РІДНА МОВА 6 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І СЕМЕСТР


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


Урок № 14

Тема: Загальна характеристика частин мови


Мета: дати загальну характеристику самостійних та службових частин мови, удосконалювати вміння розрізняти частин мови, розпізнавати їх у реченні та тексті,  пояснювати різницю між самостійними та службовими частинами мови; розвивати увагу та спостережливість; культуру усного і писемного мовлення; виховувати повагу до материнства,  родини.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і  мети уроку. Мотивація навчання.


ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником.  Опрацювання теоретичного матеріалу. Робота з таблицею, поданою  на с. 43.

Робота біля дошки.  Записати речення. З’ясувати, до яких частин мови належать ужиті в реченнях слова. Які частини мови є самостійними, які службовими? У чому полягає відмінність між самостійними та службовими частинами мови? Розкрити суть термінів лексичне значення слова та граматичне значення слова. Пояснити лексичне та граматичне значення виділених слів.

Мама знали пісень багато і виводили їх так гарно. Випадала часинка, й тато промовляв: «Заспівай нам, Ганно!» (В. Миколайчук.) Зійшлися два українці та й співають у три голоси. (Г. Гордасевич.) Коли зійдеться три українці, то це вже хор. (М. Рильський).

Робота з підручником.. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу (п. 7, с. 44).

Попереджувальний диктант. У кожному з речень підкреслити члени речення та назвати частини мови. Який розділ науки про мову вивчає члени речення? Який – частини мови?

Де мати посіє, там стелиться ласка. Де мати посадить, там сходить добро. У мами рука і легка, і прекрасна, а серце глибоке, як сивий Дніпро. (В. Крищенко.) Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті не оцінили. (Д. Луценко.)

Бесіда. 

·       Який розділ мовознавчої науки вивчає частини мови?

·       Якими спільними рисами характеризуються слова однієї частини мови?

·       Скільки частин мови є в українській мові?

·       Які частини мови є самостійними? Назвати і навести приклади.

·       У чому полягає відмінність між самостійними і службовими частинами мови?

·       Які є службові частини мови? Назвати і навести приклади.

·       Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових? Назвати і навести приклади.


ІІІ. Виконання  вправ  на закріплення.

Диктант з коментуванням. У кожному з речень назвати самостійні та службові частини мови.

Мамине обличчя у дитинство кличе, із дитинства в юність поглядом веде. Мамине обличчя сонця мені зичить. Мамине обличчя любе й молоде. (М. Дмитренко.) Так непомітно проліта одна хвилина біля мами, одна хвилина золота. (Л. Талалай.)

Творча робота. Скласти невелике висловлювання (обсяг - 4-5 речень) на тему «Хвилина біля мами». У тексті творчої роботи вказати кілька самостійних та службових частин мови.


ІV. Підбиття підсумків уроку.


V. Домашнє завдання.

П. 7, вправа 82.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити