Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

УРОК 120. Повторення. Орфоепія, орфографія

Мета: навчальна — удосконалювати орфоепічні та орфографічні вміння й навички п'ятикласників, уміння розрізняти звуки, передавати слова звукописом, використовуючи здобуті знання на практиці; розвивальна — розвивати усне і писемне мовлення, фонематичний слух, увагу, слухову та зорову пам'ять, логічне мислення, творчі здібності; збагачувати словниковий запас; виховна — за допомогою мовленнєво- комунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню самостійності, витримки, позитивних рис характеру.

Обладнання: підручник, презентація, узагальнені таблиці, художньо-публіцистичні тексти, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: урок повторення й систематизації знань, умінь та навичок.

Очікувані результати: учні мають основні орфоепічні та орфографічні навички; застосовують їх на практиці; уміють користуватися словниками різних типів; прагнуть до удосконалення свого усного та писемного мовлення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Комп’ютер нині є практично в кожному домі. Дехто просто не уявляє життя без нього, особливо молодше покоління. А ще багато хто вважає, що коли є комп’ютер, ноутбук чи інший гаджет, то грамотності вчитися зовсім не обов’язково, адже є спеціальні функції комп’ютера, що стежать за правописом і самостійно все виправлять. Проте це не зовсім так. Уявіть, що ваші діалоги в соцмережах побачив хтось із учителів або батьків. Напевно, вони були б прикро вражені. Та ви й самі смієтеся з товариша, помітивши кумедну помилку в його електронних посланнях. Тож, щоб стати успішною людиною, потрібно володіти достатнім рівнем грамотності. На уроці ми вдосконалюватимемо грамотність.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

III. ПОВТОРЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Виконання вправ

— Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи.

Зрýчний, вербá, рéмінь, пóдруга, кропивá, віднестú, дочкá, ознáка, корóмисло, дóнька, спúна, заслáння, обрýч, новúй, одинáдцять, дíтьми, вúтрата, промíжок, український, серéдина, вúпадок, вимóга, щавéль, добýток, горошúна, кóлесо, зáгадка, листопáд, пóмúлка, фóльга, нестú, індýстрія, визвóльний.

Гра «Коректор»

— Виправте орфографічні помилки.

Пісня, у будьці, тоньший, вьються, дощь, село, пшениця, легенда, бур’як, бур’ян, обігти, св’ято, очерет, донькі, піччю, дений, кров’ю, проїздний, сміюцця, радісттю, радісний, мегдаль, тона, грип, Париж, Голандія, голландський.

— Подані слова розподіліть у два стовпчики: з апострофом і без нього.

П..юре, під..їзд, духм..яний, торф..яний, св..ященник, в..язати, цв..ях, бар..єр, без..язикий, мавп..ячий, ад..ютант, моркв..яний, сім..я.

— Назвіть зображене на малюнках. Поясніть, як ці слова відносяться до орфографії.

(Пір’я, комп’ютер, пам’ятник, м’язи.)

— Складіть усне оповідання, об’єднавши логічно ці слова.

Фізкультхвилинка

— Замініть вирази одним словом, у якому відбувається (або не відбувається на письмі) спрощення.

Графік, складений на тиждень (тижневий); дрібний хворост, хмиз (хворостняк); випадок, що нечасто трапляється (рідкісний); робота, що дає користь (корисна); змагання, що відбулося в області (обласне); семінар, пов’язаний з виїздом (виїзний); людина, яка любить хвалитись (хвастлива); перемога, що принесла радість (радісна); речі протилежні за кольором (контрастні); річ, яка зроблена гарно і досконало (якісна); зустріч, що принесла щастя (щаслива); той, у кого багато кісток (кістлявий); документ, що засвідчує оплату за проїзд в міському транспорті заздалегідь (проїзний); людина, яка каже правду (чесна).

— Запишіть слова, розкривши дужки.

(У, В) домі, зайшли (у, в) ліс, мій (у, в)читель, зустрілися (у, в) Львові, гостювали (у, в) Києві, (у, в) озері.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу з підручника за вибором учителя.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Визначте за допомогою смайлика ступінь задоволення уроком і своєю роботою на ньому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити