кожної людини, не погіршуючи при цьому його якість.

— Випишіть із першого речення усі можливі словосполучення, схарактеризуйте їх.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ЗБ

Написати твір-мініатюру з теми «Ідеальний лікар» (або «Що означає здоровий спосіб життя?»).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Займи позицію» (з обґрунтуванням)

— Я гадаю, що збереження здоров’я людини — не лише її особиста справа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити