Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

УРОК 78. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

Мета: навчальна — поглибити знання учнів про речення; ознайомити з реченнями, що мають один головний член; розвивальна — розвивати критичне та аналітичне мислення, уміння висловлювати свої думки, висувати ідеї, робити висновки; виховна — сприяти формуванню прагнення навчатися впродовж життя, самовдосконалюватися.

Обладнання: підручник, презентація, довідкова література.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Очікувані результати: учні знають ознаки речення; розуміють структуру речення, його зміст, уміють виділяти граматичну основу; критично мислять, дбають про чистоту мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання. Читання творів про ідеального лікаря або про здоровий спосіб життя

ЗБ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Ви, напевно, помічали, як незручно за дорослу людину, особливо дикторів телебачення, відомих людей, які дають інтерв’ю, коли вони неправильно наголошують слова, спотворюють вирази, вживають слова у невластивому для них значенні або просто не можуть висловити свою думку. Мови слід навчатися все життя, удосконалювати своє мовлення, прагнути бути цікавим, розумним співрозмовником, бо це — одна із важливих складових успіху. На уроці, повторюючи мовний матеріал, ми обговоримо й цю тему.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Опрацювання матеріалів підручника чи презентації

2. Узагальнення теоретичного матеріалу

— Заповніть таблицю.


Підмет

Присудок

Що ми називаємо?

Головний член речення, що називає особу або предмет

Головний член речення, що вказує на дію, стан, ознаку підмета

На які питання відповідають?

Хто? що?

Що робить підмет? Що з ним робиться? Який він є? Хто він такий? Що він таке?

Чим виражений?

Найчастіше виражений іменником або займенником у називному відмінку

Найчастіше виражений дієсловом, рідше іменником, числівником або прикметником

Приклад

Настав вечір. Вони розповіли про подорож.

Діти співають весело. П’ять і три — вісім. Лише у рідній пісні ми живі.

3. Виконання завдань

— Відновіть віршові рядки. Підкресліть граматичні основи.

Коли вона (заглянути) в сад —

(Налитися)соком виноград,

І різні яблука ренет

Солодкі (стати), наче мед.

Як (помандрувати) по гаях

З чарівним пензлем у руках —

Все (розмалювати) на путі,

Берези (стати) золоті!

І ми її уклінно (просити):

— (Заходити) у гості, щедра осінь!

Відновлений текст

Коли вона загляне в сад —

Наллється соком виноград,

І різні яблука ренет

Солодкі стануть, наче мед.

Як помандрує по гаях

З чарівним пензлем у руках —

Все розмалює на путі,

Берези стануть золоті!

І ми її уклінно просим:

— Заходь у гості, щедра осінь!

(Інна Кульська)

Фізкультхвилинка

— З поданих слів складіть речення й запишіть їх. Підкресліть граматичні основи.

1. Ви, час, купити, годинник, але, не, можете, можете, купити.

2. Ви, не, купити, лікаря, можете, але, знайти, хорошого, можете, здоров’я.

3. Ви, увагу, купити, можете, купити, але, справжніх, не, можете, друзів, не.

— З-поміж двох варіантів доберіть правильний (нормативний) і запишіть його.

Приймати міри — вживати заходів; прийняти до уваги — взяти до уваги; оточуюче середовище — навколишнє середовище, довкілля; старий друг — давній друг; кидається в очі — впадає в око; вірний результат — правильний результат; я вибачаюся — прошу вибачення, даруйте; вищий учбовий заклад — вищий навчальний заклад; музична школа — музикальна школа.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Уміти визначати граматичну основу речення. Виконати вправу з підручника за вибором.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

— Я не знав (не знала), що правильно говорити...

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Орфоепічна розминка

* * *

Крокодил до крокодила

Припливав просити мила,

Бо набридло крокодилу

Умиватися без мила.

* * *

Котилася торба

З високого горба.

В торбі паляниця,

Ведмідь і лисиця.

Лисиця пищить,

Ведмідь верещить,

А торба тріщить:

— Трісь-трісь-трісь!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити