Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

УРОК 102. Виділення вставних слів на письмі комами

Мета: навчальна — поглиблювати знання учнів про вставні слова; навчати визначати їх у реченні; формувати вміння виділяти в тексті вставні слова комами; навчати правильно інтонувати речення зі вставними словами; розвивальна — розвивати образне та критичне мислення, уміння складати висловлювання на зазначену тему, працювати колективно та самостійно, логічне мислення, творчу уяву, мовленнєві навички; виховна — сприяти формуванню інтересу до української мови, традицій українського народу.

Обладнання: підручник, презентація, таблиці, художньо-публіцистичні тексти.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні розрізняють вставні слова з-поміж інших, правильно вживають розділові знаки при них; уміють складати висловлювання; шанують народні традиції та звичаї.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналізування творчих робіт (написаних листів)

2. Лінгвістична розминка

1) Доберіть синоніми до слова безумовно. (Безсумнівно, без сумніву, беззаперечно, безсуперечно, авжеж, нема слова, поза всяким сумнівом, нема сумніву, певна річ, напевно.)

2) Назвіть антонім до слова на жаль. (На щастя.)

3) Продовжте ряд слів: по-перше, по-друге...

4) Запишіть слова по-моєму, по-твоєму у формі множини.

5) Доберіть синонім до слова можливо. (Може.)

Ø Із поданими словами усно складіть речення. Зробіть висновок про роль цих слів у реченнях.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— На жаль, уже в небагатьох шафах сучасних квартир зберігаються вишиті рушники, бабусині гаптовані сорочки та інші речі, пов’язані зі старовинними традиціями та звичаями. До речі, це — матеріальне свідчення високої культури, моральності, естетичного смаку наших предків. Навіть бідні селяни прикрашали свій одяг хоч простенькою вишивкою, купляли розмальовані горщики, різьблені ложки. А найголовніша традиція — це глибока пошана до рідних, до старших, до мудрих людей та людей праці, майстрів своєї справи, до честі роду. Отже, сьогоднішня наша розмова — про українські звичаї й традиції та їхню роль у нашому житті.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повторення правил про вставні слова

Правило

Приклад

Виділяються комою

Оцінка вірогідності повідомлюваного: мабуть, може, видно, здається, безперечно, очевидно, звичайно

З вами, мабуть, траплялося щось подібне.

Зв’язок думок, послідовність викладення: по-перше, по-друге, з одного боку, нарешті, між іншим, зокрема

Навпаки, зі справжніми приятелями можна ділитися і радощами, і прикрощами.

Джерело повідомлення: говорять, кажуть, по-моєму, за свідченням, з погляду, з вашого боку, за відомостями

Одним з видів доказу, кажуть, є посилання на авторитет.

Почуття мовця: на жаль, на щастя, грішним ділом, дивна річ, чого доброго, на нещастя, як на біду

На жаль, коли знайомлять людей, не завжди про етикет пам’ятають.

Способи оформлення думок або характер висловлювання: взагалі, як кажуть, чесно кажучи, точніше, так би мовити, з дозволу сказати, коротше

Оці, з дозволу сказати, поради тільки шкодять справі.

Звернення до співрозмовника або до читача, щоб привернути увагу: бачиш, розумієш, уявіть, вірите, пробачте, дозвольте, знаєте

Я маю розповісти, уявіть, про методи навчання.

Не виділяються комою

Слова , що не є вставними: адже, все-таки, все ж таки, наче, начебто, немов, немовби, ніби, нібито, от, принаймні

2. Інтерактивна вправа «Діаграма Венна»

Відмінне

Спільне

Відмінне

Звертання

Не є членами речення виділяються комами, не можна поставити питання

Вставне слово

називає того, до кого звертаються, має кличний відмінок

виражає ставлення мовця до висловлюваного

3. Творча робота (в групах)

Ø Уведіть у текст потрібні за змістом вставні слова.

Від самого народження рушник супроводжував людське життя. Немовля благословляли рушником та замотували у нього на щасливу долю. Таким чином, це був перший одяг людини. Рушниками підперезували хрещених кумів і дарували гостям на хрестинах.

Рушниками накривали хліб на столі, паску і крашанки, що на Великдень несли святити до церкви, хлібну діжу після випікання паляниць. Рушники, які часто розвішували над вікнами і дверима, мали оберігати оселю від усього нечистого, що могло до неї потрапити. Тому і орнамент, і візерунки відігравали роль оберегів — символічних позначень дуже важливих для людини предметів і явищ. Ромб із крапкою посередині означав засіяну ниву, вазон чи квітка — дерево життя, розети — сонячне благословення... Виряджаючи сина у далеку дорогу, мати дарувала йому вишитий рушник. Бажаючи щастя, вона говорила: «Нехай стелиться тобі доля цим рушником!» Тож нитки у бабусиному чи матусиному рушнику — це наші одвічні знайомі до болю: і дитинство, й розлука, і велика материнська любов.

Група 1 — упевненість (звісно...). Група 2 — невпевненість (можливо...). Група 3 — почуття (на щастя, на жаль...). Група 4 — джерело повідомлення (кажуть, як відомо...). Група 5 — порядок викладення думок (до речі, по-перше...). Група 6 — увічливість (будь ласка...).

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати про звичаї й традиції своєї родини, вживаючи вставні слова.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

— Я вважаю, що народні традиції в нашому житті вже не актуальні (не важливі).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити