Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

УРОК 119. Повторення. Фонетика. Графіка

Мета: навчальна — повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні учнями в 5-му класі знання про основні відомості з розділу «Фонетика. Графіка»; удосконалювати вміння й навички щодо практичного використання знань з розділу; виробити потребу постійно звертатися до словників: орфографічного, орфоепічного, словника наголосів; розвивальна — розвивати пам'ять, логічне мислення, вміння систематизувати вивчений матеріал; виховна — сприяти відродженню українських звичаїв і традицій, формуванню гуманізму.

Обладнання: підручник, презентація, узагальнені таблиці, художньо-публіцистичні тексти, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: урок повторення й систематизації знань, умінь та навичок.

Очікувані результати: учні знають основні відомості з фонетики та графіки; уміють застосовувати на практиці вивчені правила; постійно користуються словниками різних типів; усвідомлюють необхідність досконалого володіння всіма багатствами рідної мови, розвитку логічного та образного мислення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

ЕР

— Здається, що спільного між пташиною, полотном і тополею? Усе це оточує нас, знайоме з дитинства. Та ми часто не помічаємо, яке воно красиве, своєрідне й необхідне в людському житті. Повторюючи мовний матеріал, застосуймо образне та логічне мислення, щоб установити хай і невидимі, але такі необхідні зв’язки між істотами та життєвими явищами.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

III. ПОВТОРЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Виконання вправ

— Подані слова запишіть фонетичною транскрипцією. Визначте кількість букв і звуків у кожному слові.

Яблуко, щільний, сьогодні, джміль.

— З-поміж поданих слів випишіть з буквами я, ю, є, що позначають два звуки.

Їдальня, явір, юнга, любов, єнот, сяйво, ряст, третє, в’юн, земля, ллє, під’їзд, їжа, маля, тюк (згорток), ємкість, юрта, завірюха.

— Зазначте слова, що стоять не за абеткою.

1 Парта, пенал, підручник, приклади, портфель;

2 ведмідь, вовк, козуля, заєць, тигр;

3 айва, малина, слива, полуниця, черешня;

4 йорж, окунь, лин, сом, щука;

5 волошка, мак, матіола, хризантема, фіалка.

— Упорядкуйте слова за абеткою.

Акробат, ательє, груша, півень, глобус, картопля, абрикоса, ґуля, зошит, олівець, пензлик, фарби, юрта, чорнобривці, якір.

(Абрикоса, акробат, ательє, глобус, груша, ґуля, зошит, картопля, олівець, пензлик, півень, фарби, чорнобривці, юрта, якір.)

Фізкультхвилинка

— Випишіть слова у три стовпчики: 1-й — слова, у яких звуків і букв порівну; 2-й — слова, у яких звуків менше, ніж букв; 3-й — слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Мідь, дятел, екзамен, пильнувати, ідеал, бур’ян, ходжу, Юля, заспіваю, українець, Олена, усмішка, пиляти, дощ, єдність, стою, діяльність, щипці, вартість, дзвін, підживлювати, увага, джинси.

— Зазначте слова, що неправильно поділені для переносу.

Зрі-ст, дзь-обик, де-в’ятий, підй-ом-ний, о-же-ле-диця, зми-ю, си-нь-ого, трис-та, ви-сі-ла, сузір-’я, П. Г.-Тичина, 5-гр, співаю-ть.

(Зріст, дзьо-бик, де-в’я-тий, під-йомний, оже-ле-ди-ця, змию, синьо-го, триста, ви-сі-ла, су-зір’я, П. Г. Ти-чи-на, 5-грн, спі-ва-ють.)

2. Виконання тестів

1. Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка:

А фарбуєш, пошта, надієшся;

Б баластний, потік, тіло;

В жаба, книжці, журі;

Г джинси, дім, шоколад;

Д вокзал, ґава, аґрус.

2. Позначте рядок, у якому транскрипція відповідає нормам вимови:

А [шчука], [йав'ір], [контрастний];

Б [р'уґзак], [шчавел'], [робиец':а];

В [тижневий], [л:'ет'с'а], [голупка];

Г [зшити], [ж'інка], [к'ігт'і].

Ключ: 1 — Д, 2 — Б.

3. Виконання вправи

ЕР

— Переставте склади так, щоб утворилися слова.

ВОРЕДЕ (дерево), КАРОСО (сорока), ТНОЛОПО (полотно), ПОЛЯТО (тополя), ВИЦЯКАРУ (рукавиця).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ЕР

Зі складеними з останнього завдання словами придумайте міні-оповідання, об’єднавши їх у логічний ланцюжок.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

— Найбільше мені сподобалася завдання..., тому що...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити