Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 53. Уподібнення приголосних звуків

Мета: навчальна — закріпити знання учнів про приголосні звуки, їх вимову і написання; ознайомити із явищем уподібнення приголосних звуків; розвивальна — розвивати в учнів критичне та образне мислення, усне й писемне мовлення, фонетичний слух, логічне мислення, навички самостійної роботи; виховна — сприяти формуванню наполегливості, найкращих людських якостей.

Обладнання: підручник, тексти, презентація Microsoft PowerPoint.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні знають, що вивчають орфоепія та орфографія, що таке засоби милозвучності мови; правильно записують слова з вивченими орфограмами; обґрунтовують написання слів відповідними орфографічними правилами; виявляють відкритість до пізнання різних культур через мову.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Пропоную обговорити кілька висловлювань видатних людей про рідну мову, що переконують нас у надзвичайній важливості знання рідної мови. Сподіваюся, що ви усвідомлюєте значення мови й наполегливо її вивчатимете.

Щоб любити, потрібно знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, слід її любити.

(Василь Сухомлинський)

Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх. Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній. Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в українській мові свою першодомівку, адже маємо факт унікальний — енциклопедія кібернетики вперше у світі вийшла українською мовою в Києві.

(Олесь Гончар)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

— Що нового, цікавого, корисного ви дізналися за канікули з прочитаних книжок, переглянутих телепередач, мережі Інтернет?

ЕР, ГВ, ЗБ, ПФ

— Навіщо людина повинна добре володіти рідною мовою?

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Опрацювання статті підручника. відповіді на запитання. виконання завдань за вибором учителя

2. Вправа для спостереження

— Чим відрізняються звуки [т'] і [д']? Як потрібно написати і вимовити слово: боротьба чи бородьба? (Учні вимовляють слова спочатку по складах, потім швидше).

— Яке мовне явище ми спостерігаємо? Як ви гадаєте, що відбуватиметься з глухим приголосним перед дзвінким? (Одзвінчується за формулою: глухий + дзвінкий = дзвінкий.)

— Запишіть слова, у яких завжди у вимові відбувається уподібнення.

Молотьба — [молод'ба], лічба — [л'іджба], просьба — [проз'ба], Великдень — [веилиґдеин'].

3. Виконання тренувальних вправ

— Доберіть прислів’я за початком, вставляючи пропущені букви. Слова, у яких відбувається уподібнення, запишіть фонетичною транскрипцією.

Важко у навчанні —

ложка дьо..тю

[д'охт'у]

Пташка мала, а

ле..ко в праці

[лехко]

На діжку меду —

кі..ті гострі

[к'іхт'і]

Орфоепічний практикум

(Учні разом з учителем спочатку проговорюють слова, потім записують.)

Легко — [лехко]; полегкість — [полеихк'іс'т']; вогко — [вохко]; нігті — [н'іхт'і]; кігті — [к'іхт'і]; дьогтю — [д'охт'у].

Це — винятки, їх потрібно запам’ятати.

Аяк[ґ]же, молоть[д'] ба, як[ґ]би, от[д]же, ек[ґ]замен, прось[з']ба, вок[ґ]зал, ось[з']де, анек[ґ]дот, ліч[дж]ба, рюк[ґ]зак, повсяк[ґ]денний, айс[з]берг, Велик[ґ]день, фут[д]бол.

Фізкультхвилинка

4. Виконання тестів

— Позначте одну правильну відповідь.

1. У якому рядку в словах неправильно вставлені сумнівні приголосні?

А Нігті, дьогтю, кігті;

Б вокзал, рюкзак, казка, рибка;

В лехко, вохко, бородьба, прозьба;

Г отже, Великдень, айсберг.

2. Уподібнення приголосних звуків відбувається в усіх словах у рядку:

А просьба, казка, кузня;

Б вокзал, рюкзак, кігті;

В дігтяр, ходьба, айсберг;

Г косьба, футбол, вокзал.

5. Творча п'ятихвилинка

— Складіть речення або міні-оповідання, використавши усі слова одного з рядків тестів попередньої вправи, об’єднавши їх логічно.

Приклад учителя

1. Отже, уже завтра настане світле свято — Великдень, і на столі стоятиме велика паска з білим, як айсберг, вершечком.

2. Ми були на вокзалі. Раптом я відчув, що плече шкрябають якісь ніби кігті. Озирнувся — о лишенько! Наш Мурчик заліз у рюкзак і вирішив мандрувати разом із нами!

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити правила та винятки про уподібнення приголосних. Виконати вправу за вибором учителя.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Незакінчене речення»

— Слово, яке мене здивувало — це... Тому що...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити