Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

УРОК 84. Контрольна робота з теми «Словосполучення. Речення. Пунктуація» (тестування)

Мета: навчальна — повторити й узагальнити з учнями відомості з теми «Словосполучення. Речення. Пунктуація» з метою контролю та корекції; розвивальна — розвивати пам'ять, зв'язне мовлення, логічне та образне мислення, уміння відрізняти словосполучення та речення, знаходити та виправляти пунктуаційні помилки; виховна — сприяти формуванню шанобливого ставлення до мови, прагнення опанувати всі її багатства, наполегливості, уважності та старанності, відповідальності за результати своєї праці.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь та навичок.

Очікувані результати: учні засвоїли тему; правильно визначають словосполучення, речення, їхні види; знаходять граматичні основи речень, пунктуаційні помилки та виправляють їх; усвідомлюють значення мови в житті людини; володіють культурою мовлення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Щоб краще зрозуміти зміст речення, необхідно розібратися в його структурі, знайти головні члени речення, відчути його інтонацію. Здобуті знання та вміння з теми «Словосполучення. Речення. Пунктуація» ви й продемонструєте на контрольній роботі.

II. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Інструктаж до написання контрольної роботи

2. Написання тесту

Варіант І

Варіант ІІ

1. Словосполученнями є всі, окрім

А три шляхи

А берег моря

Б восьмий день

Б підійти до столу

В бити байдики

В дуже добре

Г їстівні гриби

Г падає сніг

2. Немає словосполучення в рядку

А день і ніч, квіти саджати

А став веселим, гігантський корабель

Б навколо хати, нехай співає

Б сонце і сніг, гарно співати

В дуже холодно, тепла ковдра

В дощ скінчився, пекти раки

Г квіти розпускаються, через хворобу

Г ми з тобою, ледве світало

3. Головне слово виражене дієсловом у словосполученні

А вишивка на хустці

А цікаві заходи

Б приїхав давно

Б синій шовк

В володіння мовою

В занадто весело

Г маленькі дерева

Г скласти іспит

4. Зазначте речення, у якому граматична основа виражена одним головним членом

А Шануй учителя, як родителя.

А Сонячний зайчик побіг до гайочку.

Б Мальви цвітуть поміж хатою й грушою.

Б У музеї закінчився робочий день.

В Вітер був сильний.

В Стрічайте зорі на світанні.

Г Так я й зробив.

Г Фортеця видніла звідси, як на долоні.

5. За емоційним забарвленням речення поділяють на

5. За метою висловлювання речення бувають

А окличні й неокличні

Б прості й складні

В розповідні, питальні, спонукальні

Г спонукальні й неокличні

А окличні й неокличні

Б розповідні, питальні, спонукальні

В прості й складні

Г спонукальні й неокличні

6. У реченні «Мама тоненьким чистим голосом співала про зажурену вербу» граматична основа

6. У реченні «Замість річки синіло невеличке озерце» граматична основа

А зажурену вербу

Б мама співала

В співала про вербу

Г чистим голосом

А невеличке озерце

Б озерце синіло

В замість річки

Г річки синіло

7. У реченні «Цієї уваги до всього доброго, красивого вділила мати й мені» підмет

7. У реченні «Якою мовою ти плачеш і смієшся?» підмет

А цієї

Б уваги

В мати

Г мені

А ти

Б мовою

В якою

Г смієшся

8. У реченні «У київській опері сезон відкривався виставою «Запорожець за Дунаєм» присудок

8. У реченні «Артисти балету мов на крилах літали в танці» присудок

А відкривався

Б опері

В запорожець за Дунаєм

Г виставою

А артисти

Б літали

В на крилах

Г у танці

9-12. Установіть відповідність між поданими реченнями

Приклад

Вид

Приклад

Вид

1 Куди поділися мої рукавички?

2 Як можна так чинити?!

3 Річка змійкою тече широкою долиною.

4 Цей виступ був просто захопливим!

А речення розповідне, неокличне

Б речення розповідне, окличне

В речення спонукальне, неокличне

Г речення питальне, окличне

Д речення питальне, неокличне

1 Шабля в його правиці сяяла, як сонце.

2 Аплодуйте гарячіше, глядачі!

3 А якщо я не погоджуся?

4 Я біля неї не встою?!

А речення розповідне, неокличне

Б речення питальне, окличне

В речення спонукальне, неокличне

Г речення спонукальне, окличне

Д речення питальне, неокличне

Ключ: 1 — В, 2 — В, 3 — Б, 4 — А, 5 — А, 6 — Б, 7 — В, 8 — А, 9 — 1) — Д, 2) — Г, 3) — А, 4) — Б.

Ключ: 1 — Г, 2 — В, 3 — Г, 4 — В, 5 — Б, 6 — Б, 7 — А, 8 — Б, 9 — 1) — А, 2) — Г, 3) — Д, 4) — Б.

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчені правила.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

— У результаті виконаної роботи я зрозумів (-ла), що...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити