Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 55. Спрощення в групах приголосних

Мета: навчальна — розкрити учням особливості мовного явища — спрощення в групах приголосних; удосконалювати навички правильної вимови звуків української мови; розвивальна — розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву, навички правильного написання слів, у яких відбувається спрощення; виховна — сприяти формуванню інтересу до мови, культури мовлення.

Обладнання: підручник, презентації, роздавальні картки, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні розуміють явище спрощення в групах приголосних; знають про винятки; використовують засоби милозвучності у своєму мовленні; помічають і виправляють орфоепічні й орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами; усвідомлюють красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Українська мова дуже мелодійна, співоча. Це відзначили навіть на міжнародному конкурсі мов, що відбувся в Парижі 1934 року. Українська посіла почесне третє місце після італійської та арабської. Мелодійність мови досягається за допомогою правильного чергування голосних та приголосних звуків, тому відсутні (за невеликим винятком) слова зі збігом трьох і більше приголосних поспіль. Це стосується здебільшого слів іншомовного походження. Про спрощення приголосних і йтиметься на уроці.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання.

— До поданих слів доберіть спільнокореневі протилежні за значенням із префіксами роз-, без-. Запишіть утворені слова, позначте префікси.

Зразок: завантажити — розвантажити.

Зав’язати, діяльний, зійшлися, єднати, людний, цінний, копати.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Опрацювання статті підручника про спрощення приголосних. Відповіді на запитання. Виконання вправ за вибором учителя

2. Мовна гра «Відгадай слово»

— Складіть і прочитайте слова, що стосуються теми.

СТШІСОТ (шістсот), СЛИЙВИЩА (щасливий), ЖТИЕНЬД (тиждень), ИСЛИВЙУЛЕ (улесливий), ИНСКОРИЙ (корисний), ОБЙЛАСИН (обласний).

3. Мовний практикум

— Доберіть до іменників тільки ті прикметники із довідки, у яких відбувається спрощення. Прикметники не повинні повторюватися.

Праця, план, товар, хлопець, поїзд, звістка, центр, вчинок.

Слов для довідок: щас..ливий, радіс..ний, шіс..надцять, річний, облас..ний, безкорис..ливий, тиж..невий, чес..ний, хвас..ливий, швидкіс..ний, якіс..ний.

Гра «Коректор»

— Знайдіть і поясніть, у яких словах допущено помилки.

Совістний, доблесний, областний, радісний, шістнадцять, хрустнути, шістсот, баластний, проїздний.

Вибірковий диктант

— Запишіть тільки ті слова, у яких є спрощення приголосних, потім слова, у яких немає спрощення.

Безшелес..но, корис..но, шіс..надцять, заздріс..ний, безжаліс..ний, хвас..ливий, улес..ливий, віс..ник, виїз..ний, капос..ний, звіс..но, облас..ний, аванпос..ний, зліс..ний, балас..ний, перехрес..ний, якіс..ний, доблес..ний, форпос..ний, хворос..няк.

Виконання тесту

— Позначте одну правильну відповідь.

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка:

А сер..це, учас..ник, шіс..десят;

Б доблес..но, невіс..ці, радіс..ний;

В очис..ний, безшелес..ний, студен..ство;

Г ціліс..ний, форпос..ний, прихвос..ні;

Д щотиж..ня, захис..ник, перс..невий.

— Утворіть прикметники від наведених іменників.

Піст, честь, кількість, захист, баласт, гігант, користь.

Гра «Третє зайве»

— Запишіть зайві слова.

Проїз..ний, зап’яс..ний, радіс..ний; кіс..лявий, ціліс..ний, хвас..ливий; захис..ний, хворос..няк, корис..ний.

Фізкультхвилинка

4. Творча п'ятихвилинка

ЗБ, ПФ

— Запишіть приблизний тижневий бюджет родини, запропонувати шляхи економії без шкоди для здоров’я.

Наприклад. Хлібо-булочні вироби щодня (15 х 7 = 105 грн); овочі, фрукти 1 раз на тиждень (200 грн); м’ясо 1 раз на тиждень (200 грн); молоко та кисломолочні продукти щодня (40 х 7 = 280 грн тощо), обід у школі (20 х 5 = 100 грн).

Шляхи економії. Із залишків молочної продукції та інших інгредієнтів пекти печиво, булочки до чаю. Брати до школи свій обід тощо.

— Назвіть слово, що пишеться за правилом спрощення. (Тижневий.)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Запам’ятати правила про спрощення приголосних. Вивчити винятки. Виконати вправу за вибором (перевірка через урок).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

— Проблема, над якою примусило мене замислитися одне із завдань на уроці,— це...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити