Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 54. Вимова і правопис префіксів роз-, без-

Мета: навчальна — ознайомити учнів із вживанням префіксів роз-, без-; навчати правильно писати слова з ними, знаходити й виправляти орфографічні помилки у словосполученнях, реченнях і текстах; формувати загально-пізнавальні вміння, знаходити слова з орфограмою в текстах; розвивальна — розвивати критичне мислення, творчу уяву, навички використання слів з поданими префіксами під час побудови власних висловлювань; виховна — за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти духовному збагаченню школярів.

Обладнання: підручник, презентації, роздавальні картки, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні вміють правильно використовувати й записувати префікси роз-, без- у словах; помічають й виправляють орфоепічні й орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами; усвідомлюють красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— В основі української мови — фонетичний принцип: як чую, так і пишу. Але є цього правила і винятки. Про них і буде наш урок.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання Читання та перевірка виконаної вдома вправи

2. Розв'язання проблемного запитання

Ø Чому в українській мові відбувається уподібнення приголосних? (Для легшої вимови: дзвінкий звук зазвичай сильніший за глухий.)

3. Виконання вправ

Ø Запишіть транскрипцію слів буквами.

[Проз'ба], [р'уґзак], [одже], [еикзамеин], [веилиґдеин'], [л'іджба].

Ø Пригадайте, що таке антоніми. Наведіть приклади дієслів та прикметників-антонімів. (З’їхатися — роз'їхатися, хмарний — безхмарний.)

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Опрацювання учнями самостійно статті підручника. відповіді на запитання. Виконання вправ за вибором учителя

2. Виконання тренувальних вправ

Ø До поданих слів доберіть антоніми. Позначте в них префікси. Підкресліть слова, у яких написання префіксу не відповідає вимові.

Зав’язка, загортати, об’єднати, одружуватися, схуднути, загадка, зустрітись, заплітати, звужувати, затиснути, зав’янути, занепад, захоплений, талановитий, грамотний, діяльний, законний, захисний, озброєний.

Ø Запишіть слова записати у два стовпчики: 1-й — з буквою «з», 2-й — з буквою «с».

Ро..пис, вро..сип, ..кат, ..цементувати, ро..чин, ..формувати, ..тискач, ..чепити, ро..кис, ..прожогу, ..пад, бе..крилість, ..лизько, ..сох, ро.. сунув, ..чавити, ро..сіл, ..шити, не..проста, ро..тин, бе..платно.

Ø Від запропонованих слів утворіть за допомогою префіксів роз- (розі-), без- нові слова. Поясніть їх правопис.

Робота, класти, захист, рвати, гнати, порада, лити, платити, шити, ставити.

Ø Замініть подані в дужках сполучення слів одним словом, запишіть їх.

Зразок: степ, який не має меж,— безмежний степ.

Сеанс (без перерви); людина (без душі); дитина (не має дому); острів (без людей); небо (без хмар).

Гра «Коректор»

Ø Виправте в словах помилки і запишіть правильні.

Росгорнути, роздати, бесхмарний, росфарбувати, росв’язати, без хитрісний, безкрайній, розкреслити, бесзвучний, розчарований, бескінечний.

Фізкультхвилинка

Щось втомилась наша спинка,

І затерпли пальці.

Встанем дружно на хвилинку —

Скачем на скакалці.

Присідаєм і встаємо.

Пальцям працю надаємо.

В кулачок і з кулачка,

Щоб гнучка була рука.

Трохи шию розім’яли

І за парти посідали.

3. Творча п'ятихвилинка

ЗБ

Ø Складіть меню (можна жартівливе) на день відповідно до правил здорового харчування, використовуючи слова із роз- та без-.

Наприклад. Сніданок: яєшня з овочами безковбасна, безбеконна.

Перекус: яблуко, банан, апельсин безгемеошний.

Обід: крем-суп овочевий, картопля розтовчена, м’ясо куряче розпарене.

Перекус: цукерки з розмелених горішків, сухофруктів (кураги, родзинок, чорносливу).

Вечеря: каша з розмеленої крупи з молоком безцукрова з медом.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Запам’ятати правило написання префіксів роз-, без-. Виконати вправу за вибором учителя.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Термометр»

(На дошці зображено термометр. Учні, виходячи, позначають рисочкою рівень задоволення, отриманого на уроці.)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити