Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

УРОК 81. Види речень за метою висловлювання

Мета: навчальна — систематизувати знання учнів про види речень за метою висловлювання; удосконалювати навички правильного інтонування речень різних типів; розвивальна — розвивати навички правильного вживання розділових знаків у кінці речень, фінансову грамотність; виховна — сприяти формуванню любові до рідного слова.

Обладнання: підручник, презентація, словники, довідкова література.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні вміють розрізняти речення за метою висловлювання, правильно інтонувати, ставити відповідні розділові знаки; прагнуть розвинути підприємницьку та фінансову грамотність, досягти успіхів у навчанні та житті.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Виконання вправ

— Запишіть загадки у два стовпчики: 1-й — двоскладні речення, 2-й — односкладні. Визначте граматичні основи речень та зазначте, якими частинами мови вони виражені. Відгадайте загадки.

1. Ходить полем з краю в край, ріже чорний коровай. (Трактор.) 2. Два віконця маю, добре про них дбаю, обидва близько себе, як зорі на небі. (Очі.) 3. Звечора вмирає, вранці оживає. (День.) 4. По соломі ходить, а не шелестить. (Тінь.) 5. Без сокири і дрючків ставить міст через річки. (Мороз.) 6. Сімсот соколят на одній подушці сплять. (Соняшник.)

— Перебудуйте речення так, щоб у них був один головний член речення. Запишіть їх парами. Граматичну основу підкресліть.

1. Линув дощ. 2. Пахла вогкістю річка. 3. Люди легко дихають. 4. Настало справжнє літо. (1. Дощило. 2. Пахне вогкістю річки. 3. Людям легко дихається. 4. Справжнє літо.)

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Не секрет, що гумор, оптимізм підтримують, допомагають людям долати труднощі. Тому важливо мати почуття гумору, як наприклад, Вітька — герой повісті Валентина Чемериса. Про це та те, як емоції можна відобразити мовними засобами, поговоримо на уроці.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Повторення теоретичного матеріалу

— Згадайте, якими бувають речення за метою висловлювання.

1) Розповідне речення містить інформацію, повідомлення про факти, явища, події або відповідь на поставлене питання. У кінці розповідного речення ставлять крапку (або три крапки, якщо воно не закінчене): Сьогодні надзвичайно гарний день.

2) Питальне речення виражає питання за допомогою певних слів (займенників, прислівників, часток: хто, що, чий, чи, невже, хіба, де, коли, як, чому та інші) або інтонації. Наприкінці питального речення ставлять знак питання: Під яким кущем ховається заєць у дощ?

Увага! Питальні речення, які не потребують відповіді, називають риторичними: Хто зможе випити Дніпро? (М. Рильський)

3) Спонукальне речення містить у собі волевиявлення: наказ, пораду, заклик, прохання, спонукання. Спонукальне речення можна впізнати за дієсловами в наказовому способі: Петренко, йди до дошки!

Наприкінці спонукальних речень ставлять крапку, а якщо спонукання висловлюється у підсилено-емоційній формі, з окличною інтонацією, то ставлять знак оклику:

Виростай, дитино, й пам’ятай:

Батьківщина — то найкращий край!

Фізкультхвилинка

2. Виконання вправ

— Прочитайте та відгадайте загадки, що безпосередньо стосуються теми нашого уроку.

1) Маленька, менша від мачини,

Ні з ким не стану на борню.

Під час читання, там, де треба,

Мову людини зупиню.

Що ж це таке? (Крапка.)

2) Він після речення, цитати

Вмостився, схожий на гачок.

Він нас примушує питати,

А сам ні пари з уст — мовчок!

Що це таке? (Знак запитання.)

3) Що за знак — стрункий, мов спис,

Він над крапкою завис,

Спонука до оклику.

Хто ж бо він? (Знак оклику.)

3. Робота з текстом (у групах)

— Прочитайте уривок із твору «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання». Визначте види речень за метою висловлювання. Запишіть, розподіливши на групи. 1-ша група — розповідні; 2-га група — питальні; 3-тя група — спонукальні.

25 липня в селі Великі Чаплі мала відбутися незвичайна подія: о сьомій годині ранку ти, Вітька Горобець, стріляйся на дуелі з Петром Білим за селом. Сьогодні субота. Теплий зоряний вечір. Набігавшись за день, Вітька Горобець стомлено сидить на колоді біля свого двору і неуважно слухає свого секунданта. Ех Вітько, Вітько!.. Ой ти, перше кохання!.. Опам’ятайся, Вітько, доки ще надворі ніч і доки у тебе пісок на животі, бо завтра вже буде пізно... Візьми себе в руки, ти ж справжній мужчина, Вітько!.. І взагалі, коли ти, Вітько, встиг закохатися у Гальку? Ну, подумай, коли? Ви ж разом росли, ще й дружили в дитинстві. А може, це сталося тоді, як вона вчила тебе свистіти? О, в свисті Галька могла заткнути за пояс будь- якого чаплівського хлопця! Пам’ятаєш, якось ви йшли вулицею, а попереду вас дріботів дід Свирид і ніс двох здоровенних оселедців (у клятому сільмазі ніколи немає паперу!), а Галька заклала два пальці в рот і ніби ж легенько свиснула.

(За В. Чемерисом)

— Про що цей текст? Який стиль та тип мовлення використав письменник?

— Наведіть приклади гумору з уривка.

— Яке значення має гумор у житті людини?

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу з підручника за вибором учителя.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Виконайте завдання, зробіть висновок. Перебудуйте речення на спонукальне та питальне. Прочитайте з відповідним інтонуванням та логічним наголошуванням на різних словах.

Ми завтра їдемо класом на екскурсію до дендропарку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити