РІДНА МОВА 6 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І СЕМЕСТР


ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ


Урок № 11

Тема: Діалектні, професійні слова і терміни. Лексичний розбір слова


Мета: узагальнити та систематизувати  знання з лексикології;; формувати навички користування словниками, сприяти збагаченню словникового запасу учнів; повправляти в лексичному розборі слова; розвивати культуру усного та писемного мовлення; виховувати поважливе ставлення до рідної мови.

Тип уроку: урок  узагальнення і систематизації  вивченого.

Обладнання: підручник, словники.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку.


ІІ. Аналіз мовного матеріалу з метою узагальнення вивченого.

Вибірковий диктант. Виписати професійні слова, терміни та діалектні слова (у формі називного відмінка однини). З’ясувати лексичне значення кожного, за потреби звернувшись до словника. Пояснити, з  якою метою такі слова використовуються  в художніх творах.

1. У машиннім залі, повному ЕОМ, в хаосі перфострічок і сигналів, у звичайнісінький буденний день одна машина усвідомила раптово, що закохалась у конструктора вона. Та був лише людиною коструктор: не зрозумів нічого, не помітив, лиш перевірив креслення та схеми та замінив діоди та тріоди… Машинне серце б’ється і пульсує, згоріло лиш одне реле. (В. Моляко.)

2. Сниться мені, що іду на гору з бесагами. Ліс висохлий до найменшої галузки. Роздивляюсь, а передо мною брама. З неї виходить вуйко і несе місяць в руках. Поклав мені руки на рамена та й каже: «Дитино моя! Будеш іти сім миль і сім годин. Найдеш свого судженого!» (За О. Кобилянською.)

Для довідок. Діод – електронна лампа з двома електродами, що пропускає струм лише в одному напрямі. Тріод – електронна лампа, в якій є  катод, анод і керуючий електрод (сітка); використовується в радіотехніці.   Реле – автоматичний пристрій, який реагує на зміну параметра (температури, тиску тощо) фізичного процесу і в разі досягнення заданої величини примушує діяти виконавчий механізм. Бесаги – торби. Галузки –  гілки. Вуйко – літній чоловік. Рамена – плечі.


ІІІ. Узагальнення здобутих знань з лексикології.

Робота з підручником. Опрацювання таблиці на с. 36.

Робота біля дошки. За поданою нижче схемою зробити лексичний розбір виділених у реченнях  слів (усно).

1. Пояснити лексичне значення слова (бажано за допомогою словника).

2. Яке слово за походженням: власне українське чи запозичене.

3. Чи належить слово до активного словникового запасу (можливо, є застарілим або неологізмом).

4. Пояснити, є слово  загальновживаним чи обмеженим у вживанні (наприклад, діалектним, професійним словом або терміном).

5. Пояснити, до багатозначних чи однозначних слів воно належить.

6. Визначити, у прямому чи переносному значенні вжите слово.

7. Назвати його омоніми, синоніми, антоніми (якщо є).

 

Чи не буде над морем хвиля вставати, чи не буде із турецької каторги бранців  визволяти? (Нар. творч.) Пливуть віки, мов кораблі Колумба, у берег часу хвиля б’є важка… Хвала вам, астролябії і румби!  (Є. Гуцало.) Промовлю слово «батько» і слово «буревій», а потім знов два слова:  «криниця» і «кобзар»… Могутня рідна мова народ водила мій по мисленому древу  від  мурави до хмар. (Б. Стельмах.)


ІV. Підбиття підсумків уроку.


V.  Домашнє завдання.

Повторити п. 4-5, вправа 63 або 67 (на вибір)


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити