Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

УРОК 118. Повторення. Будова слова і орфографія

Мета: навчальна — повторити з учнями вивчені відомості про будову слова; перевірити й скоригувати рівень сформованості вмінь; класифікувати й систематизувати матеріал; узагальнювати поняття й закономірності; розвивальна — удосконалювати вміння розбирати слова за будовою; розвивати орфографічну пильність, уміння працювати з текстом, пам'ять, зв'язне мовлення; виховна — стимулювати прагнення навчатися протягом життя; сприяти формуванню почуття відповідальності за виконання своїх обов'язків.

Обладнання: підручник, презентація, узагальнені таблиці, художньо-публіцистичні тексти, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: урок повторення й систематизації знань, умінь та навичок.

Очікувані результати: учні знають про будову слова; уміють його аналізувати за будовою, застосовувати відповідні правила на практиці; усвідомлюють багатство виражальних засобів української мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

Серце, серденько, сердечний; гай, гайочок, гаївка — які гарні слова можна утворити, користуючись знаннями з вивчених тем, знаючи орфографічні правила та користуючись словниками. Як багато можна ними виразити! Адже лише українською мовою можна утворити зменшувально-пестливі слова від усіх самостійних частин мови: донечка, їстоньки, питоньки, однісінька, самісінька, миленький і навіть воріженьки! Повторенням та систематизацією цих відомостей ми й займемося на уроці.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

III. ПОВТОРЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Виконання вправ

— Заповніть сходинки спільнокореневими словами.

— Знайдіть четверте зайве слово.

✵ Пр..рва, пр..звисько, пр..освященний, пр..звище;

✵ пр..мудрий, пр..хорошитись, пр..чиста, пр..чудовий;

✵ пр..їхати, пр..єднати, пр..бути, пр..зирливий.

— Доберіть групи спільнокореневих слів.

Підземелля, підказка, казка, гілка, вітрище, приказка, узлісся, веснянка, наказати, гіллястий, відказати, земне, лісовий, показати, весна, вітряк, вказати, земелька, підказати, гілля, лісок, навесні, пролісок, земляний, ліс, сказати.

2. Виконання тестів

1. Позначте слово, у якому ненаголошений е не перевіряють наголосом.

А перший;

Б левада;

В весна;

Г шелест.

2. Позначте слово з орфографічною помилкою.

А деректор;

Б ремонт;

В мавпеня;

Г чекати.

3. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з ґ.

А (г, ґ)умка, (г, ґ)роно, (г, ґ)ай;

Б (г, ґ)удзик, (г, ґ)валт, а(г, ґ)рус;

В (г, ґ)рамотний, (г, ґ)ава, (г, ґ)едзь;

Г (г, ґ)ніт, (г, ґ)руша, (г, ґ)анок.

Ключ: 1 — Б, 2 — А, 3 — Б.

Фізкультхвилинка

— Установіть відповідність між правилами та відповідними префіксами.

1 Пишуться однаково незалежно від вимови


А пре-, при-, прі-

2 Правопис залежить від літери, якою починається корінь


Б з-, с-

3 Правопис залежить від значення слова


В роз-, без-

— Установіть відповідність між словами й способами перевірки.

1 Середа, пелена, дерево


А слова, у яких е під час змінювання випадає

2 зерно, широкий, великий


Б слова, що мають ненаголошений и в суфіксах

3 семеро, вихователь, маленький


В слова з е в суфіксах

4 хлопець, тиждень, червень


Г слова, у яких сумнівний ненаголошений можна перевірити наголосом

5 робітниця, вариво, наполегливий


Д слова, що мають сполуки -ере-, -еле-

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу з підручника за вибором учня.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

— Я вважаю, що не можна судити про людину за її рівнем грамотності з рідної мови.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити