Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

УРОК 117. РЗМ № 24. Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добирання синонімів, антонімів

Мета: навчальна — повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5-му класі знання учнів про основні відомості з лексикології; розвивальна — розвивати вміння й навички п'ятикласників практично використовувати знання з лексикології в усному й писемному мовленні; виховна — сприяти формуванню любові до української мови, прагнення опанувати усі мовні багатства та активно їх використовувати в спілкуванні.

Обладнання: підручник, презентація, узагальнені таблиці, художньо-публіцистичні тексти, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Очікувані результати: учні розуміють лексичне значення загальновживаних слів української мови; уміють його пояснити; правильно вживають у писемному та усному мовленні; активно користуються словниками різних типів; можуть добирати синоніми, антоніми, слова в переносному значенні; усвідомлюють багатство виражальних засобів української мови, зокрема багатство її лексичного складу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Іноді трапляється так, що геніальні ідеї, наукові відкриття приходять одночасно (або майже одночасно) до кількох людей. Кому ж належить винахід, чиїм іменем його називати? Традиційно пальма першості надається тому, хто першим оприлюднив ідею. Саме так сталося з винаходом Х-променів нашим співвітчизником Іваном Пулюєм. Це явище називається тепер рентгенівськими променями й широко використовується в медицині та інших галузях. До речі, Пулюй не лише видатний фізик, а й талановитий перекладач, який разом із іншими письменниками — Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм-Левицьким — переклав Біблію українською мовою. Про це поговоримо на уроці, повторюючи цікавий матеріал із лексики.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Виконання вправ

— Згрупуйте синоніми в синонімічні ряди.

Виднокрай, увічливість, простувати, удаваність, набриднути, прямувати, горизонт, азбука, привітний, нещирість, іти, абетка, докучати, шкутильгати, дріботіти, алфавіт, небозвід, приязний, тягтися, плестися, люб’язний, фальшивість, небосхил, делікатний, лицемірний, чемний, обрій.

— Позначте рядок з неправильно визначеною антонімічною парою. (А)

А Безпомилковий — правильний;

Б будувати — руйнувати;

В людяний — бездушний;

Г вигадка — дійсність.

ІІІ. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

1. Лексичний тренінг

— Поєднайте антоніми.

Високий


учора

сьогодні


легкий

важкий


мовчати

розмовляти


низький

— Доберіть і запишіть відповідні антоніми.

1. Дідусь заніс до майстерні дошки товсті й ... . 2. Серед зібраних нами яблук траплялися і кислі, і ... . 3. На Слобожанщині є річки широкі й ... . 4. Гори бувають високі й ... .

— Доберіть слова й словосполучення і доповніть ними подані прислів’я.

1. Краще гірка правда, ніж солодка... (брехня). 2. Багатому свято, а... (вбогому) діла багато. 3. Зроби сьогодні те, що хочеш відкласти на... (завтра). 4. Мала праця краща за велике... (безділля). 5. Вчення в щасті прикрашає, а в... (нещасті) утішає.

— У реченнях замініть виділені слова антонімами. Про що тепер повідомляється у тексті?

Закінчилися заняття у школі. Стих гомін у шкільних класах та коридорах. Вимкнули великий плазмовий телевізор із випуском шкільних новин. Усі пішли зі спортивного майданчика, бо закінчилися гра «Тато, мама і я — спортивна сім’я».

— Доберіть до прикметників синоніми, а потім до них — антоніми.

Сумний — ... (зажурений, похмурий — веселий); цікавий — ... (захоплюючий — нудний); дружба — ... (приятелювання, товаришування — ворожнеча).

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

— Навіщо в мові потрібні синоніми?

Очікувані відповіді

✵ Щоб виразити різні відтінки думок.

✵ Щоб не повторювати в реченні одне й те саме слово.

✵ Щоб зробити своє мовлення багатим і красивим.

Фізкультхвилинка

3. Творча робота

— Складіть оповідання з омонімами, використавши 2-3 пари омонімів.

Три (числівник) — три (дієслово); мати (іменник) — мати (дієслово); поле (іменник) — поле (дієслово); шию (дієслово) — шию (іменник); злий (прикметник) — злий (дієслово).

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти словничок найуживаніших паронімів, які часто плутають (5-7 слів).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Визначте за допомогою смайлика ступінь задоволення уроком і своєю роботою на ньому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити